E.Ü.T.F.H. Tülay Aktaş Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Hastanesi - Medikal Onkoloji Bilim Dalı
Hastanemizin dıştan görünümü
EÜTFH TÜLAY AKTAŞ ONKOLOJİ VE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HASTANESİ - MEDİKAL ONKOLOJİ BİLİM DALI

Kliniğimiz; ayaktan kemoterapi ünitesi, yataklı servis ve palyatif bakım ünitesi olmak üzere üç bölümde hizmet vermektedir.

 
Hastanemizin girişi
Poliklinik koridorumuz
 
Bilgi işlem bölümümüz
 
Polikliniğimizde bilgi işlem ve kan alma laboratuarımız bulunmaktadır.
 
Poliklinik tedavi odamız
Poliklinik tedavi odamız
 
AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ: Ayaktan kemoterapi ünitesinde üç ayrı tedavi odası bulunmaktadır.
 
 
Ayaktan kemoterapi ünitesi bekleme salonumuz
 

Kliniğimizde ayrıca psikoonkoloji biriminde görev yapan KLP hemşiremiz Aysel AVCI hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza danışmanlık yapmaktadır.

 
Birinci kat bekleme salonumuz
 

YATAKLI SERVİS: Servisimizde toplam on dokuz yatak bulunmaktadır. Yataklı servisimizde hastalarımıza bakım ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Yataklı servis koridorumuz.
   
Yataklı servis koridorumuz
Servis hasta odamız.
 

Yataklı servisimizde 7 adet tek kişilik oda 6 adet çift kişilik odalar bulunmaktadır. Serviste toplam on bir hemşire görevlidir. Serviste hastalara kemoterapi uygulanmakta, aynı zamanda hastalarım destek bakımları da sağlanmaktadır. Gündüz, bir sorumlu ve iki klinik hemşiresiyle hasta bakımı ve tedavisi yapmaktayız. Gece nöbetlerinde de bu görevi iki hemşireyle sürdürmekteyiz.

 
Palyatif bakım merkezi
 

28 şubat 2011 tarihinden kliniğimizin içinde palyatif bakım merkezi açılmıştır. 01.03.2011 tarihinden itibaren de hasta kabul etmeye başlanmıştır. Bu birimimizde toplam 6 yatakla hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Palyatif bakım ünitemizde gündüz bir hemşiremiz gece bir hemşiremizle hastalarımızın bakım ve tedavilerini uygulamaktayız.

 
Palyatif bakım merkezi koridoru
 
Palyatif bakım merkezi hasta odası
 

Kliniğimizdeki tüm hemşirelerimizin Ege Üniversitesi Hastanesinin düzenlediği CPR kursuna ait sertifikası bulunmaktadır. Kurslara hemşirelerimizin katılımı devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Onkoloji Hemşireliği Derneğinin düzenlediği Onkoloji Hemşireliği Kursuna 9 hemşiremiz katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. Belirli aralıklarla düzenlenen kurslara hemşirelerimiz katılmaya devam etmektedir. Tüm hemşirelerimiz Onkoloji Hemşireleri Derneği'ne üyedir.

 
Kliniğimizde çalışan tüm hemşirelerimiz
 

 

Kliniğimizdeki destek personeli ve temizlik personelimiz