Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi >> Hemşirelik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı >>Yurdanur ÇETİNKAYA
 

 

 

 
 
 

 

 • İş Adresi: E.Ü.T.F.H. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü BORNOVA/ İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 32 74
 • e-posta: yurdanur.cetinkaya@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 13.12.1979
 • Doğum Yeri: Muğla
 • Yabancı Dil: İngilizce

 

Eğitim Bilgileri:

 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu,Lisans (1996- 2000)
 • Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç hastalıkları Hemşireliği , Yüksek Lisans (2002-2006)
 • Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç hastalıkları Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği Yüksek Lisans (Tez Aşaması)

 

İş Deneyimleri:

 • 2002-2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
 • 2011-2016 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Birimi
 • 2016- .......Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Hemşireler Derneği (THD)
 • Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
 • European Oncology Nursing Society (EONS)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği

 

Katıldığı Kongre, Seminer ve Kurslar:

 • 5-6 Nisan 2013 “Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri” ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Düşme Riski Prevalansı Çalışması) İzmir (Panelist)
 • 23 Ocak 2013 “Hemşireler için Kan ve Kan Ürünleri Uygulama Kursu-II” (Kan Transfüzyonunda Hastane Kalite Standartları Doğrultusunda Hemşirenin Sorumlulukları) İzmir (Panelist)
 • 17-21 Ekim 2012 “III. International Eurasian Congress of Hematology “(MDS’DE Bakım Yönetimi) Antalya(Panelist)
 • 10-12 Eylül 2012 “I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı” (Ege Üniversite si Tıp Fakültesi Hastanesi Basınç Yarası Prevalansı) İzmir (Panelist)
 • 4-5 Mayıs 2012 “ Hastanede Karşılaşılan Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi” Programı İzmir (Katılımcı)
 • 18-21 Nisan 2012 “6. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi ”Antalya (Katılımcı)
 • II. Ege Dahili Tıp Günleri, 26-29 Mart 2003
 • V.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , 26-30 Eylül 2003
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, “Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon – CPR Kursu” 2003
 • I.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2004
 • III. Ege Dahili Tıp Günleri, 14-17 Nisan 2004
 • II. Ege Diyabet Günleri Kursu, 3-5 Kasım 2004
 • III. Ege Diyabet Günleri Kursu, 16-18 Kasım 2005
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, “I.Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” 2006
 • İş Kavramları Danışmanlık Hizmetleri, “Insights Etkin İletişim” Eğitimi
 • ESMO Course on Palliative Care in Oncology, 17-18 Kasım 2006
 • The European School of Oncology , “I. Masterclass Oncology Nursing Course”, 2007
 • Training Intiative in Thrombocytopenia Anemia and Neutropenia (TITAN) kursu, 2007
 • Dahili ve Cerrahi Birimler Yoğun Bakım Derneği “ Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu”, 2008
 • Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim Kursu , Kemoterapi Uygulamaları Kursu , 2008
 • Palyatif Bakım Kursu, 2008
 • I.Tıbbi Onkoloji Kongresi, 2006
 • XVII. Ulusal Kanser Kongresi 2007
 • 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Birimler Yoğun Bakım Kongresi, 2007
 • 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , 2008
 • 10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2009
 • XIV th Meeting of the European Society for Immunodefficiencies (ESID), 2010

 

Proje:

 • Fadıloğlu Ç., Şenuzun F.,Uslu R., Çetinkaya Y., Kanser Hastalarında Evde Bakım Eğitim Programının Hastaların Semptom Yönetimi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

 

Bilimsel Araştırmalar ve Yayınlar:

 • Cetinkaya Y., Eşer İ., (2000)Hemşirelerin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri
 • Cetinkaya Y., Fadıloğlu Ç., (2006) Kanser Hastalarına Bakım Verenlerde Stres, Stres Yaratan Durumlar ve Etkilerinin İncelenmesi
 • Akyol, A; Yeşilbakan, Ö, Çetinkaya, Y. ; Altun T., Ünlü D., (2006) Kemoterapi tedavisi alan hastaların tedaviye bağlın yaşadıkları semptomlar ve yaşam kalitesine olan etkisinin incelenmesi
 • Akyol, A, Çetinkaya, Y. ; Bakan G., Akkuş S., Yaralı S.,(2007) Hipertansiyonlu hastaların özbakım güçlerinin değerlendirilmesi (journal of clinical nursing 2007) Self-care agency and factors related to this agency among patients with hypertension volüme 16, issue 4, pages 679-687
 • Akyol, A; Çetinkaya, Y.,(2003) İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulaması Yapan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi
 • Türk C. M., Sarsılmaz M. Cetinkaya Y.,, Avşar D.,(2010) Nursıng Care For Intravenous Immunoglobulın Treatment In Prımary Immunodefıcıency Patıents, The IX Meeting of INGID, Istanbul
 • Cetinkaya Y., Altun T.,Ardeniz Ö., Soyman Z., Altunsuyu E., Dilek E., (2010) The Factors effecting Quality of life and level of social support in patients with primary immundefficiency, The IX Meeting of INGID, Istanbul
 • Cetinkaya Y., Altun T., Mehrekula Z., Ünlü D., Gülbahar O., (2010) Consideration and knowledge levels of nurses on the ıvıg therapy The IX Meeting of INGID, Istanbul, Ö düllü araştırmalar

 

KİTAP İÇİ BÖLÜM

 • Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımı