Merkezler >> E.Ü.T.F. H. Diyaliz Merkezi
 
   
  Hemodiyaliz'de 29 makine ve 12 hemşire, 3 diyaliz teknikeri ile 65-70 hastaya, Peritondiyaliz de ise 1 hemşire 1 diyaliz teknikeri ile yaklaşık 100 hastaya hizmet verilmektedir.
   
 
   
  Diyalize gelemeyen hastalar için yoğun bakımlara makineler ile gidilerek hemodiyaliz yapılmaktadır. Diyaliz merkezinde Nefroloji - Hipertansiyon- Böbrek Tx Poliklinikleri bulunmaktadır. Nefroloji – Hipertansiyon poliklinik hastalarına haftada 2 gün KBY, hipertansiyon beslenme , hemodiyaliz ve perıton diyalizi hakkında seminer yapılarak hasta eğitimi verilmektedir. Ameliyathanede ise hemodiyaliz ve peritondiyaliz kateterleri lokal anestezi ile takılmaktadır. Kütüphaneden birçok yayına ulaşmak mümkündür.
   
 
   
 

 

   
 
   
 
   
  Diyaliz Merkezinde 15 hemşire ve 4 diyaliz teknikeri çalışmaktadır. 12 hemşire Lisans mezunu, 2 hemşire Önlisans mezunudur. 1 hemşire Yüksek Lisans yapmıştır. Diyaliz Merkezinde çalışmakta olan hemşire ve diyaliz teknikerlerimizin isimleri:
   
  Hemşire; Diyaliz Teknikeri;
  Nuray Bakkal Korhan Baklan
  Betül Ünal Tülay Topçu
  Suna Güler Serpil Yıldırım
  Müyesser Gelmez Adıyaman Hatice Çelik
  Sibel Çetin  
  Hülya Baran  
  Seniha Özgür  
  Mukaddes Acuner  
  Türkan Aktaş  
  Yeliz Yıldırım  
  Şükran Taşkın  
  Leyla Kara  
  Betül Ünal  
  Burcu A.Kurt  
     
   
  Teknik servisimizde 5 teknisyen görev yapmaktadır:
  Musa Daşçıoğlu
  Ali Can
  Hüseyin Karadayı
  Serkan Nargaz
  Gökhan Durukan
   
 

Ege Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri tarafından düzenlenen CPR kursuna 18, EKG kursuna 7, iletişim kursuna 22 hemşire katılmıştır.

Diyaliz hemşireleri tarafından; Merkezde Sağlık Bakanlığının onayı ile 'diyaliz sertifikası' kursu verilmektedir. Diyaliz sertifika programındaki hekim ve hemşirelere sürekli hizmet içi eğitim verilmektedir. Bugüne kadar 483 hemşireye Hemodiyaliz, 15 hemşireye Periton diyalizi sertifikası verilmiştir.

1996 da ilk kez 5 günlük "Periton Diyaliz Okulu" düzenlenmiş 50 hemşireye eğitim, katılım belgesi ve Eğitim verilen konuların toplandığı "Temel Hemşire Periton Diyaliz Kitabı" verilmiştir. Pek çok ulusal ve uluslar arası kongreye çalışmalarla katılınmış ve ödüller kazanılmıştır.

19-22 Ekim 1993 X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nde ''Ayaktan Devamlı Periton Diyalizinin (ADPD) Psikolojik ve Sosyal Avantajları'' ve ''Ayaktan Devamlı Periton Diyalizi Tedavisinde (ADPD) Hasta Seçiminde ve Eğitiminde Hemşirenin Rolü'' isimli çalışmalarımız hemşirelerimiz tarafında sözlü sunum olarak sunulmuştur.

11-14 Ekim 1994 XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nde ''Hemodiyalizde Hasta Bağımsızlaştırma Programı: Hasta Seçimi!'' , ''Renal Replasman Tedavisi Gören Hastalarda HCV Efeksiyonu Prevalans ve Etiyolojisinin Unsurları'' isimli çalışmalarımız hemşirelerimiz tarafında sözlü sunum olarak sunulmuştur.

03-07 Ekim 1995 XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nde, "Olası Ven Stenozunun Önceden Belirlenmesi" , " Hemodiyalize Giren Çocuklarda Anksiyete", ADPD De Kateter İçi Batikon Uygulaması İle Peritonit Arasındaki İlişki" isimli çalışmalarımız hemşirelerimiz tarafında sözlü sunum olarak sunulmuştur.

22-26 Ekim 1996 XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nde "Hipervolemi Tanısında Klinik Bulgular ve PET" sunulmuştur.

10-14 Kasım 1997 XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi'nde isimli çalışmalarımız hemşirelerimiz tarafında sözlü sunum olarak sunulmuştur. "periton diyalizinde nutrisyonel tedavide hemşirenin rolü" poster olarak sunulmuştur.

04/09 Ekim 1998 XV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ve Uluslararası Yaz Okulu'nda, panellerde panelist ve oturum başkanlığı görevleri yapmışlardır. Bilimsel kurul ve seçici kurulda görev yapmaktadırlar.

14-18 kasım 1999 da IX. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresini, Nefroloji Hemşireliği Derneği ile birlikte Ege Üniversitesi Diyaliz hemşireleri Deniz Karadeniz başkanlığında düzenlemiştir. "Eritropoetin ve Demir Tedavisine İlişkin Planlı Eğitimin Hemodiyaliz Hastalarının Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi" isimli çalışmamız hemşirelerimiz tarafında sözlü sunum olarak sunulmuştur.

Yaz okulunda kurslar düzenlenmiştir.

5-9 Haziran 2000 X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi'nde "Türkiye Genelinde Hemodiyalizde Çalışan Hemşirelerin Damar Yollarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Bu Konuda Verilen Planlı Eğitimin Etkisi" isimli çalışmamız ile sözlü sunumlarda ikincilik ödülü kazanılmıştır.

İlk Klinik Nefroloji Hemşire Dergisi olan "Çınar" dergisi 1995-2005 Yılları arasında hemşirelerimiz tarafından çıkarılmıştır.

1995 yılında Türkiye'de değişik merkezlerde çalışan hemşirelerden kurulan PD Konsültan Hemşire Grubunda, Betül Ünal ve Sevim Öztarhan çalışmıştır. Bu grupla birlikte, "SAPD El Kitabı, PD hemşireliğinde standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla Tanımlama, Uygulama ve Sorunlar olarak 3 bölümden oluşan "Periton Diyalizi Uygulamaları"" Kitabı, Hasta ve ailelerine kaynak ve rehber olabilmesi için "Periton Diyaliz Hemşire El Kitabı" ve "Hasta ve Yakınları İçin Periton Diyalizi El Kitabı" Kitabı, Periton Diyaliz Hemşire Kitabı" yayınlanmıştır ve çok merkezli ortak uluslararası çalışma yapılmıştır.

Periton diyaliz hastaları için hazırladıkları eğitim broşürleri Türkiye'deki tüm merkezlerde kullanılmaktadır.

Türkiye'de değişik merkezlerde çalışan hemşirelerden kurulan bir başka grupla Deniz Karadeniz ve Müyesser Gelmez "Hemodiyaliz Uygulamaları Kitabı"nı yayınlamışlardır.

Diyaliz merkezinde İSO9002 kalite çalışmaları yapılmış, finansman problemi nedeniyle belge alınamamıştır.

Bu çalışmalar sonrasında yayınlanan "Hemşirelik bakımında Kalite" kitabının yayın kurulunda Deniz Karadeniz görev almıştır.

   
  EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NEFROLOJİ ORGAN NAKLİ POLİKLİNİĞİ
   
 
   
 
   
  NEFROLOJİ POLİKLİNİĞİ ÇALIŞMA SİSTEMİ
   
  1- Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır.
  2- Randevu saatlerimiz 09.30-12.00 saatleri arasındadır.
  3- Randevu almak için başvuran hastalarımız yanlarında tetkik sonuçlarını getirmelidir.
  4- Randevulu hastalarımız randevu günü sabah saat 08.00 de aç karnına bilgi işlemden kayıtlarını almalıdır.
  5- Kan istek formları saat 08.00 de kapıdan isimleri okunarak verilmektedir.
  6- Bilgi işlemden verilen sıra numarası ile, kanlarınız sırayla alınmaktadır.
  7- Kan ve idrar verme işlemleriniz bittikten sonra saat 13.30 da sonuçlarınız için poliklinikte olmanız gerekmektedir.
  8- Poliklinik muayeneleriniz sabah aldığınız numara sistemi ile olmamaktadır. Bunun nedeni, doktor tarafından değerlendirilip hastalık durumunuza göre acil kabul edilenler öncelikli muayene olmaktadırlar.
  9- Hastalarımız dışarıdan bizim tarafımızdan çağrılmaktadırlar. İç koridorda beklememeleri rica olunur.
  10- Muayene bitiminden sonra bir sonraki randevunuzu almanız gerekmektedir.
  11- Randevu gününüz dışındaki tüm tetkik sonuçlarınız ve sorunlarınız için sabah saat 10.00 da doktorlarımız ile görüşebilirsiniz.
  12- Öğleden sonraları sadece o gün içinde randevusu olan hastalarımız bakılmaktadır. Lütfen ilave sonuçlarınızı göstermeye sabah geliniz.