Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü >> Supervizör Hemşireler >>Ceren Palaz
 

 

 

 

 • İş Adresi: E.Ü.T.F.Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Bornova /İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 43 42
 • e-posta: ceren.palaz@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 30.12.1981
 • Doğum Yeri: İzmir
 • Yabancı Dil: İngilizce

 

Eğitim Bilgileri:

 • Yüksek Lisans , Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Eylül 2009
 • Lisans, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 2005

 

İş Deneyimleri :

 • 2006 – 2017 E.Ü.T.F. Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2017 - ……. E.Ü.Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Süpervizör Hemşireliği

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Nöroşirurji Hemşireleri Derneği
 • İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği)

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

 • Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, Eylül 2012, İzmir
 • 8. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi; 20 -24 Nisan 2012, Antalya
 • Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, 24 Eylül 2011, İzmir
 • Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar, 2 Ekim 2010, İzmir
 • 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi; 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası
 • Ameliyathanede Atık Yönetimi Kursu; 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs 2009, Kuşadası
 • Ameliyathanede Çatışma Yönetimi Kursu; 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası
 • Farkındalık Kursu; 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası
 • Dokuz Eylül Üniversitesi 1. Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Günleri, 2005, İzmir
 • 3. Halk Kongresi sertifikası, 2004, İzmir
 • III. Ege Dahili Tıp Günleri; Diyabet Hemşireliği Kursu; 14-17 Nisan 2004, İzmir
 • III. Ege Dahili Tıp Günleri Sertifikası; 14-17 Nisan 2004, İzmir
 • Geriatri Hemşireliği Eğitim Günleri Sertifikası; 2004, İzmir

Tez Konuları:

 • Palaz C., Yavuz M. (2009); ‘‘Şant Ameliyatı Geçiren Çocuk Hastalar İçin Hemşire İzlem Formu Geliştirilmesi Ve Bunun Bakıma Etkisi’’; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD; Yüksek Lisans Programı, İzmir
 • Palaz C., Özgür G. (2005); ‘‘Obezite Polikliniğine Başvuran Bireylerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi’’; Lisans Bitirme Tezi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Çalışkan İ., Yavuz M., Palaz C., Çakırcalı E. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptıkları Hasta Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Poster bildirisi
 • Çalışkan İ., Girgeç S., Palaz C., Çakırcalı E., Koldaş A., Doğan E (2013) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bakım Planlarında Uyku-Dinlenme İle İlgili Tanı Koyma Durumlarının İncelenmesi. 8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın, Poster bildirisi
 • Palaz C, Yavuz M.. ‘‘Şant Ameliyatı Geçiren Çocuk Hastalar İçin Hemşire İzlem Formu Geliştirilmesi Ve Bakıma Etkisi’’ Türk Nöroşirürji Dergisi, 8. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 20 -24 Nisan 2012, Antalya, (Sözel Bildiri)
 • Palaz C., Yavuz M. ‘‘Posterior Fossa Tümörlü Çocuk Hastada Hemşirelik Bakımı, Olgu Sunumu’’, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 03-06 Mayıs 2009, Kuşadası, Poster bildirisi
 • Palaz C., Yavuz M. ‘‘Şant Ameliyatı Olan Çocuk Hastaların Bakımı’’, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 03-06 Mayıs 2009, Kuşadası, Poster bildirisi
 • Özbayır T, Palaz C, Çalışkan İ. “Hipofiz Adenomu Tanısı Olan Hastalar İçin Hasta Eğitim Broşürü” XXI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, III. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 20-24 Nisan, Antalya, Türk Nöroşirurji Dergisi, 17, Ek Sayı, 194, Poster Bildirisi
 • İlçe A.., Palaz C., Yavuz M., ‘‘Yoğun Bakım Ünitelerinde Timpanik, Civalı Koltuk Altı Vücut Isısı Ölçümlerinin Monitörizasyon Yöntemi İle Karşılaştırılması’', (Sözel Bildiri) Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 06- 08 Nisan 2007, Antalya
 • Palaz C.., Özgür G.., ‘‘Obezite Polikliniğine Başvuran Bireylerin Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi’’, 3. uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Poster Bildirisi, 7-10 Eylül 2005, İzmir

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Özgür G., Babacan Gümüş A., Palaz C., "Obez Bireylerin Depresif Belirti Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.77-85, 2008