Birim ve Merkezler>> Cerrahi Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı - Sayfa2
 
 
 
Konseyler
Ülkemizin çeşitli yerlerinden ileri tanı ve tedavi amacıyla yoğun hasta sevk edilen kurumlarından birinde yer alan Anabilim Dalımız bu tip multidisipliner yaklaşım gerektiren konularda gerek fakültemizin gerekse diğer fakültelerin Anabilim Dalları ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak hastalara mümkün olan en yüksek kalitede ve eksiksiz hizmet sağlamaktadır ve öğretim üyelerimiz bu amaçla oluşturulan pek çok multidisipliner konseyde görev almaktadır. Bu konseyler ve çalışma programları şu şekildedir:
 
Konsey Katılan Anabilim Dalları Program
Baş-boyun maligniteleri KBB
Radyasyon Onkolojisi
Medikal Onkoloji
Patoloji
Radyoloji
Her Pazartesi 9:00-10:30
Reflü ve ilişkili hastalıklar Gastroenteroloji
KBB
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Psikiyatri
Pediatrik Gastroenteroloji
Pediatrik immunoloji
Kardiyoloji
Halk sağlığı
Patoloji
Her Çarşamba 16:00-17:30
Yüz cildi ve Ağız-içi lezyonları KBB
Dermatoloji
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Ağız ve Çene Cerrahisi
Patoloji
Her Perşembe 8:30-10:00
Vertigo konseyi KBB
Nöroloji
Her Salı 16:00-17:00
Allerji immunoloji    
OSAS    
 
 
Bilgisayar Ağı
Anabilim Dalımız 1990'lı yılların başında dünyada kişisel bilgisayarların ortaya çıkışından itibaren kendi bünyesindeki imkanlarla geliştirdiği bilgisayar programlarıyla hasta takip sistemini elektronik ortama taşımaya başlamış ve bu konuda ülkemizin öncü kurumlarından biri olmuştur. Halen Anabilim Dalımızdaki tüm birimlerde hasta muayene, ameliyat ve laboratuar bilgileri anında bilgisayar kayıt sistemine girilmekte, ve böylece hasta verileri ulaşımı kolay, daha güvenli ve yedeklenebilen bir arşivleme sisteminde saklanmaktadır. Halen Anabilim Dalımızın çeşitli birimlerinde 30'dan fazla bilgisayar hasta arşivleme, laboratuar incelemeleri, görüntü işleme gibi konularda hizmet vermektedir.
 
Güvenlik
Hastaya verilen sağlık hizmeti yanında Anabilim Dalımız gerek ayaktan gelen gerekse yatan hastaların güvenliği konusunda da son derece hassas olup kendi imkanlarıyla çeşitli hizmet birimleri ve önemli noktalara yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde 24 saat izlem sağlamakta ve böylece büyük oranda istenmeyen olayların önüne geçilmektedir.
 
Eğitim
Fakültemiz öğrencilerine verilen eğitim konusuna da Anabilim Dalımız çok önem vermektedir. Bu amaçla stajyer öğrencilerin gerek teorik gerekse pratik uygulamalarıyla öğretim üyelerimiz yakından ilgilenmekte ve öğrencilere meslek hayatlarında yararlanabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaya özen göstermektedirler. Gerek öğretim üyesi gerekse araştırma görevlisi tüm akademik personelimizin bu özel ilgi ve gayreti öğrencilerimiz tarafından da takdir edilmekte ve fakültemizde KBB stajı en başarılı stajların daima ilk sıralarında yer almaktadır.
 
Uzmanlık sonrası eğitim
KBB uzmanlık sonrası eğitim de Anabilim Dalımızın en önemli saydığı hizmetler arasında yer almaktadır. Bu amaçla öğretim üyelerimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yoğun konferanslar vermekte, çeşitli kurslara eğitmen olarak davet edilmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımız 2000 yılından beri düzenlediği uygulamalı endoskopik sinüs cerrahisi kurslarıyla bu konuya ilgi duyan meslektaşlarımıza eğitim vermiş ve böylece bu hizmetin ülke çapında yayılmasına da öncülük etmiş kurumlardan biri olmuştur. 1979 yılından beri düzenlenen KBB'da Uluslararası Konferanslar Dizisiyle güncel konularda Dünya çapında isim yapmış yurtdışından öğretim üyelerini davet ederek değerli tecrübelerini ülkemiz meslektaşlarımıza aktarmalarını sağlamaktadır.
 
Kliniğin Tarihçesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Kliniğinin kuruluşunun ilk hazırlıkları; 30 Eylül 1957 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanı, Ord. Prof. Dr.Muhiddin EREL'in Devlet hastanesinde görev yapmakta olan, Müt. Dr. Orhan CURA'yı, Üniversite K.B.B. Kliniğinin kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere görevlendirmesi ile başlamıştır. 30 Eylül 1957 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrosunda göreve başlayan Müt. Dr. Orhan CURA, Ege Üniversitesi K.B.B. Kliniğinin resmen kuruluşuna kadar, temel hazırlıklarına başlamıştır.

17 Mayıs 1958'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu, kurulmasına karar verilen K.B.B. Kliniğinin henüz öğretim üyeleri olmadığından, Prof. Dr. İzzet BİRAND'ın vekaleten klinik başkanı olmasına karar vermiştir.

20 Mayıs 1958'de toplanan Ege Üniversitesi senatosu 5/16 nolu kararı ile "KBB Hastalıkları" Kürsüsünün kurulmasına, 6/17 nolu kararı ile de Prof. Dr. İzzet BİRAND'ın kürsünün yönetimine atanmasına karar vermiştir. O sırada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. kliniğinin tek uzman kadrosunda bulunan Müt. Dr. Orhan CURA 1.Ocak 1959 tarihinde Sayın Prof. Dr. Nüzhet ATAV'ın Ankara'dan gelişine kadar kurucu uzman olarak görevine devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinden Prof. Dr. Nüzhet ATAV, 29.12.1958, tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğine naklen tayin edilmiş ve 1 Ocak 1959'da KBB Kliniğinin ilk öğretim üyesi ve başkanı olarak göreve başlamıştır. Prof. Dr. Nüzhet ATAV 1959 yılından 1967 yılına kadar 8 yıl klinik başkanlığını başarıyla yürütmüştür.

Mütehassıs Dr. Orhan CURA kliniğin kuruluş öncesi hazırlıklarında, kuruluşundan sonraki gelişiminin her bölümünde büyük bir özveriyle çalışmış, 1962 yılında doçent olmuş ve 1967 yılında Prof. Dr. Nüzhet ATAV'ın emekli olmasının ardından Profesör olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğine başkan olmuş ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Ekim 1996 yılında emekli oluncaya kadar 29 yıl başarı ile sürdürmüştür. Prof. Dr. Orhan Cura KBB Kliniğinin her alanda gelişiminde, öğretim üyesi kadrosunun ve uzmanların yetiştirilmesinde, kliniğin bilimsel çalışmalarında, 39 yıl boyunca büyük bir özveri ile çalışmış ve emekliliğinde kendisine üniversite senatosu kararı ile üstün hizmet madalyası verilmiştir.

Prof. Dr. Övünç Günhan 1960 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniğinde ihtisasa başlamasından itibaren 36 yıl boyunca Orhan Cura ile birlikte kliniğin gelişiminde, öğretim üyeleri, uzmanların ve asistanların yetişmesinde hizmet vermiştir. Prof. Dr. Orhan Cura'nın 1996 yılında emekli olmasından sonra 5 yıl Anabilim Dalı başkanlığı yapmış; bu süre içinde kliniğin pek çok alanda gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Prof. Dr. Övünç Günhan 3 Kasım 2001 tarihinde emekli olmuştur.

Dr. Mustafa Palandöken 1968 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış, 1977 yılında doçent olmuştur. Daha sonra Dokuz Eylül Tıp Fakültesi KBB Kliniğinin kuruluşunu üstlenmek üzere kliniğimizden ayrılmıştır.

Dr. Vecihi Bilgen, 1969 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1973 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1979 yılında doçent; 1988 yılında profesör olmuştur. 2003 yılında emekli olmuştur.

Dr. Yılmaz Ege, 1970 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1973 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 1981 yılında doçent, 1988 yılında profesör olmuştur. 2005 yılında emekli olmuştur.

Dr. Atilla Yavuzer, 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1975 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1981 yılında doçent; 1988 yılında profesör olmuştur. 4 Kasım 2001 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalı Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Dr. Doğan Özkul, 1974 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1977 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra, 1982 yılında doçent olmuş, 1986 yılında kliniğimizden ayrılmış, 1986-1992 tarihleri arasında Ege Üniversitesi mediko sosyal hizmetlerde görev yaptıktan sonra, 1992'de SSK Tepecik Eğitim Hastanesi K.B.B Kliniğine atanmış ve halen burada görevine klinik şefi olarak devam etmektedir.

Dr. Ümit Uluöz, 1979 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1982 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1989 yılında yardımcı doçent; 1992 yılında doçent olmuştur. 1998 yılında profesör olmuş ve halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Bülent Karcı, 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1985 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1991 yılında yardımcı doçent; 1993 yılında doçent olmuştur. 2000 yılında profesör olan Dr. Bülent Karcı halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Tayfun Kirazlı, 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1985 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1991 yılında yardımcı doçent; 1993 yılında doçent olmuştur. 2000 yılında profesör olan Dr. Tayfun Kirazlı halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Fazıl Apaydın, 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1991 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1995 yılında yardımcı doçent; 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör olmuştur. Halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Fatih Öğüt, 1988 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1992 yılında mütehassıs doktor olmuştur. Başasistan olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında yardımcı doçent; 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. Halen kliniğimizde profesör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Cem Bilgen, 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1996 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 1996 yılından itibaren kliniğimizde başasistan olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent olmuştur. Halen kliniğimizde doçent olarak görev yapmaktadır.

Dr. Serdar Akyıldız 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 1995 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 2002 yılından itibaren kliniğimizde başasistan olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında yardımcı doçent olmuştur. Halen kliniğimizde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Dr.

Raşit Midilli 1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlamış; 2002 yılında mütehassıs doktor olmuştur. 2002 yılından itibaren kliniğimizde başasistan olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında yardımcı doçent olmuştur. Halen kliniğimizde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Kliniğimizde şu an 6'sı profesör, 1'i doçent, 2'si yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

 
Kliniğimizden ihtisas alanlar
 
1. Hüseyin Tingür 35. Levent Damlacık 69. Tamer Erdem
2. Ali İhsan Özge 36. Naci Hasan Efendi 70. Ahmet Hakkı
3. Övünç Günhan 37. Erol Şehirlioğlu 71. Derya Kolcular
4. Ersun Göksan 38. Tayfun Kirazlı 72. Ayşen Ergenlioğlu
5. Raci Kabakçı 39. Bülent Karcı 73. Müslüm Bereketoğlu
6. Vural Kaptanoğlu 40. Nedim Tosun 74. Gülcan Kaya Aydın
7. Erman Sungun 41. Erdoğan Oktay 75. Feridun Çeltiklioğlu
8. Muharrem Eren 42. Abdullah Yılmaz 76. Onur Turan
9. Mustafa Palandöken 43. Tahsin Özbek 77. Murat Uygur
10. Vecihi Bilgen 44. Serdar Mirza 78. Hatice Kesimli
11. Ergöl Erinç 45. Gültekin Albay 79. Raşit Midilli
12. Öncel Arval 46. Celil Cabbarpur 80. Seçil Totan
13. Yılmaz Ege 47. Adnan Kuyumcu 81. Ebru Kaplan
14. Hamdi Cemil Ünüvar 48. Musa Doğanay 82. Ruslan Beşli
15. Ahmet Turan Kuzu 49. Sezaver Alper 83. Ali Fuat Şaşoğlu
16. Atilla Yavuzer 50. Fazıl Apaydın 84. Baran Aydemir
17. Dündar Özbilek 51. Bülent Can 85. Süleyman Sönmez
18. Mehmet Uruk 52. Mehmet Z. Özüer 86. Gürkan Aladağ
19. Fahri Gündüz 53. Fatih Öğüt 87. Gökhan Sandal
20. Mesut Altıntaş 54. Gül Caner 88. Elif Ersoy
21. Doğan Özkul 55. Tamer Kanoğlu 89. Uygar Levent Demir
22. Ahmet Akın 56. Arman Afrashi 90. Kerem Öztürk
23. Recai Aytaç 57. Serdar Akyıldız 91. Kamran AKRAMİ
24. Şerif Ali Tekalan 58. Dursun Demirtaş 92. Erdem EREN
25. Ferhat Erküçük 59. Hüsrev Çetin 93. Araz ALİYEV
26. Levent Olgun 60. Mustafa Türker 94. Mustafa AVCU
27. İrfan Uzun 61. Metin İber 95. Regsani Mahmudova
28. Ahmet Dereli 62. Tolga Kandoğan 96. Sercan GÖDE
29. Arel Uzun 63. Mustafa Göktaş 97. Ahmet Varış
30. Semih Öncel 64. Murat Cem Miman 98. Aykut Bozan
31. Semih Özdemir 65. Adem Cenkçi 99. Barış Yıldız
32. Ümit Uluöz 66. Abdullah Ayçiçek 100. İbrahim KORHAN
33. İlhan Yıldız 67. Nasır Ordubadi 101. İsa KAYA
34. Ataman Güneri 68. Dilek Sınmaz 102. Aycan Akyüz
 
Kliniğimizin gelişimindeki İLK'ler

Kuruluştan sonraki ilk 2 yıl özellikle solunum ve sindirim sistemi endoskopisi üzerinde çalışılmıştır. 1959 yılında ilk total larenjektomi operasyonu uygulanmıştır. 60'lı yılların başında tonal odyometri ve supraliminer tonal testlerin rutin uygulamaya sokulmuş ve evidman ameliyatlarında aspiratör, ameliyat mikroskobu ve frez kullanılmaya başlanmıştır. 1963 yılında sağır ve dilsizlik konusunda, 1966 yılında vokal odiometri ile ilgili ilk çalışmalar başlatılmıştır Yine 1966 yılında Türk dilinin fonetik incelenmesi, 2 heceli Türkçe kelime listelerinin hazırlanması, "Mental Karşılama Araştırma Testi" adında orijinal testin ortaya konması çalışmaları ile beraber işitme cihazları seçimleri ve endikasyonları üzerinde çalışmalara başlanmış ve peep show ve stereo odyometrinin rutin hale getirilmiştir. 1966 yılında Bordeaux Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği ile geliştirilen ilişkiler sonucu Portmann ekolü ile ilişki kurulmuştur. 1967 yılında inoperabl KBB kanserlerinde intraarteryel kemoterapi uygulanmıştır. 1970 yılında 50 dB maskeleme gücüne sahip kulaklık imal edilmiştir.1970 yılında özel bir özefagoskop ile tavşanlar üzerinde koroziv özefajit tedavisinde Madecassol'ün histopatolojik etkisinin araştırılmıştır. 1973 yılında modern foniatri laboratuarının kurulmuş, bu alanda ülkemizde ileri çalışmalar yapılmıştır. Aynı yıllarda kriyokoterizasyon, elektrokoterizasyon ve bipolar iğne koterizasyonu üzerinde çalışmalar yapılmış ve LİMSA firmasına özel bir bipolar koter yaptırılmıştır. 1972 yılında larinks mikroşirurjisine başlanmıştır.1972 yılında kliniğin şimdiki yerine taşınarak yatak ve ameliyathane sorunlarının çözümlenmiştir. 1975 yılında işitme özürlü küçük çocuklar için pilot işitme özürlüler anaokulunun açılmış ve sesli eğitime başlanarak çan testinin kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında özel bir mikrodisseksiyon seti hazırlanarak baş boyun cerrahisinde mikrodisseksiyonla ilgili çalışmalara başlanmıştır. 1976 ilk rekonstrüktif larenjektomi yapılmış, 1976 yılında timpanoplastide homogreft ve kalıplı greft teknikleri ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. 1977 yılında bir sütür takımı ortaya konularak bilateral rekürren paralizilerde aritenoid lateralizasyonu operasyonu uygulanmıştır. 1977 yılında tiroglossal kist ve fistül ameliyatlarında kombine yeni bir tekniğin geliştirip kullanılmaya başlanmıştır.1977 yılında Kayseri'nin bazı yörelerinde bulunan "Trem toprağı" nın spektrografik araştırmalarla yüksek ses yalıtım gücü olduğunun gösterilmiştir. 1977 yılında elektrorinomanometrinin standartize edilmiş. 1978 yılında elektrokokleografi uygulamalarına başlanmıştır. 1978 yılında tonsillektominin sese etkisi sonografik olarak araştırılmış, 1979 yılında özel bir donanım tasarlanarak posterior rinoskopi mikroskopik olarak uygulanmıştır. Aynı yıl Diş Hekimliği Fakültesi ile ethmoidomaksiller kanserlerde peroperatuar protezlemeye başlanarak "Maksillofasyal Cerrahi Grubu" kurulmuştur.

80'li yıllarda nazal mikrocerrahiye başlanmıştır. 1982 yılında Nöroşirurji ile ortak kafa tabanı cerrahilerinin başlatılmış ve "Kafa Tabanı ve Hipofiz Cerrahi Grubu" kurulmuştur. 1987 yılında odyovizüel merkez, klinik içinde kapalı devre TV sistemi kurularak video-kayıtlamaya başlanmıştır.

1990 yılında bilgisayarlı ses analiz sistemi kullanılmaya başlanmış ve profesyonel ses sanatçılarına özel programların kullanılması hayata geçirilmiştir.1991 yılında parsiyel ve rekonstrüktif larenjektomilerde bilgisayarlı ses analizlerinin yapılmış, yüksek frekans odyometri üzerinde standartizasyon çalışmalarının yapılarak ERA ve otoakustik emisyonla birlikte rutine sokulmuştur. 1992 yılında kekemelik ve artikülasyon bozuklukları konusunda reedükasyon programları üzerinde çalışmalara başlanmış, iki kanallı sinyal işleme yöntemi ile ses ve elektroglottografik sinyalleri simultan değerlendirebilen sistem çalışması ile Anabilim Dalımız "Avrupa Larenks Araştırma Grubu"na kabul edilmiştir. 1993 yılında endoskopik sinüs cerrahisinin rutine girmiştir. 1993 yılında Almanya Tubingen Üniversitesi KBB kliniği ile geliştirilen ilişkiler sonucu "Moleküler Biyoloji ve Genetik" ile ilgili ortak çalışmaların başlatılmıştır.1993 yılında ÖSS ile öğrenci alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri bölümü kurulmuştur, 1993 yılında ileri ağız tabanı ve dil Ca'larda geniş cerrahiler rutine girmiştir. 1994 yılında kulak atrezilerinde erkek çocuklarında kendi prepisyumları kullanılmaya başlanılmıştır. 1995 yılında mikrovasküler serbest greftlerin kullanılmaya başlanmış, 13 Temmuz 1996 tarihinde ilk koklear implant uygulaması yapılmıştır. 1996 yılında göz kliniği ile lakrimal cerrahi grubu kurulmuştur. 1997 yılında denge laboratuvarı modernize edilerek yeni bir ENG cihazı kullanıma sokulmuştur. 1999 yılında fasyal cerrahi estetik girişimler için uygulamalar başlatılmıştır. 2000 yılında kadavrada uygulamalı endoskopik sinüs cerrahisi kursları başlatılmış, lazer cerrahisi kullanılmaya başlanmış ve 2001 yılında polisomnografi laboratuarı hizmete sokulmuştur. 2002 yılında dermatoloji ile cilt kanserleri grubu, radyoloji, patoloji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji ile baş-boyun kanserleri konseyi fizik tedavi ile laringeal EMG grubu, gastroenteroloji ve genel cerrahi klinikleri ile laringofarengeal reflü grubu kurulmuştur. 2003 Chicago İlionis Üniversitesi KBB departmanı ile kardeş klinik olunmuş ve bilimsel alışveriş başlatılmıştır.

 
Birimler ve Hizmetler
Baş-boyun cerrahisi
Anabilim Dalımız'da başta kanser tedavisi olmak üzere her türlü baş-boyun hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bunlar arasında larinks, hipofarinks, oral kavite, dudak, damak, maksilla, mandibula, tükrük bezleri ve baş-boyun cilt kanserleri yer almaktadır. Erken evre tümörlerin tedavisinde lazer cerrahisi dahil olmak üzere her türlü parsiyel rezeksiyon yöntemleri başarı ile uygulanabilirken ileri evre tümörlerde ise en geniş cerrahi rezeksiyonlar mümkün olabilmektedir. Bu tür hastalarda oluşan kozmetik ve fonksiyonel handikaplar ise gerek Anabilim Dalımızın kendi bünyesinde gerçekleştirdiği gerekse diğer Anabilim Dalları ile yapılan ortak girişimler sayesinde vücudun diğer bölgelerinden alınan doku nakilleri ile başarılı bir şekilde giderilebilmektedir. Kanser cerrahisi yanında Anabilim Dalımız özellikle travma, zehirlenme gibi nedenlerden dolayı uzun süre komada yoğun bakım ünitelerinde entübe kalmış hastalarda gelişebilen ve hayatı son derece zorlaştıran laringotrakeal stenozların cerrahi tedavisinde de oldukça geniş bir tecrübeye sahiptir. Bu amaçla lazer, laringotrakeoplasti, krikoid splitler, kartilaj greftler, uç-uca anastomoz teknikleri başarı ile uygulanarak bu hastaların yaşam kalitesi eski haline getirilebilmektedir.
 
Otoloji-Nörootoloji
Kuruluşundan beri kulak cerrahisine özel önem vermiş olan Anabilim Dalımızda en ileri teknikler ve ekipman kullanılarak her türlü otolojik cerrahi girişim yapılabilmektedir. Mastoidektomi, timpanoplasti, stapes cerrahisi gibi her türlü fonksiyonel ve non-fonksiyonel rutin kulak ameliyatlarının yanı sıra Nöroşirürji Anabilim Dalı ile birlikte multidispliner yaklaşımlarla akustik nörinom cerrahisi, petröz kemik kolesteatomları, temporal kemik tümörleri, glomus tümörleri gibi ileri tecrübe ve teknik gerektiren girişimler gerçekleştirilebilmektedir. İşitme engelli hastalar için yeni bir umut kapısı olan kokleer implant cerrahisi de Anabilim Dalımızın rutin uygulamaları arasında yer almaktadır. 3 cerrah, 2 odyolog, 3 eğitim ve fitting odyometristinden oluşan koklear implantasyon ekibimiz, 2 ayrı fitting ve bir eğitim laboratuvarımızda işitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon uygulamaktadırlar.
 
Rinoloji ve Fasiyal Plastik Cerrahi
KBB ihtisas alanının son yıllarda öne çıkan branşlarından biri olan rinoloji ve fasiyal plastik cerrahi de Anabilim Dalımızın çok önem verdiği konulardan biridir. Endoskopik sinüs cerrahisi, lazer ve radyofrekans uygulamaları, rinoplasti, otoplasti ve aurikula rekonstrüksiyonu, blefaroplasti gibi çok çeşitli uygulamalarla Anabilim Dalımızda her türlü hastanın gereksinimlerine cevap verilebilmektedir. Endoskopik sinüs cerrahisinin ülkemizde gelişiminde öncü kurumlarından biri olan Anabilim Dalımızda, BOS fistül onarımı, koanal atrezi açılması, orbital ve optik dekompresyon, endoskopik dakriyosistorinostomi, anjiyofibrom gibi tümör rezeksiyonları ve hipofiz cerrahileri gibi en ileri uygulamalar da yıllardan beri başarı ile uygulanabilmekte olup oldukça geniş olgu serilerimiz mevcuttur. Horlama ve obstrüktif uyku apnesi hastaları Göğüs Hast. ve Nöroloji Anabilim Dallarının da katıldığı konseylerde tartışılmakta, polisomnografik kayıtları alınarak tedavileri planlanmakta ve gerektiğinde cerrahi tedavileri de uvulopalatofaringoplasti, palatal flepler, lazer ve radyofrekans uygulamaları gibi en gelişmiş teknikler kullanılarak başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.
 
Ses ve konuşma bozuklukları
Ülkemizin ilk ses ve konuşma bozuklukları birimlerinden birine sahip olan Anabilim Dalımızda her türlü fonksiyonel ve organik ses bozukluklarının ileri tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Videostrobolaringoskopik üniteler, bilgisayarlı ses analiz üniteleri, fiberoptik nazofaringolaringoskopik üniteler, realtime octave analizör, elektroglottografi ve osiloskop gibi cihazlar kullanılarak ileri incelemeler yapılmaktadır. Artikülasyon bozuklukları, kekemelik, mutasyonel disfoni gibi tedavisi zor problemler konusunda uzman terapistlerin uyguladıkları tedavi seansları ile giderilebilmektedir. Ayrıca profesyonel ses sanatçılarına yapılan ileri incelemelerle bu çok özel hasta grubunda ortaya çıkan problemler en hassas şekilde tesbit edilip en uygun tedavi yöntemleri ve önerilerle sanatçının ses problemine çözüm bulunabilmektedir. Özellikle guatr ameliyatları sonrasında ortaya çıkabilen tek taraflı veya çift taraflı ses teli felçleri de çeşitli yöntemlerle en uygun şekilde tedavi edilebilmektedir. Uygulanan foniatrik eğitimlerin yanı sıra tiroplasti, aritenoidopeksi, aritenoidektomi ve lazer kordotomi gibi yöntemlerle cerrahi gerektiren hastalarda da başarılı sonuçlar alınmaktadır.
 
Pediatrik otolaringoloji
Çocuk hastalarda sık rastlanılan bademcik ve geniz eti sorunlarının tedavisinde tonsillektomi, adenoidektomi ve orta kulak ventilasyon tüpü uygulamaları gibi rutin işlemlerin yanında tedavisi zor, aşamalı girişimler gerektirebilen microtia gibi kulak kepçesi gelişim bozuklukları, dış kulak yolu atrezileri, damak-dudak yarıkları, koanal atreziler, laringeal web ve diğer anomaliler, trakeoözafajiyel fistüller, subglottik ve trakeal stenozların cerrahi tedavileri de başarı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca işitme engelli çocukların okul öncesi eğitimleri için de yıllarca hizmet vermiş olan Anabilim Dalımız halen bu çocukların erken tanısının öneminin bilincinde olarak otoakustik emisyon, ABR, elektrokokleografi, ASSR gibi en ileri yöntemlerden faydalanmakta, işitme cihazı ve fitting uygulamalarını ve gerekirse kokleer implant uygulamalarını en modern tekniklerle gerçekleştirmektedir.
 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 2016-2017 Hemşire Hizmet İçi Eğitim Planı