RSS
Untitled Document

Takvim

<<>>
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

 


Eğitim Hemşireliği>> Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu


 
Kurs Tarihleri  : 29 Nisan - 21 Haziran 2013
Kurs Süresi : 8 hafta, haftada 5 gün ve günde 8 saattir.
Kursun Yapıldığı Yer : Teorik Bölüm  (6 Hafta ):
E.Ü.T.F. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Dersanesi
Klinik Uygulama  (2 Hafta):
 
E.Ü.T.F. Hastanesinin, ANESTEZİ, KALP DAMAR CERRAHİSİ, NÖROLOJİ,  NÖROŞİRURJİ ve KARDİYOLOJİ  Ana Bilim Dalları’nın Yoğun Bakım Üniteleri’nde yapılmaktadır.
Kursun Tanımı :
Bu kursta, yoğun bakım ünitesi ile ilişkili temel konular,  yoğun bakımda en sık karşılaşılan hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedavi ve hemşirelik bakımları öğretilmektedir.
Ayrıca; "Kardiyopulmoner Resusitasvon (CPR)" ve "Temel Elektrokardivografi (EKG)" kursları da "Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs" kapsamında yer almaktadır.
Katılımcı Sayısı : 25 kişi 
Başvuru : Başvurular İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılmalıdır.
Kursa Katılım Şartları :
1- Kurstan sonra en az 2 yıl Yoğun Bakım Ünitesinde yer almak (katılımcıların kendi kurumlarının sorumluluğu altındadır.)
2- Hizmet içi eğitim yapabilecek, düzenleyebilecek, kurslarda teorik/klinik eğitime katkıda bulunabilecek yetenek ve arzuda olması
Eğitim Şekli :
1. Teorik Bölüm (6 Hafta): Ders anlatımı, Sorular - Cevaplar, Demonstrasyon, Vaka Çalışmaları .
2. Klinik Uygulama (2 Hafta): Yoğun bakım Ünitelerinde eğitimcilerin   rehberliğinde klinik uygulama yapılmaktadır.
NOT;  KLİNİK UYGULAMA İÇİN KATILIMCILARIN BEYAZ VEYA YOĞUN BAKIM FORMASI, BEYAZ AYAKKABI (TERLİK), STETESKOP VE IŞIK KAYNAĞI GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Verilen Belge : Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs sonunda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verilmektedir.
   
 

 KONULAR:

 • HEMŞİRELİKTE ETİK
 • HASTA HAKLARI
 • KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
 • KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • SİSTEMİK DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ABDOMİNAL DEĞERLENDİRME
 • NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME
 • SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
 • SOLUNUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • AKCİĞER HASTALIKLARI (PULMONER ÖDEM, ARDS, KOAH, PNÖMONİ, ATELEKTAZİ)
 • GÖĞÜS FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • HEMOSTATİK SİSTEM
 • PNÖMOTORAKS, GÖĞÜS TÜPLERİ
 • BİLİNCİ KAPALI HASTA BAKIMI
 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
 • İLAÇ UYGULAMALARI ve İLAÇ HESAPLAMALARI
 • OTONOM SİNİR SİSTEMİ ANOTOMİ VE FİZYOLOJİ
 • OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI
 • HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON
 • KAN GAZI ANALİZİ
 • KORTİKOSTEROİDLER
 • VENTİLATÖRLER ve VENTİLATÖRDE HASTA BAKIMI
 • YOĞUN BAKIM HASTALARINA FİZYOTERAPİK YAKLAŞIM
 • STERİLİZASYON
 • DEZENFEKSİYON
 • DİYABET
 • HİPERTANSİYON
 • KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI (MİYOKARD İNFARKTÜSÜ, KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ, ENDOKARDİT, MYOKARDİT)
 • KORONER ARTER HASTALIKLARI
 • KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR
 • ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME
 • KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
 • GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
 • GASTROİNTESTİNAL KANAMALAR
 • SİROZ
 • SIVI ELEKTROLİT DENGESİ
 • RENAL SİSTEM ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
 • RENAL SİSTEM HASTALIKLARI (AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ, KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ)
 • HEMODİYALİZ
 • PERİTON DİYALİZ
 • DİÜRETİK İLAÇLAR
 • NÖROANATOMİ VE FİZYOLOJİ
 • NÖROLOJİK HASTALIKLAR (SEREBRAL ANEVRİZMA, KİBAS, HİDROSEFALİ)
 • MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
 • MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI
 • SEREBROVASKÜLER OLAYLAR
 • MYASTENİA GRAVİS
 • GULLİAN BARRE
 • MULTIPLE SKLEROZ
 • EPİLEPSİ
 • İMMÜN SİSTEM
 • TRAVMALAR
 • ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • HASTA, HEKİM, HASTA YAKINLARI VE DİĞER YB PERSONELİ İLE İLETİŞİM
 • YB PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU
 • YB HEMŞİRELERİNİN ÖZELLİKLERİ, SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ
 • STOMALI HASTALARDA BAKIM
 • SIRS (SİSTEMİK İNFLAMATUAR REAKSİYON SENDROMU), SEPSİS, MODS’ DA (MULTİPLE ORGAN DİSFONKSİYON SENDROMU) TERMİNOLOJİ VE TANI KRİTERLERİ
 • DIC (YAYGIN DAMAR İÇİ PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU)
 • PLAZMAFEREZ
   
 

NOT :

  Bu kurs aynı zamanda "Temel EKG” ve "Kardiyo – Pulmoner Ressusitasyon" kurslarını da  kapsar.

Katılımcıların yemek, yol giderleri ve kalacak yerleri bağlı oldukları kuruluşlarca ya da kendileri tarafından karşılanır.
   
  Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Görüntüleri için tıklayınız.
      
   
Bu sayfa 00018704 kez görüntülenmistir...