Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü >> Anabilim Dalı Başhemşireleri>>Gülbin Konakçı
 

 

 

 
 
 
 • İş Adresi: E.Ü.T.F.H. Acil Tıp A. D Bornova / İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 23 10
 • e-posta: gulbin.yilmaz@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 19.07.1973
 • Doğum Yeri: NAZİLLİ
 • Yabancı Dil: İngilizce
   
 

Eğitim Bilgileri:

 • Doktora, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 2016
 • Yüksek Lisans, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ege üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 2009
 • Lisans, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1996

 

İş Deneyimleri:

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesi, Aralık 1996 –Eylül 2000
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Supervizör Hemşire Birimi, Eylül 2000 - Mayıs 2003
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Ünitesi Çocuk Hemodiyaliz Birimi, Mayıs 2003-Aralık 2003
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Ünitesi Çocuk Periton Diyaliz Birimi, Ocak 2004-2007
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 2007
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi 2016
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başhemşiresi

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Hemşireler Deneği
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Mezunları Derneği
 • Türkiye Acil Hemşireleri Derneği

 

Eğitim ve Kurslar:

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eğitim Hemşireliği, “Yoğun Bakım Kursu  “ Eğitimciliği  (Halen Devam Etmekte)
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü Halkın Üniversitesi Çalışmaları “Öğrencilerin Ruhsal Ve Fiziksel Sağlıklarının Korunmasına Yönelik Öğretmen Eğitimi” Eğitimci, 2005.
 • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası, 2004.
 • Eğitim Formasyon Sertifikası
 • Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Kurs Yeterlilik Belgesi, 2006.
 • 1. Uluslararası Hemşirelik Yöneticiliği Konferansı Katılım Belgesi (22-24 Ekim 2001 Denizli )
 • Tem Yönetim Geliştirme Empatik İletişim Kursu Katılım Belgesi ( 28 Mayıs 2004)
 • Vll. Ege Yoğun Bakım Sempozyumu Katılım Sertifikası
 • 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Katılım Sertifikası, 2004.
 • 2. TDN Hipertansiyon Kursu Katılım Sertifikası (11 Eylül 2004 Antalya )
 • Ege Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi “Elektro Kardio Grafi “ Kurs Başarı Belgesi (31.03.2003 İzmir)
 • Ege Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi “Kardio Pulmoner Resüsitasyon “ Kurs Başarı Belgesi (26.Aralık 2001 ) (2003’de 4 Ay Kurs Eğitimciliği)
 • Ege Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi “Yoğun Bakım Hemşireliği“ Kurs Başarı Belgesi (10 Mart 2003 )
 • Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 1. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi  Katılım Sertifikası, 2005.
 • Nefroloji Ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kongresi Katılım Sertifikası  (27-30 Nisan 2005 İzmir).
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Mezunlar Derneği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi “Bilgisayar Kursu “ Katılım Belgesi, 2005.
 • II. Nefroloji Üroloji Transplantasyon Ve Enfeksiyon Kongresi Katılım Sertifikası  (22-24 Mart  2006 Çeşme-İzmir).
 • II. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi Katılım Sertifikası, 2006.
 • VI. Ege Dahili Tıp Günleri Kongresi Katılım Belgesi ( 25–27 Haziran 2007).
 • 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Katılım Sertifikası, 2007.
 • 37. Edtna/Erca İnternational Conference, 2008.
 • VI. Ege Diyabet Günleri Katılım Belgesi, 2008.
 • VII. Ege Diyabet Günleri Katılım Belgesi, 2009
 • VII. Ege Dahili Tıp Günleri Katılım Belgesi, 2008.
 • VIII. Ege Dahili Tıp Günleri Katılım Belgesi, 2009.
 • I.Eurasian Congress On Emergency Medicine Katılım Sertifikası, 2008.
 • 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi Katılım Sertifikası, 29 Ekim 2009.
 • Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi Katılım Sertifikası, 2010.
 • 17-18 Şubat 2012, İzmir,  33. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu(CPR-ACLS)
 • Asian Conference on Emergency Medicine 2011
 • 2-6 Ekim 2012, 7. Avrupa acil Tıp Kongresi ve 8. Ulusal Acil Tıp Kongresi katılım belgesi.
 • ÜDS Yeterlilik Belgesi 2008

 

Bildiri-Sunumlar: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Yılmaz G., Erşahin Y., Turhan T. “ A Survey in Parents of The Patients With Shunted    Hydrocephalus”. J.Neurol.Sci.[Turk] 2006; , 23:(4) 303-306.
 • Yılmaz G., Engin E., İşlekel S. “Cerrahi Endikasyonlu Hernienukleosus Pulposus Olgularında Operasyona Ilişkin Beklenti, Somatizasyon Belirtileri Vefonksiyonel Olmayan Tutumlar”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O Dergisi 2006; 22(1)
 • Yılmaz G., Akyol A. “Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Ve Ağrının Kontrolünde Hemşirenin Rolü” [Pain İn Critical Care Patient And Nurse’s Role İn Pain Assessment]. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2009; 6(1): 27-33
 • Yılmaz G., Dölek M., Erol G.,Saz E. U. “Çocuklarda Araç İçi Emniyeti Sağlamada Ebeveynlerin Bilgi Ve Tutumları”. Turkish Journal of Forensic Sciences. Adli Bilimler Dergisi, 2011, 10(1),Ankara
 

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Bölümler

 • Yılmaz G., Erşahin Y., Turhan T. “Hidrosefali Hakkında Bilmek İstedikleriniz”. Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme Kitapçığı”. 2006, İzmir.
 • Kaya B., Gündede A. “Böbrekler, Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavi Seçenekleri” Hasta Bilgilendirme Kitapçığı, Ege Üniversiesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, 2007, Yılmaz G, Resimlendirme Bölümü.  

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında
(Proceedings) Basılan Bildiriler.  

 • Yılmaz G., Engin E., Erşahin Y. Hidrosefalili Çocukların Ebeveynlerinin Stresle Baş Etme Becerilerinin Değerlendirilmesi”. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya [Sözel Bildiri].
 • Yılmaz G., Tuncer T., Erşahin Y. “ Acil Serviste Yaşanan Ventriküloperitoneal Şant Disfonkiyonlu Hastalar İle İlgili Tanısal Güçlükler” Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya [Sözel Bildiri].
 • Yılmaz G., Akyol A. “ Acil Serviste Göğüs Ağrısı: Hemşirelerin Bilgi gereksinimleri.” 11. Ulusal İç hastalıkları Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Antalya [Poster Bildiri]
 • Yılmaz G., Akyol A., Fadıloğlu Ç.” Do Night And Day Dialysis Programs Affect The Functionality?”. 37.EDTNA/ERCA İnternational Conference, 6-9 September 2008, Praq/ Cek Cumhuriyeti. [Poster Bildiri]
 • Yılmaz G.” Halen Şoför Olarak Çalışan Sürücülerin Kazazedenin Taşınmasındaki Genel Kurallara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Saptanması”. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Eylül-2 Ekim 1997, İstanbul. [Sözlü Bildiri]
 • Yılmaz G. “Prune-Belly Sendromlu Bir Hemodiyaliz Hastasında Hipotansif Ataklar”. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 10-14 Eylül 2004, Antalya [Sözlü Bildiri]
 • Kaya B., Gündede A., Yılmaz G. “0-3 Aylık Bebeklerde Aletli Periton Diyaliz Uygulaması ve Gelişen Problemlere Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları”. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. 10-14 Eylül 2004, Antalya [Sözlü Bildiri]
 • Yılmaz G., Engin E., İşlekel S. “Cerrahi Endikasyon Konulan HNP Hastalarında Operasyona İlişkin beklentilerin, Somatizasyon ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Belirlenmesi”. 27-31 Mayıs 2005, Antalya [Sözlü Bildiri]
 • Yılmaz G., Erşahin Y., Turhan T “Hidrosefali Nedeniyle Şant Takılmış Çocuklarda, Çocuğun Bakımına Yönelik Ebevenlerin Bilgi Düzeylerinin Saptanması”. II. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 28 Nisan- 2 Mayıs 2006, Antalya [Sözlü Bildiri]
 • Yılmaz G., Akyol A., Fadıloğlu Ç. “Gece ve Gündüz Diyalizi Fonksiyonelliği Etkiler mi?”. 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2007, Antalya. [ Sözlü Bildiri ]
 • Yılmaz G., Akyol A..”Acil Serviste Göğüs Ağrısı: Hemşirelerin Bilgi Gereksinimleri”. 11.  Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül - 4 Ekim 2009, Antalya. [ Poster Bildiri ]
 • Yılmaz G., Dölek M., Erol G.,Saz E U. “Çocuklarda Araç İçi Emniyeti Sağlamada Ebeveynlerin Bilgi Ve Tutumları”. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Poster Katılımı, 12 Mayıs 2009, İzmir. [ Poster Bildiri ]
 • Yılmaz G.,“Acil Serviste Bilinç Değişikliği Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı”. 5. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 2009. [ Panelist ]