Birim ve Merkezler >> Merkezler >> EGEBAM (Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÇOCUK ve ERGEN ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ

( EGEBAM )

   
 

Ocak 1999 tarihinde T.C. İzmir valiliği önderliğinde İzmir ilinde çocuk ve ergenlerde uçucu ve uyuşturucu madde kullanımının yaygınlığı ve madde bağımlılığıyla savaşım ortak projesi düzenlendi.

Bu projenin yürütülmesinde İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sosyal yardım vakıfları ve sivil toplum örgütleri işbirliği içerisinde çalıştı.

Proje bitiminde tedavi merkezi yönetimi Kasım 2002 tarihinde İzmir Valiliği tarafından Ege Üniversitesi Rektörlüğü' ne önerildi. Ege Üniversitesi Yüksek Öğrenim Kurulu'nun onayı ve merkez yönergesi uyarınca 31.01.2003 tarihinde EGEBAM merkez müdürü ve yönetim kurulu üyeleri görevlendirildi.

   
  MERKEZ YÖNETİM KURULU
  Merkez Müdürü: Prof. Dr. Cahide Aydın
   
  Müdür Yardımcıları:
  Prof. Dr. Hakan Coşkunol
 

Prof. Dr. Müge Tamar

   
  Yönetim Kurulu Üyeleri:
  Doç. Dr. Serpil Erermiş
  Doç. Dr. Saniye Korkmaz Çetin
   
  Merkez Sorumlu Hekimi: Doç. Dr. Zeki Yüncü –E.Ü.T.F.H.
   
  Başhemşire: Nilgün Canavar- E.Ü.T.F.H.
   
  Dr.Cumhur Şan-İl Sağlık Müdürlüğü
  Dr.Ayşe Türkan Bayram-İl Sağlık Müdürlüğü
  Dr.Mehveş Uyaroğlu-İl Sağlık Müdürlüğü
  Dr.Ayhan Coşkunol-İl Sağlık Müdürlüğü
  Hemşire Nurdane Konak-Ege Ünv.
  Hemşire Gülay Çelebi-Ege Ünv.
  Hemşire Hasibe Özdemir-Ege Ünv.
  Ebe Şaziye Yıldırım-İl Sağlık Müdürlüğü
  Hemşire Fadime Arslan-İl Sağlık Müdürlüğü
  Hemşire Sevinç Karaca-İl Sağlık Müdürlüğü
  Psikolog Yaşar Çelik-Ege Ünv.
  Uz. PDR. Ebru Gürçay-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  PDR. Mehmet Azman-İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  Bilgisayar İşletmeni Bayram Şeker-Ege Ünv.
  4 Bayraklı Belediyesi personeli
  2 Güvenlik Personeli-Ege Ünv.
  2 Temizlik Personeli-Ege Ünv.
 

 

  EGEBAM' IN KURULUŞUNDA ROL ALAN KURUMLAR:
  İzmir Valiliği Büyük Şehir Belediyesi
  Bayraklı Belediyesi
  Emniyet Md.
  Milli Eğitim Md.
  Sağlık Md.
  Sosyal Hizmetler Md.
  İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı
  Sokak Çocuklarını Koruma Dernek ve Vakfı
  Sivil Toplum Örgütleri
  Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi AD temsilcileri
   
  MERKEZİN İŞLEYİŞ PROTOKOLÜ:
  İzmir Valiliği, E.Ü. Rektörlüğü ve diğer kurumlarla işbirliği protokolü Sayın İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından 20/6/2003 tarihinde imzalandı.
   
  EĞİTİM SÜRECİ:
 

Merkezde görev alan tedavi ekibi elemanları (pratisyen hekim, hemşire, SHU, psikolog), Şubat-Haziran 2003 tarihleri arasında EÜTF Çocuk Psikiyatrisi AD ve Psikiyatri AD Bağımlılık Birimi'nde teorik ve uygulamalı eğitime alındı.

Teorik eğitimde Çocuk Psikiyatrisi AD, Psikiyatri AD ve Adli Tıp AD öğretim üyeleri görev aldı.

Protokol anlaşmasının imzalanması ve diğer prosedürler 2003 yazında tamamlandı; hizmetin 10 Eylül 2003'de başlaması uygun görüldü. 2003 Eylül ayı başlarında Ege Üniversitesi tarafından Uzm. Dr. Zeki YÜNCÜ'nün tam gün çalışmak üzere merkezde görevlendirilmesi ile ayaktan tedavi hizmetleri başlandı. 20 Ekim 2003'de de yataklı tedavi hizmeti başladı.

   
 

EGEBAM' IN HİZMET ALANLARI:

  - Eğitim
  - Araştırma
  - Tedavi Hizmetleri
  - Yataklı tedavi hizmeti
  - Poliklinik hizmeti
   
  EĞİTİM
  - Hizmet içi eğitim, profesyonellerin eğitimi, ana-baba eğitimi, gençlerin eğitimi, öğretmen eğitimi
  - Eğitimde hedef kitleler
  - Risk altında çocuk-ergen ve aileleri
  - Bağımlı ve yakınları
  - Okul yöneticileri, rehber öğretmenler, okul aile birlikleri
  - Sağlık personeli
  - Emniyet güçleri
  - Basın mensupları
   
  ARAŞTIRMA: Konuyla ilgili araştırmaları takip etme ve üretme
   
  TEDAVİ
  1. İlk başvuran hastaların tanı ve tedavisi
  2. Taburculuk sonrası izlem
  3. Ailelere danışmanlık
   
  Yatarak Tedavi
  1. Günaydın toplantıları
  2. Hasta değerlendirme toplantıları
  3. Aile görüşmesi
  4. Bireysel görüşme
  5. Grup Eğitimi
  6. Uğraş ve Spor Etkinlikleri
  7. İdari ve Eğitim Toplantıları
   
 

EGEBAM

1847/15 Sokak No:12/A Blok ÖRNEKKÖY BAYRAKLI – İZMİR

Tel: 0 232 363 48 99 - 363 57 17

Danışma Hattı: 0 800 415 42 01 – www.egebagimlilik.org