Merkezler >> E.Ü.T.F. H. Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi
   
   
 
   
  MERKEZİN KURULUŞU VE GELİŞİM TARİHİ:
  Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sermet AKGÜN' ün önerisi ve YÖK'ün 08.09.1988 tarih 88/44.1157 sayılı kararı ile; Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastaların doku tipi tayinlerinin yapılarak organ nakli yapılması, beyin ölümü gerçekleşmiş vakaların organ donörü olarak takibi, böylece kadavra donörlü organ naklinin işlerliğinin sağlanması, organ bağışı, organ nakli konusunda sağlık personeli ve halkın eğitiminin sağlanması, konuyla ilgili ulusal organizasyonun desteklenmesi, organ bağışı, organ nakli konusunda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanarak kurulmuştur.
   
  MERKEZİN YÖNETİMİ:
  - 16.09.1988-18.10.1999 yılları arasında Merkez Müdürü olarak Prof. Dr. Özdemir YARARBAŞ görev yapmıştır.
 - 12.10.1994-22.10.1999 yılları arasında Merkez Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Hasan KAPLAN, 22.10.1999-03.03.2009 yılları arasında da Merkez Müdürü olarak görev yapmıştır.
- 03.03.2009-07.09.2011 yılları arasında Prof.Dr.M.Rasih YILMAZ Merkez Müdürü olarak görev yapmıştır.
- 08.09.2011 tarihinden itibaren Prof.Dr.Mustafa ÖZBARAN Merkez Müdürü olarak görev yapmaktadır.
- Bugün hizmet veren Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof.Dr.Mustafa ÖZBARAN, Prof.Dr.Galip ERSÖZ, Prof.Dr.Vicdan FIRAT, Prof.Dr.Fatma AŞKAR, Prof.Dr.Mustafa YILMAZ, Prof.Dr.Hüseyin TÖZ ' dür.
   
  MERKEZİN BİRİMLERİ:
  Merkezimiz bünyesinde; ameliyathane, 58 yataklı servis, 9 yataklı yoğun bakım, 2 poliklinik (karaciğer- böbrek) ve tüm Ege bölgesinde böbrek nakli yapan diğer merkezlere de hizmet verebilen doku tipi laboratuarı bulunmakta ve bu birimlerde; 1 koordinatör, 29 hemşire, 2 biyolog, 5 sağlık teknisyeni, 2 sekreter, 17 yardımcı personel görev yapmaktadır.
   
 
   
 
   
  MERKEZİN HİZMETLERİ:
  - Merkezimizde 08.09.1988' den bugüne canlı - kadavra donörden toplam 1444 Böbrek Nakli yapılmıştır.
- 1994 yılında kadavra donörden karaciğer nakli, 1999'da canlı donörden karaciğer nakli çalışmalarına başlanmıştır.
- 1994'ten bugüne, canlı - kadavra donörden toplam 956 Karaciğer Nakli yapılmıştır.
- Kuruluşundan bugüne 161 Kalp Nakli yapılmıştır.
- Ayrıca Merkezimizde Ağustos 2003' den bu yana 26 Pankreas Nakli de yapılmıştır.
- Merkezimizde aylık ortalama 3500 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte, 40 hasta opere edilmektedir (Tx, donör, diyaliz için damara ulaşım). Yataklı birimde 9'u yoğun bakım olmak üzere 67 hastaya hizmet verilmektedir.
   
  YAYINLAR:
  Merkezimizin başlangıçtan bu yana yurt dışı ve yurt içi birçok çalışması, araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Özetle şimdiye dek Merkezimizin 49 yabancı yayın ve 104 bildiri de imzası vardır.
   
  DİĞER HİZMETLER:
  Merkezimiz, sosyal kültürel içerikli birçok aktivite düzenleyerek ya da bu gibi etkinliklere katılımda bulunarak "organ bağışı ve naklinin gündeme gelmesini" sağlayan başka hizmetler de bulunmaktadır. Bu hizmetler arasında "Organ Bağış Kampanyaları düzenlemek, Bilgilendirme kitapçıkları hazırlamak ve bunların yayınlanmasını sağlamak, gazete-dergi-televizyon (medya) ile bağlantı kurarak organ bağışının gündemde kalması ve toplumun bu konuda duyarlı hale getirilmesine katkıda bulunmak, organ nakli olmuş veya nakil bekleyen hastalar ve yakınları için çeşitli sosyal faaliyetler düzenleyerek onlara destek vermek" sayılabilir...
   
  MERKEZİN YURT DIŞI İLİŞKİLERİ:
 

Merkezimiz sadece ülke sınırları içerisinde değil, tüm dünya merkezlerince de tanınan bir ünite haline gelmiştir. Transplant ekiplerimiz ABD, Fransa, UK, Japonya, Hong Kong ve Kore gibi transplantasyon dalında isim yapmış merkezlerle birlikte çalışmakta ve sürekli bilgi alış verişi sağlamaktadırlar.

Merkezimizdeki transplantasyon ekiplerinin, başta Ulusal Böbrek Nakli Bilim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, birçok bilim kurulunda üyelikleri mevcuttur. Bunun yanı sıra Merkezimiz böbrek transplantı cerrahi ekip başkanı Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Dönem Başkanıdır.

Ayrıca, tüm dünyanın herhangi bir yerinden rahatça ulaşılabilen ve internet üzerinden erişim sağlanabilen ELTR (European Liver Transplant Registry) Avrupa Karaciğer Transplantasyon Derneği sayfasında Türk Bayrağı ve Türkiye'yi görmek merkezimizin çalışmaları sonucunda artık mümkündür.

   
  MERKEZİN TÜRKİYE'DE ÖNCÜLÜK ETTİĞİ KONULAR:
  Ülke çapında hizmet verebilecek kapasitede olan Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi böbrek nakline başlayan ilk merkezlerden biridir.Aynı zamanda, karaciğer nakli programını da ilk başlatan ve halen sayı ve kalite bakımından üst düzeylerde sürdüren merkez durumundadır.
  Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016-2017 Hemşire Hizmet İçi Eğitim Planı