E.Ü.T.F. HASTANESİ DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ

   
 

E.Ü.T.F. Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşireliği diyabet tanısı almış tüm bireylerin (yatan hasta-poliklinik) diyabet eğitim ve danışmanlık hizmetini vermektedir.

Diyabetli birey ile ilk karşılaşıldığında bireysel eğitim verilir. Bu eğitim kapsamında diyabet nedir, oral antidiyabetik kullanımı, insülin kullanımı (enjeksiyon kuralları, yapılma zamanı, kalem temini, iğne boyutları, enjeksiyon bölge rotasyonu), glukometre temini ve eğitimi, evde kan şekeri takip ve eğitimi, diyabet kimlik kartı temini ve eğitimi, ayak muayenesi ve ayak bakımı eğitimi, akut komplikasyonlar (hipoglisemi, glukogen, ketoasidoz koması) eğitimi ve korunma eğitimi ve diyabet tedavi hedefleri anlatılmaktadır.

 
 

Bireysel eğitim alan her hasta grup eğitimine alınır. Grup eğitiminin içeriği Sohbet haritası (7-8 kişilik gruplara haftada 2 saat), diyabet okulu (25 kişilik gruplara 10 hafta), Ege Diyabet Günleri içerisinde halk oturumu, Halk Kongresi içerisinde diyabet oturumu şeklinde verilmektedir. Bu eğitime katılanlara katılım sertifikası verilmektedir.

 
 

Hastanın durumuna göre özel eğitim ihtiyacı varsa sürekli glikoz monitör sistemleri (CGMS) eğitimi, insülin pompası eğitimi verilir.

 
 

Diyabet eğitimi yaşam boyu sürer. Bu nedenle hastalarla iletişim telefon danışmanlığı ve internet üzerinden devam etmektedir.

Diyabet eğitim hemşiresi yatan diyabetli bireyin yatak başı eğitimini planlar ve uygular. Diyabet eğitim hemşiresi diyabetle ilgili hizmet içi eğitimlerde görev alır. Hemşire Hizmet içi eğitimi (klinik – klinik dışı), endokrin – dahiliye asistan diyabet eğitimi,endokrin intörn diyabet eğitimi, dahiliye intörn hemşire diyabet eğitimi, kurum dışından gelen yeni diyabet eğitim hemşirelerin eğitimi (1-3 ay), T.C. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Yoğun Bakım Hemşireliği ve Acil Bakım Hemşireliği kurslarında diyabet eğitimi şeklinde verilmektedir.

 
 

KULLANILAN FORMLAR

  • TİP 1 DİYABET FORMU
  • TİP 2 DİYABET FORMU
  • GESTASYONEL DİYABET FORMU
  • HİPOGLİSEMİ FORMU
  • AYAK BAKIMI FORMU
  • GEBE KAN ŞEKERİ TAKİP FORMU
  • İNSÜLİN EĞİTİM FORMLARI (4 )
  • ENJEKSİYON BÖLGE TAKİP FORMU
  • SIK İZLEM TAKİP FORMU
  • POLİKLİNİK TAKİP FORMU
  • KLİNİK TAKİP  FORMU
  • CGMS EĞİTİM FORMU
  • İNSÜLİN POMPASI  EĞİTİM FORMU                   
  • AYAK DEĞERLENDİRME FORMU
   
  E.Ü.T.F. HASTANESİ DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ HEMŞİRELERİ
   
 
   
  Yüksek Hemşire Nuran HOROZOĞLU
Yüksek Hemşire Yıldız ÖZBEY
Yüksek Hemşire Vildan ÖZKAN DERVİŞ
Hemşire Lamia ÇİMEN
   
  Diyabet Eğitim Hemşireliği İletişim Telefonu : 0 232 390 35 06