2015 Yılında Yapılan Çalışmalar

 

 
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Vücut Sıvılarıyla Maruzıyet Ve Kesici/ Delici Alet Güvenliği Yönetim Uygulamaları(9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Duman Riskleri Ve Koruyucu Önlemlerin İncelenmesi (9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015) (Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü almıştır.) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması Sürecinde Kullanılan İki Farklı Kimlik Doğrulama Bandının Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi(9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Vücut Sıvılarıyla Maruzıyet Ve Kesici Delici Alet Güvenliği Yönetim Uygulamaları(7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi 04-07 Kasım 2015 Belek-Antalya)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması Sürecinde Kullanılan İki Farklı Kimlik Doğrulama Bandının Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi(7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi 04-07 Kasım 2015 Belek-Antalya)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Hemşirelerin Stres Düzeyleri Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri İle Çalışma Ortamında Bulunan Risklerin İlişkisi(7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi 04-07 Kasım 2015 Belek-Antalya)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Çalışma Ortamı Güvenliğinin Hemşirelerin Stres Algı Düzeylerine Etkisi(13-16 Mayıs 2015 - 9. Uluslar arası Sağlıkta Kalite Akrditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Antalya) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Sağlık Kurumları İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Uygulamaları(13-16 Mayıs 2015 - 9. Uluslar arası Sağlıkta Kalite Akrditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Antalya) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Çalışan Güvenliğini Tehdit Eden Olayların Tesbiti ve Bu Tehditlere Karşı Kullanılmak Üzere Uygun Kişsel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi - POSTER(13-16 Mayıs 2015 - 9. Uluslar arası Sağlıkta Kalite Akrditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Antalya) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakiltesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Çevreyle Dost Sistem Tasarımı ve Bu Kapsamda Yapılan Çalışmalar(13-16 Mayıs 2015 - 9. Uluslar arası Sağlıkta Kalite Akrditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Antalya)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • Hastaların Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi(13-16 Mayıs 2015 - 9. Uluslar arası Sağlıkta Kalite Akrditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Antalya) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • The GenerationalDıstrıbution Of Nurses Working İn a University Hospital (7-10 Mayıs 2015 - 7th Congress of European Operating Room Nurses Association -  Roma )(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 • AN Example Of Nursing Workforce Planning In The Operating Pooms of Ege Üniversity Faculty Of Medicine Hospital (7-10 Mayıs 2015 - 7th Congress of European Operating Room Nurses Association -  Roma ) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
 
 
 • Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarının Önlemi Ve Kontrolüne Yönelik Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi(9-12 Nisan 2015 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Pogramı 2015 İstanbul)
 
 • Düşme Riski Prevelansı(3-4 Nisan 2015 Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireleri Günleri - 20 Mayıs Amfisi)
 
 • Hastaların Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi(3-4 Nisan 2015 Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireleri Günleri - 20 Mayıs Amfisi)
 
 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi(3-4 Nisan 2015 Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireleri Günleri - 20 Mayıs Amfisi)
 
 
 • Arterial Kan Basıncı Ölçümünde İntra-Arterial, Oskültatuar ve Ossilometrik Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi(5-7 Mart 2015 - Kuşadası Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi)
 
 • E.Ü.Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Eğitim ve Sertifika Durumlarının İncelenmesi(5-7 Mart 2015 - Kuşadası Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi)
 
 • Uygulamak İçin Bilmek Yeterli mi ? Yoğun Bakımlarda El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesi - POSTER(5-7 Mart 2015 - Kuşadası Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi)
 
 • İç Hastalıkları Servisinde 2014 Yılında Gelişen Hastane Enfeksiyonları(5-7 Mart 2015 - Kuşadası Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi)
 
 • Delici Kesici Alet Yaralanması Sonrası Yapılması Gerekenler(5-7 Mart 2015 İstanbul - Cerrahi Enfeksiyon Buluşması)