Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü >> Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı >>Nergiz Doğan TER
   
 

 

 

 

 • İş Adresi: E.Ü.T.F.H. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü BORNOVA / İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 32 74
 • e-posta: nergiz.ter@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 17.09.1974
 • Doğum Yeri: Adıyaman
 • Yabancı Dil: İngilizce

 

Eğitim Bilgileri:

 • 1996 Lisans, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
 • 2003 Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • 2011 Doktora, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

 

İş Deneyimleri :

 • 1996- 2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ameliyathane Hemşiresi
 • 2011- 2017 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Akreditasyon ve Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi
 • 2017- …. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

 

Dernek Üyelikleri:

 • 2000 Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği
 • 2001 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Mezunları Derneği
 • 2002 Türk Hemşireler Derneği

 

Eğitim, Kurslar :

 • 1996 Eğitim Formasyonu
 • 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İlk Yardım Kursu
 • 2005 I. Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Günleri, 11- 12 Ekim, İzmir
 • 2009 Çatışma Yönetimi Kursu,6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs, İzmir
 • 2009 Atık Yönetimi Kursu, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs, İzmir
 • 2011 Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi “Kardiyopulmoner Ressusitasyon (CPR)” kursu
 • 2011, Ölçme Analiz ve İyileştirme, 14- 15 Kasım 2011, İzmir
 • 4-5 Mayıs 2012 “ Hastanede Karşılaşılan Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi” Programı İzmir
 • 2012, Hastanede Karşılaşılan Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi, 4- 5 Mayıs 2012, İzmir
 • 2013, İç Denetim Eğitimi, 24- 25- 26 Nisan, İzmir
 • 2013 Akademika Temel İyi Klinik Uygulamalar, 6-7 Eylül 2013, İzmir
 • 2014 İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 11-03-2014,İzmir
 • 2014, Ameliyathanede Çevre Güvenliği Kursu,14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16- 20 Nisan, Antalya
 • 2015, Herkes İçin Güvenlik, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, 3- 4 Nisan İzmir
 • 2015 Temel Yaşam desteği Eğitimi, 20-0- 2015, İzmir
 • 2016,IV. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, İzmir Kuzey Hemşireliği günleri 1 Nisan, İzmir
 • 2016, Yoğun Bakım ve Palyatif Hemşireliği Sempozyumu, 1 Nisan, İzmi
 • 2016, Hemşirelikte Genç Bakış Sempozyumu, 2- 3 Haziran 2016

 

Bilimsel Çalışmalar

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan N, Yavuz M, Alagöz E, Hepgünay H, Tuncer H, Çam S (2002), Ameliyathanede Vaka İptallerinin İncelenmesi, Hemşirelik Forumu, Cilt 5, Sayı 3-4, Mayıs Ağustos, Sayfa: 35- 38. III. Ulusal ve I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25- 27 Ekim 2001, İstanbul, Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).
 • Dolgun E, Taşdemir N, Ter N, Yavuz M (2011), Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 25 (1): Sayfa: 11 – 15.
 • Nergiz Ter, Meryem Yavuz, Semih Aydoğdu, Elcil Kaya Biçer (2015), The Effect of 2 Adhesive Products on Skin Integrity Used for Fixation of Hip and Knee Surgical Dressings A Randomized Controlled Trial, J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015;42(2):145- 150.

 

Ödüller :

 • Ter N, Yavuz M ( 2009), Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 225- 227, Poster Bildiri (İkincilik Ödülü).

 

Ulusal Kitaplar ve Bölümler

 • Ter N, “Ameliyat Masasının Hazırlanması”, Ameliyathane Hemşireliği, 2015, 501-507
 • Ter N, “Alet, Malzeme Sayımı ve Kayıt”, Ameliyathane Hemşireliği, 2015, 507-513

 

Uluslararası Kongre Panel Üyeliği

 • Ter N, Tanıl V, The Example of Human Workforce Planning For Nurses In The Operating Rooms of Ege University Faculty of Medicine Hospital , 7TH Eorna Congress- May 7- 10 2015, Roma (Panelist).

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Panel Üyeliği

 • Doğan N, Uyumlu Ekip Çalışması, Uyumlu Ekip Çalışmalarında Hemşirenin Rolü, IV. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 22- 26 Ekim 2003, İzmir ( Panelist).
 • Ter N, Elektronik İmplantı Olan Hastanın Ameliyat Sırası Bakımı, 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 5- 8 Mayıs 2011,İzmir ( Panelist).
 • Ter N, Tanıl V, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathanelerinde Hemşire İnsan Gücü Durum Tespiti, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, 5-6 Nisan 2013, İzmir (Panelist)
 • Ter N, Hemşire İnsan Gücü Planlama (Bakım Kalite Göstergeleri), 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Aydın ( Panelist).
 • Ter N, Ameliyathanede Kalite ve Hasta Güvenliğini İyileştirmede: İşbirlikçi Yaklaşım, Hemşire Boyutu, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16- 20 Nisan 2014, Antalya (Panelist).
 • Ter N, Kesici/ Delici Alet Yaralanması Sonrası Yapılması Gerekenler, Cerrahi Enfeksiyon Buluşması, 5-7 Mart 2015, İstanbul ( Panelist)
 • Ter N, Güvenli Cerrahi Formu, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, 3- 4 Nisan 2015, İzmir ( Panelist)
 • Ter N, Hastaların Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi, 3 Nisan 2016 Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu, İzmir.
 • Ter N, Kuşakların Özellikleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinin Nesillere Göre İncelenmesi, 13. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu, 26-29 Nisan 2017, İzmir.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildiriler

 • Doğan N, Yavuz M, Alagöz E, Hepgünay H, Tuncer H, Çam S (2002), Ameliyathanede Vaka İptallerinin İncelenmesi, III. Ulusal ve I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 25- 27 Ekim 2002, İstanbul.
 • Tanıl V, Ter N, Ameliyathane ve Performans Değerlendirme, 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24 - 27 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.
 • Tanıl V, Ter N, Sarsılmaz M, Aydın N, Hemşire İnsan Gücü Planlaması, 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24 - 27 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.
 • Tanıl V, Aksoy F, Ter N, Babadağ K, Coşar F, Ağrı Yönetim Uygulamaları Ve Hastaların Ağrı Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi, 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24 - 27 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.
 • Sönmez A, Oralalp K, Ter N, Tanıl V ( 2015), Sağlık Kurumları İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim Uygulamaları, 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akrediatasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 13- 16 Mayıs 2015, Antalya.
 • Ter N, Aydın N, Yiğit S, Tanıl V ( 2015), Hasta Kimliğinin Doğrulanması Sürecinde Kullanılan İki Farklı Kimlik Doğrulama Bandının Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi, 7. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakkı Kongresi, 4- 7 Kasım 2015, Türkiye.
 • Ter N, Çetinkaya Y, Tanıl V ( 2015), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Vücut Sıvılarıyla Maruziyet ve Kesici/ Delici Alet Güvenliği Yönetim Uygulamaları, 7. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakkı Kongresi, 4- 7 Kasım 2015, Türkiye.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

 • Doğan N, Yavuz M, Çiçek Ş, İslam O, Hepgünay H (2005), Hastalar Tarafından Total Diz Protezi Uygulanan Hasta ve Aile Üyeleri İçin Rehber Bilgiler Kitapçığının Değerlendirilmesi, 3. Uluslar arası – 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7- 10 Eylül 2005, İzmir, Kongre Özet Kitabı, 126.
 • Ter N, Dramalı A, Yenileyici Eklem Cerrahisi Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı, Uluslararası- Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, - Mayıs, Antalya.
 • Tanıl V, Ter N, The Generational Distribution Of Nurses Working In A University Hospital, 7TH Eorna Congress- May 7- 10 2015, Roma.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözel Bildiriler

 • Doğan N, Yavuz M (2003), Total Diz Protezinde Klinik Rehberin Bakıma Etkisi, IV. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22- 26 Ekim 2003, Kuşadası, Sözlü bildiri olarak sunulmuştur IV. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı (237- 254), İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi, 2005.
 • Yavuz M, Doğan N (2003), Ameliyathane için Klinik Rehber Geliştirme, IV. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22- 26 Ekim 2003, Kuşadası, Sözlü bildiri olarak sunulmuştur. IV. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı (237- 254), İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi, 2005.
 • Ter N, Yavuz M, Hepgünay H (2007), Ameliyathane Salonlarında Kapıların Açılma Durumu, (2007), I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu, 26 Ekim 2007, Ankara, ( Sözlü Bildiri)- Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. 268.
 • Ter N, Yavuz M ( 2009), Ameliyathanede Kullanılan Destek Yüzeyler, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 159- 161.
 • Ter N, Yavuz M, Aydoğdu S (2011), Kalça Ve Diz Cerrahisi Pansumanlarını Tespit Etmek İçin Kullanılan İki Farklı Yapışkan Ürünün Deri Bütünlüğüne Etkisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 31 Ekim- 5 Kasım 2011, Antalya.
 • Tanıl V, Aksoy F, Ter N, Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kuşak Dağılımı 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16- 20 Nisan 2014, Antalya.
 • Ter N, Çetinkaya Y, Tanıl V, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kan Vücut Sıvılarıyla Maruziyet ve Kesici/ Delici Alet Güvenliği Yönetim Uygulamaları, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12- 15 Kasım 2015, Muğla.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

 • Doğan N, Yavuz M, Dolgun E, Arıcı E (2001), Beden İmgesindeki Değişikliklere Hastaların Uyum Sürecinin İncelemesi, XIV. Ulusal Kanser Kongresi,İstanbul, 30 Nisan- 4 Mayıs 2001.
 • Ter N, Dramalı A (2006),Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ameliyat Olan Hastaların Ameliyattan Önce Bilgilendirme Durumunun Değerlendirilmesi , Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24- 28 Mayıs, Antalya.
 • Ter N, Dramalı A (2006), Ameliyathane, Mimari ve Enfeksiyon Kontrol Önlemler (2006), Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24- 28 Mayıs, Antalya.
 • Ter N, Dolgun E, Taşdemir N, Yavuz M ( 2007), Yanlış Bölge Cerrahisini Önlemede Hemşirenin Rolü, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 4- 8 Eylül 2007, Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Dolgun E, Taşdemir N, Ter N, Yavuz M ( 2007), Hastaların Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin İncelenmesi, 4- 8 Eylül 2007, Gaziantep. Kongre Kitabı. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi.
 • Tuncer H, Ter N, Hepgünay H, Yavuz M (2007), Protez Ameliyatlarında Hastaya Pozisyon Verilmesi, I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu, 26 Ekim 2007, Ankara, - Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. 269.
 • Ter N, Yavuz M, Total Diz Protezi İçin Klinik Rehber Örneği, (2007), I. Ulusal Ortopedi Hemşireliği Sempozyumu, 26 Ekim 2007, Ankara. Acta Orthopedica Et Traumatologica Turcica Supp. III. Vol: 41. 269.
 • Ter N, Yavuz M ( 2009), Ameliyathane Kaynaklı Basınç Yaraları ve Risk Faktörleri, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 196- 199.
 • Ter N, Yavuz M ( 2009), Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3- 6 Mayıs 2009, Kuşadası, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 225- 227.
 • Tanıl V, Ter N (2014) Ameliyathane ve Performans Değerlendirme, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16- 20 Nisan 2014, Antalya.
 • Ter N, Aydın N, Yiğit S, Tanıl V ( 2015), Hasta Kimliğinin Doğrulanması Sürecinde Kullanılan İki Farklı Kimlik Doğrulama Bandının Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12- 15 Kasım 2015, Muğla.
 • Ter N, Aksoy F, Babadağ K, Coşar F, Tanıl V ( 2015), Cerrahi ve Dahili Klinikde Ağrı Yönetim Uygulamaları ve Hastaların Ağrı Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12- 15 Kasım 2015, Muğla.