2014 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Menopoz Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Yaşam Kalitesi - Sözel Sunum (18-19 Aralık 2014 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi / İzmir) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Hasta Güvenliğine İlişkin Yeni Uygulamalarda Bilişim Hemşireliği: Örnek Bir Uygulama - Sözel Sunum( 26-29 Ekim 2014 Uluslarası Hemşirelikte Yönetim Kongresi ) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İşe Başlayan Hemşirelerin Birim Tercihleri Ve Pozitif Çalışma Ortamı Oluşturulması - Poster ( 26-29 Ekim 2014 Uluslarası Hemşirelikte Yönetim Kongresi )(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire Ve Personel Başına Düşen Hasta Sayısının Değerlendirilmesi - Poster (26-29 Ekim 2014 Uluslarası Hemşirelikte Yönetim Kongresi) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Bakım Uygulamaları Ve Kayıtlarının İncelenmesi - Poster (26-29 Ekim 2014 Uluslarası Hemşirelikte Yönetim Kongresi)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşten Ayrılma Nedenlerinin Araştırılması - POSTER (26-29 Ekim 2014 Uluslarası Hemşirelikte Yönetim Kongresi) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

."Düşme Riskinin Değerlendirilmesi - Sözel Sunum (8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS 2014, 24-27 Nisan 2014, Antalya (Sözlü Sunum) *(Kongrede en iyi on bildiri arasında girmiştir.) ( 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Health Care Academician Journal , Mayıs, Haziran, Temmuz 2014, Sayı 1, Sayfa 21-26 (makale olarak yayınlandı)" (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kuşak Dağılımı - Sözel Sunum (19. Ulusal Cerrahi - 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi 16 – 20 Nisan 2014 Antalya) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Ameliyathanelerde Performans Değerlendirme - POSTER Ameliyathanede Kalite ve Hasta Güvenliğinin İyileştirilmesinde İşbirlikçi Yaklaşım - PANEL (19. Ulusal Cerrahi - 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi 16 – 20 Nisan 2014 Antalya )

.Ameliyathanelerde Performans Değerlendirme - Sözel Sunum (8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya)

.Hemşire İnsan Gücü Planlaması - Sözel Sunum( 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya ) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Ağrı Yönetim Uygulamaları ve Hastaların Ağrı Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi (8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya ) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Literatürde Son Bir Yıl - Sözel Sunum (Antalya " 11-15 Nisan 2014 Hastane Enfeksiyonları Kongresi 2014- Antalya ) (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.E.Ü.T.F. Hastanesi 2013 yılı Hastane enfeksiyonları nokta prevelans çalışması - POSTER (11-15 Nisan 2014 Hastane Enfeksiyonları Kongresi 2014- Antalya) ( YAYIN - Dergide değerlendirme aşamasında (MJMA) " Makale için - Editörde )(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Hasta Güvenliği: Onkoloji Hemşireliği; Kemoterapi Ve Güvenlik - Sözel sunum (1.Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu 7-9 Mart 2014, Kuşadası (Panelist)(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )

.Torakotomi ve Videotorakoskopik Cerrahide Post-op Hasta Bağımlılık Düzeylerinin İstatiksel Analizi(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız )