Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü >> Anabilim Dalı Başhemşireleri >> Nebile ÖZDEMİR
 

 

 

 

 • İş Adresi: E.Ü.T.F.H. Organ Nakli Merkezi Bornova / İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 50 95
 • e-mail: nebile.ozdemir@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 03.12.1974
 • Doğum Yeri: Antalya

 

Eğitim Bilgileri:

 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Lisans Programı,1992-1996

 

İş Deneyimleri:

 • E.Ü Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi YB Hemşireliği
 • 2003-2011 E.Ü.Organ Nakli Uygulama Araştırma Merkezi Servis Sorumlu Hemşiresi
 • 2011- …... - E.Ü.Organ Nakli Uygulama Araştırma Merkezi Başhemşireliği

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Hemşireler Derneği Üyeliği (2006-2009 yılları arası T.H.D Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • Nefroloji,Diyaliz,Transplantasyon Hemşireliği Derneği Üyeliği
 • Böbrek Sağlığı,Hipertansiyon ve transplantasyon (Galen) Derneği Üyeliği

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

 • CPR Kursu, 1998
 • EKG Kursu, 1999
 • Yoğun Bakım Kursu, 2001
 • Ölçme Analiz İyileştirme 2011
 • İç Denetim Eğitimi 2013
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2014
 • Temel Afet Bilinci ve Yangın 2014
 • Temel Yaşam Desteği 2015

 

Bildiri-Sunumlar:

 • 1-Panel ‘Transplantasyon Hemşireliğinin Dünü Bugünü ve Yarını’ 15. Ulusal Böbrek Hastalıkları,Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 2005 Antalya
 • 2-‘’Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastaların Kullandığı Tamamlayıcı-Alternatif Tedaviler’’2006 Çakır D.,Öğce F.,Tanıl V.,Ordu G.,Korkmaz Özdemir N.,Kaplan H.
 • 3-‘’Transplantasyon Hemşireliği Kursu ‘’ -Renal Transplantasyonun Etik ve Yasal Yönü -İmmünsüpresif Tedaviler -Transplantasyon Hemşiresinin Özellikleri ve Bir Transplantasyon Merkezinin Fiziki ve Lojistik Özellikleri 18. ve 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları.Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2008 ve 2009, Antalya
 • 4-19. Ulusal Böbrek Hastalıkları.Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi , Panel Oturum Başkanlığı, 2009 Antalya
 • 5-Özel Dal Hemşireliği ‘Transplantasyon Hemşiresinin Özellikleri’ 1.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 2010 Çeşme
 • 6-‘’Transplantasyon Hemşireliği Kursu - Transplantasyon Hemşiresinin Profesyonel Özellikler ve Ekip İçindeki Yeri -Transplantasyon Ünitesinin Yapısal Özellikler -Pediatrik Alıcılarda Hemşirelik Yaklaşımları Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 8.Kongresi, 2011 Antalya
 • 7-“Organ Nakli Sonrası Hemşirelik Bakımı Konferansı” Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9.Kongresi 2012 Bursa
 • 8-“Karaciğer Naklinde Canlı Vericinin Hazırlığı ve Bakımı “ 2.ci Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi 2013 Antalya
 • 9-Bakım Kalite Göstergeleri “Hemşire Memnuniyeti” 8.ci Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi -2013 İzmir
 • 10-“Hemşirelik Kursu” -Karaciğer Donörü 11.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi-2013 Antalya
 • 11-“Organ Nakli Hemşireliği Kursu” Kurs Düzenleme Komite Başkanı . -“Organ Naklinde Psikososyal Boyut - Sağlık Çalışanları Açısından” 10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X.Kongresi-2014 Bodrum
 • 12-“Poster Sunumu” -“Böbrek Nakilli Hastalarda Akrabalık Derecesi ile Ağrı arasındaki ilişkinin incelenmesi” 10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X.Kongresi-2014 Bodrum

 

Kongre Ve Sempozyumlar:

 • 1-Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kongresi 2005 İzmir
 • 2-Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2012 İzmir
 • 3-Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Eğitim Toplantıları 2012
 • 4-E.Ü Cerrahi Hemşireliği Günleri 2013
 • 5-Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 2013 Ankara
 • 6-Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri-“Herkes için Güvenlik” 2015 İzmir
 • 7-Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 2015 Kuşadası