Kalite Hemşireliği >> Keziban BABADAĞ
 

 

 
 
 

 

 • İş Adresi:E.Ü.T.F.H. Kalite Birimi Bornova / İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 32 23 – 3274
 • e-posta: kezban.babadag@ege.edu.tr
 • Doğum Tarihi: 15.05.1980
 • Doğum Yeri: İzmir
 • Yabancı Dil: İngilizce

 

Egitim Bilgileri:

 • Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Optisyenlik Programı, (Ön Lisans)
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik (lisans),
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları, (yüksek lisans)
 • Mezuniyet tarihi (yıl olarak): Ön Lisans 1999, Lisans 2005, Yüksek Lisans 2014
 • Akademik ünvanları: Uzman Hemşire

 

İş Deneyimleri:

 • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Travmatoloji ve Acil Cerrahi Yoğun Bakım Hemşiresi (2005-2007),
 • EÜTF Hastanesi Kardiyoloji AD. Yoğun Bakım Hemşiresi (2007-2011),
 • EÜTF Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Süpervisör Hemşire (2011- 2017)
 • EÜTF Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (2017)
 • EÜTF Hastanesi Kalite Hemşiresi (2017-.....)

 

Klinik Araştırmalarla İlgili Genel Bilgiler

Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmaları:

 • 1) Babadağ K ve Orgun F (2005). Hemşirelerin Osteoporoza İlişkin Sağlık İnançları ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası & 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Poster Bildiri 7-10 Eylül 2005, İzmir,
 • 2) Tanıl V., Aydın N., İskit Y., Ceylan L, Babadağ K., Baykal C. F., Examination Of Nursing Practices And Records In A University Hospital, 6th International Nursing Management Conference (INMC), Poster Bildiri, 27-29 Ekim 2014, Akyarlar, Bodrum,
 • 3) Tanıl V., Aksoy F., Ter N., Babadağ K., Baykal C. F., Ağrı Yönetim Uygulamaları ve Hastaların Ağrı Yönetimine İlişkin Memnuniyet Düzeyi, 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 24-27 Nisan 2014, Antalya
 • 4) Zaybak A., İsmailoğlu G.E., Babadağ K., Examınatıon Of Nurses’ Complıance Wıth Isolatıon Precautıons In Turkey, Pensee Journal Vol 76, No. 11;Nov 2014, 63-73.(Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun incelenmesi, 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Poster Bildiri, 27-29 Eylül 2012, İstanbul.)
 • 5) Zaybak A., Babadağ K.,Arterial Kan Basıncı Ölçümünde İntra-Arterial, Oskültatuar ve Ossilometrik Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Sözel Sunum, Kuşadası, 2015,
 • 6) Babadağ K., Telli S., Bir Üniversite Hastanesindeki Yönetici Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, 6. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Poster Sunumu, Kundu, Antalya 2016.

 

Sertifikalar:

 • Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, 2013
 • Yangın Arama Kurtarma Eğitimi Sertifikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2013

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Hemşireler Derneği

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

 • Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi; Kardiyo Pulmoner Resisütasyon (CPR) Kusu 2007
 • Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi; Kardiyo Pulmoner Resisütasyon (CPR) Kusu 2010
 • Sivil Savunma Görevlileri ve Toplum Afet Gönüllüsü Halkın Afete Hazırlık Eğitimi kursu, İzmir Valiliği İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, 2013
 • Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu;Türk Toraks Derneği Okulu, 2014
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2014
 • Temel Yaşam Desteği Eğitimi; Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2015