Merkezler >> E.Ü.T.F.H. Aile Planlaması ve İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi
   
 
   
  Merkez; 1988 yılında,Türkiye’nin ilk tüp bebek merkezi olarak çalışmalarına başlamıştır.Merkezde ilk IVF- ET (tüp bebek) gebeliği, 1989 yılında bir kız çocuğunun dünyaya gelmesiyle başarıyla sonuçlanmıştır.

Merkez 3 birimden oluşmaktadır. Birinci birim çiftlerin ilk başvurduğu ve tedavi süresince takip edildiği poliklinik, ikinci birim ameliyathane, üçüncü birim ise  18 yatak ve 5 özel odadan oluşan 23 yataklı hasta servisidir.   

Tüp Bebek Ünitesinde; 1 Merkez müdürü , 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum  öğretim üyesi, 2  Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı, 2 Rotasyoner hekim, 5 Biyolog, 4 Teknisyen, 5 Sekreter, 1 Başhemşire, 22 Hemşire, 8 Personel çalışmaktadır.

Klinik Başhemşiresi Belgin İyik Aksakal; 1996 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1996 yılında  Tüp Bebek servisinde işe başladı. 1998-2008 tarihlerinde servis sorumlu hemşiresi olarak çalıştı. Ocak 2009 tarihinden itibaren klinikte  başhemşire olarak görev yapmaktadır. 

e-posta: belginaksakal@hotmail.com
   
 
   
 

4 uzman hemşire, 14, yüksek hemşire, 1 Önlisans, 1 SMYO, 2 Yüksek Lisans mezunu hemşire görev yapmaktadır.
E.Ü.T.F.Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Kursunu 1 hemşire, EKG kursunu 3 hemşire, CPR kursuna 23 hemşire, Bilgisayar kursunu 1 hemşire başarı ile tamamlamıştır.                       

Klinikte çalışan hemşireler 2000 yılında düzenlenen “Üreme Sağlığı Ve Endoskopik Cerrahi” kongresine , 2003 yılında düzenlenen “Güncel İnfertilite Ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu “na tüm hemşireler .1998 “Ovülasyon İndüksiyonu Ve Menopoz Sempozyumu”na 2 hemşire katılımı sağlanmıştır

Klinikte yapılan çalışmalarımız ise;

-İnfertilite Tedavisi Gören Ve İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebe Kalmış Kadınların Benlik Saygısı
-E.Ü.Tüp Bebek Merkezindeki Owarian Hiperstimülasyon Sendromu Olgularının İncelenmesi
-ART (IVF-ICSI-IUI) Uygulamaları sonucunda Oluşan Çoğul Gebeliklerde Uygulanan Fetal Redüksiyon İşlemi Sonrası Gebelik Sonuçlarının İncelenmesi
-TVUSG İle Follikül Ponksiyonu Sırasında Uygulanan IV Aldolan Sedasyonunun Hastaların Kan Basıncı Düzeyine Etkileri
-Tüp Bebek Merkezine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin İncelenmesi şeklindedir.

Merkez ve yürütülen çalışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler

www.egetupbebek. com internet sitesini ziyaret edebilirler.