Cerrahi Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Üroloji Anabilim Dalı
 

 

Üroloji Anabilim Dalı; Servis, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Girişim Ünitesi (taş kırma, skopi, sistoskopi, Ultrasonografi, sistometri-üroflowmetri), ameliyat öncesi hazırlık ve poliklinik birimlerinden oluşur.
69 yataklı Üroloji Anabilim Dalı’nda toplam 28 hemşire ve bir başhemşire görev yapmaktadır. Hemşirelerin 1’si SML, 2’si ön lisans, 25’i lisans mezunu olup halen 1’si yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Kliniğimizdeki 25 hemşire hastanemizin düzenlediği CPR kursuna katılmıştır. Ayrıca yoğun bakım kursunu başarıyla tamamlamış 11 sertifikalı hemşiremiz mevcuttur.

 
   
SERVİS:
  Hastaların yatarak tedavi gördüğü servis ünitesi; 15’i 3 kişilik, 12’si tek kişilik özel oda olmak üzere 57 yataklıdır ve hemşirelik hizmetlerini 16 hemşire yürütmektedir.
 
YOĞUN BAKIM:
  Ameliyat sonrası özelliği olan vakaların takip edildiği 5 yataklı yoğun bakım ünitesinde hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden 5 hemşire sorumludur.
   
  AMELİYATHANE:
  4 Ameliyat salonu bulunup birisi skopi eşliğinde yapılacak girişimlere uygun donanımdadır.  5 Hemşire (birisi ameliyathane sorumlu hemşiresi), 1 ameliyathane teknisyeninin çalıştığı ameliyathanede aciller hariç  günde ortalama 20 ameliyat yapılmakta olup; mesai dışındaki zamanlarda icap nöbetleri şeklinde  hizmet vermektedir.
Ameliyathane içerisinde bulunan 5 yataklı derlenme ünitesinde 1 hemşire hizmet vermektedir.
 
   
 
   
GİRİŞİM  ÜNİTESİ:
  3 teknisyen, 1 hemşire ve 1 temizlik görevlisinin çalıştığı birimde; taş kırma(ESWL), USG, USG eşliğinde prostat biyopsisi, sistoskopi, ürodinami, işeme testleri, mesane instillasyonları yapılmaktadır.
   
  AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK:
  Cerrahi girişim öncesi, hastaların anestezi bakısı dahil tüm hazırlıklarının ayaktan yapıldığı (tetkik, konsültasyon vs.) birimde 1 hemşire hizmet vermektedir. Cerrahi girişimden sonra serviste bulunan 7 yataklı 2 oda (hasta gözlem odası) cerrahi hastalarının izlem odasıdır.
   
 
POLİKLİNİK:
  1 Personel, 1 veri kayıt elemanı ve 1 doktorun görev yaptığı birim günde ortalama 33 hastaya (20’si internet randevusu, 10’u poliklinik sırası ve 3’ü personel randevusu) muayene hizmeti vermektedir.

Üroloji Anabilim Dalı 2016-2017 Hemşire Hizmet İçi Eğitim Planı