Kalite Birimi Hemşireliği
 
 

Kalite Kontrol Hemşiresi; Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef ve düzenlemeler doğrultusunda, kaliteli bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Kalite çalışmaları çerçevesinde yapılan toplantılara katılır. Kalite ve akreditasyon sürecindeki kurum içi eğitimleri düzenler, ihtiyaç duyulan konularda yeni eğitimler planlar. Kaliteyle ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup/uymadığını değerlendirir.

Hemşirelik uygulamaları ile ilgili olarak hastalardan, meslektaşlarından ve diğer sağlık profesyonellerinden formal geri bildirimler alarak, raporlarını hazırlar.

KALİTE BİRİMİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELER:

Dilek ÖZKÖPRÜLÜ
Keziban BABADAĞ