Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 
 
   
  Klinik üç katta toplanmıştır. Zemin Katta; Kantin, röntgen, poliklinikler, bilgisayar, vezne, EKG odası, dispanser ve laboratuarlar bulunmaktadır.
   
 
   
  Birinci Katta; C1-B1 servisleri, bronkoskopi, nöbetçi doktor odası, idari birim, başhemşire odası, diyetisyen ve mutfak bulunmaktadır.

İkinci Katta; C2-B2 servisleri, yoğun bakım, müdahale odası, nöbetçi hemşire odası, idari birim ve sekreterlik bulunmaktadır.
   
 
   
  Klinikte 32 hemşire çalışmaktadır.
  Serviste 17 hemşire görev yapmaktadır. Yüksek lisans mezunu 1hemşire, Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu 5 hemşire, Sağlık Meslek Lisesi mezunu 1 hemşire, Ön lisans mezunu 10 hemşire bulunmaktadır. 5 hemşire 20 yılın üzerinde çalışmaktadır.

Bronkoskopi biriminde Yüksek Lisans mezunu 1 Hemşire, Müdahalede Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu 1 Hemşire, Kemoterapide Ön lisans mezunu 1 Hemşire,  Yoğun Bakımda 11 hemşire görev yapmaktadır. 5 kadrolu, 6 hemşire Döner sermayeden çalışmaktadır. HYO mezunu 2 hemşire, ön lisans mezunu 3 hemşire, yüksek lisansa devam etmekte olan 1 hemşire görev yapmaktadır.

Kliniğimizde E.Ü.T.F. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen  Yoğun Bakım Hemşireliği kursunu 4 hemşire, EKG kursunu 12 hemşire, CPR kursunu 10 hemşire tamamlamıştır. Ayrıca 1 hemşire diyabet kursuna, 3 hemşire kemoterapi kursuna katılmıştır.