Merkezler >> E.Ü.T.F.H. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
 

PERSONEL YAPISI

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, 1 Öğretim Üyesi,  3 Yüksek Hemşire, 29 Teknisyen ve 2 Temizlik Görevlisi ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 

ÇALIŞMA GRUPLARI

 

Yetki ve sorumlulukların paylaşılması, çalışanların yönetime dahil edilmesi, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ilkelerinden hareketle ünite içi çalışma grupları oluşturulmaktadır.

Eğitim Grubu: Ünitedeki hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek, hizmet kalitesini arttırmak, çalışanların niteliklerini geliştirmek,  bilimsel çalışmalarda görev almak ve diğer çalışanlara rehberlik etmek amacıyla 2010 yılında oluşturulmuştur. Bir yıllık bir temel eğitimin ardından sayılan faaliyetleri yürütmektedir.

Sarf Malzeme Grubu: Ünitede kullanılan sarfların niteliklerinin belirlenmesi, kalite iyileştirilmesi, teknik şartnamelerin güncellenmesi, satın alınan sarfların uygunluk ve kabul muayenelerinin yapılması, sarfların güvenli tüketimi konularında prosedürler oluşturmak ve diğer çalışanlara rehberlik etmek üzere 2011 yılında oluşturulmuştur. Çalışma grubu için 1 yıllık temel eğitim planlanmıştır.

Futbol Takımı: 2007 yılında oluşturulan takım kurum içi turnuvalarda üniteyi temsil etmekte ve ünitenin kurumun sosyal dokusunda yer almasına önemli katkı sağlamaktadır. “2010 Yılı Personel Futbol Turnuvasında”  “En Centilmen Takım Ödülü” almıştır.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

Yeni başlayan çalışanlar için 2 gün teorik, 2 hafta uygulama eğitimi verilmektedir.

Her ay düzenli olarak hizmet için eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Eğitimin kalıcı olması ve davranış değişikliği oluşturması için her eğitim sonrası geri bildirim alınmaktadır.

Çalışanların ulusal kongre, konferans ve eğitim programlarına katılımı sağlanmaktadır. Bu faaliyetlere katılanlar, katıldıkları oturumlar ile ilgili yazılı rapor vermek ve ilk klinik eğitim toplantısında diğer çalışanlara sunum yapmakla yükümlüdür.

Kurumsal eğitim organizasyonlarında ( Yoğun Bakım Kursu, Hemşire Oryantasyon Eğitimleri, Enfeksiyon Hemşireliği Kursu ) sterilizasyon eğitimi verilmektedir.

Kurum dışından gelen eğitim taleplerine yanıt verilmekte ve sterilizasyon ünitelerinin kurulmasına katkı sağlanmaktadır.

Yüksek Hemşire Mukadder Genç 1999 yılında Fransa’ da iki hafta sterilizasyon eğitimi almıştır. Çeşitli bilimsel organizasyonlarda; 24 sözlü sunumu, 9 yazılı derlemesi, 2 anket çalışması mevcuttur. Ayrıca Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Başkanı Prof Dr. Mehmet Ali Özinel ile birlikte gerçekleştirdiği 1 tanesi ulusal, 1 tanesi dünya sterilizasyon kongresinde yayınlanmış iki poster çalışması bulunmaktadır. Hemşirelik Bilimsel Araştırma Komisyonu üyesidir. 2010 yılında İzmir Kordon Rotary Kulübünden Meslek Hizmet Ödülü almıştır.

Yüksek Hemşire Funda Dolgun 1999 yılında Fransa’ da iki hafta sterilizasyon eğitimi almıştır. Çeşitli bilimsel organizasyonlarda 4 yazılı derlemesi, 7 sözlü sunumu mevcuttur. Hemşirelik Bilimsel Araştırma Komisyonu üyesidir. 2010 yılında İzmir Kordon Rotary Kulübünden Meslek Hizmet Ödülü almıştır.

HİZMET VE DESTEK ALANLARI

TEKNİK KAPASİTE

Ünite yıkama işlemleri için yaklaşık 1000 litre işlem hacmine sahip 5 adet çift kapılı Yıkayıcı Dezenfektör ve 1 adet Ultrasonik yıkama makinesine sahiptir. Yaklaşık 3000 litre kapasiteli; 5 adet çift kapılı buhar sterilizatörü, 450 litre kapasiteli bir adet çift kapılı etilen oksit sterilizatörü, 100 litre kapasiteli 1 adet hidrojen peroksit plazma sterilizatörü bulunmaktadır. Ana yıkama ve sterilizasyon cihazlarına ek olarak; 1 adet kurutma kabini, 1 adet havalandırma kabini, 3 adet otomatik paket kapatma makinesi, basınçlı su ve hava sistemleri gibi tamamlayıcı cihaz ve aksesuarlar mevcuttur.  Ayrıca bu cihazlar için teknik alt yapı oluşturan 2 adet klima santrali, 1 adet su yumuşatma ünitesi ve Reverzozmoz sistemi, 1 adet elektrik santrali ve 1 adet atık su ünitesi mevcuttur. Buhar sterilizatörler için gerekli basınçlı hava Hastane Merkez Oksijen Santralinden temin edilmektedir.

TEKNİK ALANLAR
Klimatizasyon: Ünite hepa filtre sistemine sahip, hava akımının steril alandan kirli alana doğru olduğu pozitif basınçlı bir havalandırma sistemine sahiptir. Su Yumuşatma Sistemi: Buhar kalitesini arttırmak ve cihaz arızalarını en aza indirmek için tüm cihazlarda demineralize su kullanılmaktadır.
Etilen Oksit Tüp Sistemi:Kaçak riski nedeniyle ana gaz kaynağı çalışma alanlarından ayrı bir bölümde bulunmakta ve gaz detektörü ile sürekli izlenmektedir Etilen Oksit Gaz Arıtım Sistemi: Sterilizasyon işleminden sonra kullanılmış etilen oksit gazı özel bir sistemle arıtıldıktan sonra atmosfere verilmektedir.  Etilen Oksit Gaz Kaçak Sistemi: Personelin güvenliğini sağlamak için Etilen Oksit çalışma alanları detektörler ve elektronik sistemler ile sürekli izlenmektedir.
Cerrahi Malzeme Kabul ve Temizleme Alanı Tekstil Hazırlık ve Paketleme Alanı
Cerrahi Alet Paketleme ve Yükleme Alanı Steril Malzeme Kontrol ve Saklama Alanı

SUNULAN HİZMETLER

Merkezi Tekstil üretimi, Cerrahi aletlerin yıkanması, Paketleme işlemleri, Sterilizasyon işlemleri

Teslim alınan kontamine  cerrahi aletler; karışmaları önlemek için etiketlenir, uygun şekilde yıkama selelerine ayrıştırılır, basınçlı su sistemi ile aletlerin lümenleri kontrol edilir, uygun makine ve programda temizlenir.

PAKETLEME İŞLEMLERİ

Cerrahi aletler yapılarına ve uygulanacak sterilizasyon yöntemine uygun paket malzemesi ve paketleme tekniği kullanılarak paketlenir.

UYGULANAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ

BASINÇLI BUHAR STARİLİZASYONU

Malzemelerin sterilizatöre yerleştirilmesi Malzemelerin sterilizatörden çıkartılması
Sterilizasyon işleminin kontrolü ve onaylanması ( işlem grafikleri, kimyasal ve biyolojik indikatörler ile kontrol )
 ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU
Malzemelerin sterilizatöre yerleştirilmesi  Malzemelerin sterilizatörden çıkartılıp  havalandırma kabinine yerleştirilmesi
Sterilizasyon işleminin kontrolü ve onaylanması ( işlem grafikleri, kimyasal ve biyolojik indikatörler ile kontrol )
HİDROJENPEROKSİT PLAZMA STERİLİZASYONU
Malzemelerin sterilizatöre yerleştirilmesi.

Sterilizasyon işleminin kontrolü ve onaylanması diğer yöntemlerde olduğu gibidir. ( işlem grafikleri, kimyasal ve biyolojik indikatörler ile kontrol )

E.Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ  KAYIT VE ARŞİV SİSTEMİ

Steril malzemenin kullanımına ait kayıtlar, ürünü kullanan kliniklerin sorumluluğundadır. Pratik uygulamada; malzeme üzerine yerleştirilen işlem numarasına ait etiket malzemenin sterilizasyon kayıtlarına ulaşmak yada sorgulamak için yeterlidir.

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞ AKIŞLARI

BUHAR STERİLİZASYONU UYGULANAN CERRAHİ MALZEMELERİN İŞ AKIŞI

ETİLEN OKSİT / H2O2 PLAZMA STERİLİZASYONU UYGULANAN CERRAHİ MALZEMELERİN  İŞ AKIŞI
CERRAHİ TEKSTİL İŞ AKIŞI
YÖNETİM ŞEMASI VE HİYERARŞİK YAPISI