Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü >> Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı >>Yurdanur ÇETİNKAYA
 

 

 

 
 
 

 

 • İş Adresi: E.Ü.T.F.H. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü- BORNOVA/ İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 32 74
 • e-posta: yurdanur.cetinkaya@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 13.12.1979
 • Doğum Yeri: Muğla
 • Yabancı Dil: İngilizce

 

Eğitim Bilgileri:

 • Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans (Tez Aşaması)
 • 2002-2006 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Yüksek Lisans
 • 1996-2000 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Lisans

 

İş Deneyimleri:

 • 2016- ........Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 • 2011-2016 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Birimi
 • 2002-2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Hemşireler Derneği (THD)
 • Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
 • European Oncology Nursing Society (EONS)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kurs Programları:

 • Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi, İzmir Sağlık İl Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi, (UrlaSİM), 03-05 Ekim 2017-İzmir
 • 13. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu, 26- 29 Nisan 2017-İzmir
 • Sağlık Eğitimcileri Derneği 2. Simülatör Eğitimi, 7-8 Ocak 2017-Kayseri
 • 7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi 4-7 Kasım 2015 Belek-Antalya
 • 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015 - Antalya
 • Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireleri Günleri, 3-4 Nisan 2015 - İzmir
 • JCI Hastanelerde Uluslar arası Akreditasyon, IQ Uluslar arası Kalite Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş, 13 Şubat 2015, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-İzmir
 • Temel Yaşam Desteği Eğitimi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hemşireliği AD, 27 Ocak 2015-İzmir (Sertifika)
 • 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS 2014, 24-27 Nisan 2014, Antalya
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 10 Mart 2014- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi- İzmir
 • 1.Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 7-9 Mart 2014 - Kuşadası
 • Kanser Hastalarına Yönelik Evde Sağlık ve Bakım Eğitimi, İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, 30-31 Mayıs 2013-İzmir
 • İc Denetim Eğitimi, IQ Uluslar arası Kalite Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş, 24-25-26 Nisan 2013-İzmir (Sertifika)
 • Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, 5-6 Nisan 2013- İzmir
 • Hemşireler için Kan ve Kan Ürünleri Uygulama Kursu-II, 23 Ocak 2013- İzmir
 • III. International Eurasian Congress of Hematology,17-21 Ekim 2012- Antalya
 • Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi, 10-12 Eylül 2012- İzmir
 • Hastanede Karşılaşılan Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi Programı, 4-5 Mayıs 2012- İzmir
 • 6. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 18-21 Nisan 2012- Antalya
 • XIV th Meeting of the European Society for Immunodefficiencies (ESID), October 6-9, 2010-İstanbul
 • Palyatif Bakım Toplantısı, 20 Ocak 2010, Okmeydanı Hastanesi- İstanbul
 • 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009-İzmir
 • 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,15-19 Ekim 2008-Antalya
 • Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim Kursu, Kemoterapi Uygulamaları Kursu, Türk Toraks Derneği Okulu, 31 Mayıs 2008-İzmir
 • Onkoloji Hastasında Palyatif Bakım Sempozyumu, 21-22 Mart 2008, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi -İzmir
 • Onkoloji Hastasında Palyatif Bakım Kursu 21-22 Mart 2008, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi –İzmir
 • 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Birimler Yoğun Bakım Kongresi,31 Ekim -4 Kasım 2007-Ankara
 • Dahili ve Cerrahi Birimler Yoğun Bakım Derneği “ Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” 31 Ekim -4 Kasım 2007-Ankara
 • XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007-Antalya
 • The European School of Oncology , “I. Masterclass OncologyNursing Course”, 24 February- 2 March 2007,St.Julians-Malta (Sertifika)
 • Training Intiative in Thrombocytopenia Anemia and Neutropenia (TITAN) Kursu Sertifikası, 2007 (Sertifika)
 • İş Kavramları Danışmanlık Hizmetleri, “Insights Etkin İletişim” Eğitimi, 28 Nisan 2007- İzmir
 • I.Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 2006, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-İzmir (Sertifika)
 • ESMO Course on Palliative Care in Oncology, 17-18 Kasım 2006-Ankara
 • I.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan 2006- Antalya
 • Ege Diyabet Günleri Kursu, 16-18 Kasım 2005- İzmir
 • I.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2004- İzmir
 • Ege Dahili Tıp Günleri, 14-17 Nisan 2004- İzmir
 • II. Ege Diyabet Günleri Kursu, 3-5 Kasım 2004- İzmir
 • V.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003- Antalya
 • II. Ege Dahili Tıp Günleri, 26-29 Mart 2003- İzmir
 • Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon – CPR Kursu Sertifikası, 2003, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi-İzmir (Sertifika)

 

Projeler:

 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2008/HYO 01, Fadıloğlu Ç., Şenuzun F., Yıldırım Y., Özçelik H., Çetinkaya Y., Uslu R., Tezel H. Kemoterapi Alan Kanser Hastalarinda Farklı Ağiz Bakim Modellerinin Oral Mukozit Gelişiminin Önlenmesine Yönelik Etkisinin Incelenmesi,2012
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 2006/HYO.04, Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, Korkmaz M, Şenuzun F, Çetinkaya Y, Bozkurt N, Uslu R, Göksel T. Kanser Hastalarında Evde Bakım: Eğitim Programının Hastaların Semptom Yönetimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi. , 2011

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Diğer Bilimsel Araştırmalar:

 • Cetinkaya Y., Eşer İ., “Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri”, 2000
 • Cetinkaya Y.,Fadıloğlu Ç., “Kanser Hastalarına Bakım Verenlerde Stres, Stres Yaratan Durumlar ve Etkilerinin İncelenmesi”,2006
 • Çetinkaya Y., Fadıloğlu Ç., Şenuzun F., Uslu R, “Kanser Hastasına Bakım Verenlerde Stres Semptomları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi”, I.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan 2006- Antalya) (Sözel Bildiri)
 • Akyol, A,Yeşilbakan, Ö, Çetinkaya, Y.,Altun T., Ünlü D., “Kemoterapi Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi” I.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2004- İzmir (Poster Bildiri)
 • Akyol A, Çetinkaya Y., “İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulaması Yapan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi” 2003 (Poster Bildiri)
 • Türk C. M., Sarsılmaz M. Cetinkaya Y., Avşar D., “Nursıng Care For Intravenous Immunoglobulın Treatment In Prımary Immunodefıcıency Patıents” The IX Meeting of INGID, 2010- Istanbul (Sözel Bildiri)
 • Cetinkaya Y.,Altun T.,Ardeniz Ö., Soyman Z., Altunsuyu E., Dilek E., “The Factors Effecting Quality Of Life And Level Of Socialsupport İn Patients With Primary İmmundefficiency”, The IX Meeting of INGID 2010- Istanbul (Sözel Bildiri)
 • Cetinkaya Y.,Altun T., Mehrekula Z., Ünlü D., Gülbahar O., “Consideration And Knowledge Levels Of Nurses On The Ivıg Therapy”, The IX Meeting of INGID 2010- Istanbul, (Sözel Bildiri)
 • Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y, “Düşme Riskinin Değerlendirilmesi” 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS 2014, 24-27 Nisan 2014, Antalya (Sözel Bildiri)
 • Çetinkaya Y, Iskit Y , Karadeniz D, Tanıl V, “Hemşirelerin Stres Düzeyleri Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri İle Çalışma Ortamında Bulunan Risklerin İlişkisi” 7. Uluslararası Hasta Ve Çalışan Hakları Kongresi 4-7 Kasım 2015 Belek-Antalya (Sözel Bildiri)
 • Çetinkaya Y, Iskit Y , Karadeniz D, Tanıl V, “Çalışma Ortamı Güvenliğinin Hemşirelerin Stres Algı Düzeylerine Etkisi”, 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015 - Antalya (Sözel Bildiri)
 • Tanıl V., Çetinkaya Y., Sayer V., Avşar D., İskit Y.,”Düşme Riski Prevelansı” 2015
 • Tanıl V., Beşbınar E., Sarsılmaz M., Çetinkaya Y., Yigit S., Çankaya G. , “Basınç Yarası Prevelans Çalışması” 2015

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Panel Üyelikleri:

 • Çetinkaya Y. “Bilim ve Hemşirelik” 13. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu, 26- 29 Nisan 2017-İzmir (Panelist)
 • Çetinkaya Y., “Hasta Güvenliği: Onkoloji Hemşireliği: Kemoterapi Ve Güvenlik”1.Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 7-9 Mart 2014 - Kuşadası (Panelist)
 • Çetinkaya Y., “Evde Semptom Yönetimi: Stomatit” Kanser Hastalarına Yönelik Evde Sağlık ve Bakım Eğitimi, İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, 30-31 Mayıs 2013-İzmir (Panelist)
 • Tanıl V, Çetinkaya Y, Ter N., Sayer V.,Beşbinar E.,Aydın N., “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Düşme Riski Prevalansı Çalışması”, Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri”, 5-6 Nisan 2013- İzmir (Panelist)
 • Çetinkaya Y, “Kan Transfüzyonunda Hastane Kalite Standartları Doğrultusunda Hemşirenin Sorumlulukları”, Hemşireler için Kan ve Kan Ürünleri Uygulama Kursu-II, 23 Ocak 2013- İzmir (Panelist)
 • Çetinkaya Y ,“MDS’DE Bakım Yönetimi”, III. International Eurasian Congress of Hematology,17-21 Ekim 2012- Antalya(Panelist)
 • Tanıl V.,Yavuz M.,Çetinkaya Y.,Kahraman A.,“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Basınç Yarası Prevalansı” I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi, 10-12 Eylül 2012- İzmir (Panelist)

 

Ödüller:

 • Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y, “Düşme Riskinin Değerlendirilmesi” 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, QPS 2014, 24-27 Nisan 2014, Antalya (Sözel Bildiri) *Kongrede en iyi on bildiri arasında girmiştir.
 • Çetinkaya Y., Fadıloğlu Ç., Şenuzun F., Uslu R, “Kanser Hastasına Bakım Verenlerde Stres Semptomları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi”, I.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 29 Mart-2 Nisan 2006- Antalya) *Sözlü Bildiri Ödülü
 • Akyol A, Çetinkaya Y.,Bakan G., Akkuş S., Yaralı S., “Hipertansiyonlu Hastaların Özbakım Güçlerinin Değerlendirilmesi” V.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003- Antalya,(Sözel Bildiri) *En iyi 2. Bildiri ödülü

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 • Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y, “Düşme Riskinin Değerlendirilmesi” Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Health Care Academician Journal , Mayıs, Haziran, Temmuz 2014, Sayı 1, Sayfa 21-26
 • Akyol A, Çetinkaya Y.,Bakan G., Akkuş S., Yaralı S., “Hipertansiyonlu Hastaların Özbakım Güçlerinin Değerlendirilmesi” Selfcare agency and factors related to this agency among patients with hypertension ,journal of clinical nursing 2007 volüme 16, issue 4, pages 679-687
 • Akyol, A, Yeşilbakan, Ö, Çetinkaya, Y.,Altun T., Ünlü D., “Kemoterapi Tedavisi Alan Hastaların Tedaviye Bağlı Yaşadıkları Semptomlar Ve Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 21(1),13-31,2005

 

Kitap İçi Bölüm:

 • Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımı