Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü
 
                                              
 
Tıbbın en kapsamlı konularından birisi olan organ nakli ilk bakışta tek bir olgu gibi görünse de geçen zaman dilimi içinde, bu kavramın zannedildiğinden daha da karmaşık olduğu ve ardında organ bulmak ve bulunan bu organların paylaşımını sağlamak gibi iki dev olguyu daha sakladığı ortaya çıkmıştır. Bu iki olgu, organ naklini zengin bilimsel karakterinin de dışına taşırmış ve olaya sosyal, hukuki ve oldukça geniş bir etik boyut kazandırmıştır. Organ nakil koordinatörlüğü de bu anlayış içinde oluşmuş bir kavramdır. Organ temininin, organ takmaktan farklı bir sorun olduğunun ve çözümün sadece bu işle uğraşan profesyonellerle mümkün olabileceğinin anlaşılması neticesinde gelişmiştir.  Uygulamayı takip eden ülkelerdeki olumlu sonuçlar hemen görülmüştür. Giderek daha da belirginleşen bu yeni boyutların kendi profesyonellerini yaratması da uzun sürmemiş ve organ nakli koordinatörlüğü dediğimiz meslek de bu zeminde oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır.
 
Organ naklinin sosyal yapısından öte, bilimsel yapısı içinde bile diğer tıbbi olgulardan önemli bir farkı vardır. Bir açıdan bakıldığında her hangi bir tedavi şekli gibi dursa da özellikle kalp ve karaciğer yetmezliği ile bekleyen hastalar söz konusu olduğunda, takılacak bir organ bulunması veya bulunamaması arasındaki fark, “yaşam ve ölüm” kadar birbirinden uzaktır.  İşte tam da bu nedenle, kadavradan bulunan organların bekleme listelerinin ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşması, günümüz nakil dünyasının en önemli sorunlarından biridir. Son yıllarda dünya genelinde organ yokluğu problemini çözebilmek için gösterilen yoğun çabanın nedeni de budur. Kadavralardan alınacak olan organların diğer tüm organ bulma yöntemleri arasında, hem bilimsel, hem hukuki ve hem de etik açıdan en uygun yöntem olduğu  düşünülürse, dünyanın bu konuya verdiği önemin nedeni de ortaya çıkmış olur… Organ nakli faaliyetlerinde her zaman öncülük etmiş üniversitemizde de yine bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için koordinasyon birimi hizmet vermektedir. Bu birimde çalışan, organ nakil koordinatörlerinin görevlerinden en önemlisi kadavradan organ sağlamaktır. Şüphesiz ki, en zoru da….Bir anneye yada babaya, gözünden bile sakındığı biricik yavrusunun; bir eşe hayattaki tek dayanağı, desteği, hayat arkadaşının ya da bir evlada  gölgesi bile olsa varlığını hep hissetmek istediği annesinin, babasının, kardeşinin ölüm haberini, diğer tarafta da bir insana  yeni bir hayatın müjdesini vermek. Sevinçle birbirlerine  sarılan da olur,  derin bir şaşkınlığa düşüp sevinmeyi ayıp sayanda. Bu ikilem içerisinde en acılı anlarında insanlardan, kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlamaları istenir. Hem de çoğu zaman hiç tanımayan, belki de ülkenin başka ucunda hiçbir zaman da görülmeyecek organ bekleyen hastalar içindir bu çaba...

Bunun dışında koordinatör;

 • Bekleme listesindeki hasta bilgilerini güncelleştirir;
 • Bekleme listesine alınan hasta ve ailesinin konuyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • Ayrıntılı donör bilgilerini temin eder;
 • Operasyon için donör hastanesi ve alıcı hastanesi arasında iletişimi sağlar.
 • Operasyon saatinin belirlenmesini organize eder; operasyon saatini belirleyebilmesi için, donörün durumu ile alıcıların, ameliyathanenin ve diğer organ ekiplerinin hazırlık düzeyi hakkında bilgi verir. Belirlenen operasyon saatini de ilgili birimlere iletir.
 • Gerekli durumlarda kullanılmak üzere ambulans, helikopter veya uçak temini için özel ve resmi kurumlarla, askeri kuvvetlerin imkanlarını araştırır.
 • Organ başka bir merkezden gelecek veya gönderilecek ise organın hızlı ve korunmuş transportunu sağlar.
 • Donör bilgilerini donör hastanesinden alır ve ekip şefine iletir veya nakli yapacak merkeze donör bilgilerini aktarır.
 • Organ bağışı kampanyaları düzenler.
 • Organ bağışı konusunu gündemde tutmak için medya ile iletişim kurar.
 • Ülkedeki ve dünyadaki diğer transplantasyon merkezleri ve kuruluşları ile bilgi alış verişinde bulunur.
 • Bölgesel bilgilerin toplanması ve istatistiki dökümlerinin yapılmasını sağlar.
 • Hastane personelini ve halkı organ nakli ve bağışı konusunda bilgilendirir.
 • Hastane personelini organ nakli prosedürü konusunda bilgilendirir.
 
 
 
Organ nakilli çocukların 2. yaşam kutlaması
 

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRÜ: Nurşen ALTUĞ