Günay Demir
 

 height=229

 

 

 • İş Adresi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
 • Telefon: 0 232 390 12 30
 • e-posta:gunaydemir.ege@gmail.com
 • Doğum Tarihi: 11.07.1976
 • Yabancı Dil: İngilizce

 

Egitim Bilgileri:

 • Ege Üniversitesi Hemşirelik fakultesi lisans 1997
 • Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kronik Hastalıklar Bilim Dalı diyabet destek yüksek lisans 2016

 

İş Deneyimleri:

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ege Üniversitesi
 • Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım Birimi (1997-2004)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Yeni Doğan Yoğun Bakım Birimi (2004-2006)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet Eğitim Hemşiresi (2006-2016 devam ediyor…)

 

Katıldığı Kongre ,Kurs  ve Seminerler:

 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2007)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2008) Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2009)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2010)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2011)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2012)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2013)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2014)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2015)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet kampı (2016)
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı 1. Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu 11-15 kasım 2015
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı 2. Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu 1-4 Haziran 2016
 • Ege Üniversitesi Çocuk Hatalıkları Pediatrik endokrinoloji Bilim Dalı 3. Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu 23-27 Kasım 2016
 • Temel ve ileri düzey diyabet eğitim hemşireliği
 • İleri düzey insülin infüzyon pompa uygulama ve eğitimi
 • İleri düzey sürekli cilt altı glukoz izlem uygulama ve eğitimi
 • Medtronic Minimed CPT (certificate pump training)
 • Diyabet Eğitim Hemşiresi Sertifikası

 

KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

 • 1. “Transpylorik feding tüp yerleştirilmesi ile ilgili hava verme ve standart tekniklerin karşılaştırılması” G. Demir, P. Acar, R. Demir, B. Karabulut Mersin milli pediatri kongresi
 • 2. çocuk hemşireliği kongresi 15-19 ekim 2002 sözel sunu 2. Gökşen D, Özen S, Demir G, Asar G, Darcan Ş. İnsulin İnfüzyon pompa kullanımı sırasında obezite riski; beslenme alışkanlığı değişimine mi bağlı? 13. Ulusal pediatrik Endokrin ve Diyabet kongresi, Antalya,2009
 • 3. Celasin N, Başbakkal Z, Demir G, Gökşen D, Darcan Ş, Tip 1 Diyabetes mellituslu ergenlerde internet üzerinden yapılan danışmanlığın hipoglisemi korkusu ve metabolik kontrol üzerine etkisi. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, 2010
 • 4. Demir G, Gökşen D, Asar G, Korkmaz Ö, Darcan Ş. Capillary glucose monitoring in type 1 diabetes mellitus with chıldren and adolescents does it effect metabolic control ? 36th annual meeting ISPAD, Beunos Aires, Argentina, October 2010
 • 5. Celasin Ş, Başbakkal Z, Demir G, Darcan S, The effect of consulting via internet on fear of hypoglycemianand metabolic control in adolescents with diabetes mellitus. 36th annual meeting ISPAD, Beunos Aires, Argentina, October 2010
 • 6. Demir G, Gökşen D, Asar G, Korkmaz Ö, Darcan Ş. Tip 1 diyabetes melltuslu çocuk ve ergenlerde kendi kendine ölçüm sıklığı ve metabolik kontrol. 14. Ulusal Pediyatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, 2010
 • 7. Özen S, Altınok Y.A, Demir G, Gökşen D, Darcan Ş. Tip 1 diyabetüs mellituslu ergenlerde karbonhidrat sayımının metabolik kontrole etkisi 8. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi bildiri kitabı (4-8 nisan 2012)
 • 8. Sinem Güven, Günay Demir, Damla Gökşen, Samim Özen, Şükran Darcan Tip 1 diyabet tanılı çocuk ve ergenlerin spor ve egzersiz alışkanlığı; egzersizin diyabetli çocuklar kampı sırasında insülin doz değişim üzerine etkisi 14. Ulusal Pediyatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, 2014
 • 9. Özlem Korkmaz, Günay Demir, Hafize Çetin, İlkin Mecidov, Yasemin Atik Altınok, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı çocuk ve ergenlerde sürekli cilt altı insülin infüzyon pompa tedavisinin uzun süreli metabolik kontrol üzerine etkinliği, İzmir, 2015
 • 10. Günay Demir, Samim Özen, Hafize Işıklar, Şükran Darcan, Damla Gökşen. Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerde sürekli cilt altı glükoz ölçüm sistemleri ile hipoglisemi duyarsızlığının saptanması ve eğitimin etkinliği, İzmir, 2016
 • 11. Günay Demir, Samim Özen, Hafize Işıklar, Şükran Darcan, Damla Gökşen. Tip 1 Diyabetli çocuk ve ergenlerde hipoglisemi duyarsızlığının tanılamasında sürekli Glukoz ölçüm sistemleri ile analog sistemlerin karşılaştırılması. 1 diyabet teknolojileri sempozyumu, İzmir (Poster)
 • 12. Elif Gökçe Basa, Günay Demir, Özlem Korkmaz, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen. Sensör destekli insülin infüzyon pompası, metabolik kontrolü ve glisemik değişkenliği etkiliyor mu? 1 diyabet teknolojileri sempozyumu, İzmir (Poster)

 

DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

 • 1. Celasin N, Başbakkal Z, Demir G, Gökşen D, Darcan Ş, Tip 1 Diyabetes Mellituslu Ergenlerde İnternet Üzerinden Yapılan Danışmanlığın Hipoglisemi Korkusu ve Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi kongre kitapçığı, Sarıgerme/Muğla,2010;156
 • 2. Demir G, Gökşen D, Asar G, Korkmaz Ö, Darcan Ş. Tip 1 diyabetes melltuslu çocuk ve ergenlerde kendi kendine ölçüm sıklığı ve metabolik kontrol. 14. Ulusal Pediyatrik Endokrin ve Diyabet Kongre kitabcığı, Muğla,2010;113
 • 3. N.S. Celasin, Z. Başbakkal, G.Demir, D. Gökşen, S. Darcan. The Effect of consulting via internet on fear of hypoglycemia and metabolic control in adolescents with type 1 diabetes.Pediatrics Diabetes. Buenos Aires, Argentina, October 2010;14(11);75
 • 4. G. Demir, D. Gökşen, G. Asar, Ö. Korkmaz, S. Darcan. Capillary glucose monitoring in type 1 diabetes mellitus with children and adolescent does it effect metabolic conrol? Pediatrics Diabetes. Buenos Aires, Argentina, October 2010;14(11);72
 • 5. Samim Özen, Yasemin Atik Altınok, Günay Demir, Damla Gökşen Şimşek, Şükran Darcan. Tip 1 diabetes mellituslu çocuk ve ergenlerde karbonhidrat sayımının metabolik kontrole etkisi. VIII th İnternational Nutrition and Dietetics Congress Kongre Kitapçığı.Antalya, April 2012;249
 • 6. Damla Gökşen, Samim Özen, Yasemin Atik Altınok, Günay Demir, Şükran Darcan. Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerde karbonhidrat sayımının metabolik konrole etkisi. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongre Kitapçığı. Samsun.Kasım 2012;137
 • 7. Damla Gökşen, Yasemin Atik Altınok, Samim Özen, Günay Demir, Şükran Darcan. Effects of carbonhydrate counting method on metabolic control in children with type 1 diabetes mellitus. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014,6(2).74-78

 

SUNUM VE KONUŞMALAR:

 • 1. Demir G, Gökşen D, Asar G, Korkmaz Ö, Darcan Ş. Tip 1 diyabetes melltuslu çocuk ve ergenlerde kendi kendine ölçüm sıklığı ve metabolik kontrol. 14. Ulusal Pediyatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, 2010 (Sözel sunum)
 • 2. Celasin N, Başbakkal Z, Demir G, Gökşen D, Darcan Ş, Tip 1 Diyabetes mellituslu ergenlerde internet üzerinden yapılan danışmanlığın hipoglisemi korkusu ve metabolik kontrol üzerine etkisi. 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, 2010 (Poster sunusu) Demir G
 • 3. İnsülinler, Uygulama Yolları ve Uygulamada Teknoloji (G. Demir)15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6.Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu 10. Çocuk Diyabet Hemşireliği kursu 22-23 Kasım 2011 İzmir (Konuşma)
 • 4. 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi 6.Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu 10. Çocuk Diyabet Hemşireliği kursu 22-23 Kasım 2011 İzmir İnsülinler, Uygulama Yolları ve Uygulamada Teknoloji (Demir G) (Konuşma)
 • 5. 5. Ege Pediatri Günleri I. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri 2010 İzmir Kronik Bir Hastalık Diabetüs Mellitus (Demir G) (Konuşma)
 • 6. 2010-2011-2012 UPEG (Ulusal Pediyatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Diyabet Ekibi Sürekli Eğitim Kursu İnsulin infüzyon pompa tedavisi eğitim çalıştay sunumları (Gökşen D-Demir G)
 • 7. 7. Ege Pediatri Günleri 3. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri 28-31 mayıs 2013 İzmir Çocuk ve Adolesanda Diyabet Hemşireliği kursu (31.05.2013) Tip 1 Diyabette Kan glukoz izleme yöntemleri, insülin tipleri ve uygulama yolları (G. Demir) (Konuşma)
 • 8. Hastalık durumlarında kan şekeri nasıl etkilenir? Ulusal Endokrinoloji kongresi, Diyabet ekibi kursu, Edirne, 2013 (G. Demir) (Konuşma)
 • 9. Sinem Güven, Günay Demir, Damla Gökşen, Samim Özen, Şükran Darcan Tip 1 diyabet tanılı çocuk ve ergenlerin spor ve egzersiz alışkanlığı; egzersizin diyabetli çocuklar kampı sırasında insülin doz değişim üzerine etkisi, Ulusal Endokrinoloji kongresi, Diyabet ekibi kursu Antalya, Kasım 2014 (G. Demir)(Sözel sunum)
 • 10. Yeni tanı Tip 1Diyabetli Çocuk ve Adolesanlar da Diyabet Eğitim Hemşiresi yaklaşımı ve Eğitimin Programlanması Ulusal Endokrinoloji kongresi, Diyabet ekibi kursu, Kozyatağı/İstanbul Ekim 2015 (G. Demir) (Konuşma)
 • 11. Şükran Darcan, Alev Özön, Günay Demir, Bedriye Kitiz. Tedavide güncel teknolojik gelişmeler ve gelecek. Birinci basamak sağlık çalışanları için Tip 1 Diyabet Tanı, Tedavi, İzlem ve Yönetimi Rehberi Çalıştayı, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Ankara Kasım 2016