Cerrahi Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. H. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
   
   
  • Tarihçe
• Verilen Tıbbi Hizmetler
• Doktorlarımız
• Randevu
 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1958 yılında Prof. Dr. Selahattin Erbakan tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlıkları görevini Prof. Dr. Selahattin Erbakan (1958-1979), Prof. Dr. Günay Haznedaroğlu (1979-1991), Prof. Dr. Günhan Erbakan (1991-1997), Prof. D.r. Kutay Andaç (1997-2003), Prof. Dr. Ayşe Yağcı (2003-2006), Prof. Dr. Cezmi Akkın (2006-2009) yürütmüştür. Son olarak da Eylül 2009'dan beri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yağcı'dır.


Kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık 50 yıllık sürede kliniğimizde binlerce hasta ameliyat olmuş, muayene ve tedavi edilmiş, yüz civarında asistan göz uzmanı ünvanı almıştır. Bugün gelinen noktada 9 öğretim üyesi, 3 uzman doktor, 16 uzmanlık öğrencisi ile araştırma, eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetlerine devam etmektedir. Bünyesindeki Poliklinik, Yataklı Servis, Ameliyathane bölümleri ve Retina, Kornea ve Kontakt Lens, Oküloplasti, Şaşılık, Glokom birimleri ile hizmet verilmektedir. Asistan eğitimi programı da bu birimlere göre dağılmaktadır.


Bölgedeki en köklü Üniversite Kliniği olarak Anabilim Dalımız giderek artan bir oranda öğretim üyesi, asistan, ve öğrenci yetiştirmekte, proje ve araştırmalarını sürdürmekte, en büyük yataklı tedavi kurumu olarak da hasta muayene ve tedavisine devam etmektedir.

 

  RETİNA VE VİTREORETİNAL CERRAHİ
   
 

Şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı içinde Tıbbi Retina ve Vitreoretinal Cerrahi hizmetleri Prof. Dr. Jale Menteş, Prof. Dr. Cezmi Akkın, Prof. Dr. Tansu Erakgün ve Doç. Dr. Filiz Afrashi tarafından yürütülmektedir.

Polikliniğimize başvuran ve retina problemi saptanarak birimimize gönderilen hastalar ve çevre hastane ve hekimlerden refere edilen hastalara fundus muayeneleri, gerekirse ultrasonografi, fundus flosresein anjiografi (FFA), indocyanine green angiografi (ICG), optic coherence tomography (OCT) yapılmaktadır. Hastaların mevcut durumuna ve gereksinimine göre argon laser, fotodinamik tedavi, YAG laser, intravitreal enjeksiyon, pnömatik retinopeksi, konvansiyonel retina dekolman cerrahisi veya vitreoretinal cerrahiler planmakta ve yapılmaktadır. Vitreoretinal cerrahiler de aynı ekip tarafından haftanın beş ameliyat gününde sürdürülmektedir.

Tedavi edilen hasta profilleri arasında yaşa bağlı makula dejeneresansı, proliferatif diabetik retinopati, retinanın damar tıkanıklıkları (ven dal, santral ven tıkanıklıkları), periferik retina yırtıkları, yırtıklı retina dekolmanları, göz içi kanamalar, makula deliği, epiretinal membran, yaralanmalar, göz içi yabancı cisimleri, endoftalmiler, prematür retinopatisi bakı ve laserleri sayılabilir.

   
  ŞAŞILIK
   
 

Kliniğimiz Şaşılık Birimi iki öğretim üyesi, Prof. Dr. Süheyla Köse ve Doç. Dr. Önder Üretmen tarafından yönetilmektedir. Poliklinikten yönlendirilen şaşılık hastalarına Göz Kliniği içindeki Şaşılık Birimi tarafından bakılmakta, tedavi veya ameliyat planı yapılmakta, tedaviler süresince ve gerek görülürse sonrasında aynı birimde takip edilmektedir.

Şaşılık birimi öğretim üyeleri aynı zamanda Elektrofizyoloji (Multifokal ERG, Görme Alanı, Ultrason, VEP gibi) ve LVA (düşük görme yardımcıları) hizmetlerini de üstlenmişlerdir.

   
  KORNEA-OKÜLOPLASTİ BİRİMİ
   
 

Bölümün Prof. Dr. Ayşe Yağcı, Doç. Dr. Sait Eğrilmez, ve Uzm. Dr. Melis Palamar tarafından yürütülen hizmetleri arasında, gözün kapak düşüklüğü, kapak-kirpik hastalıkları, göz çevresinin plastik cerrahisi, göz çevresi yaralanmaları, göz tümörleri, gözyaşı kesesi hastalıkları, kuru göz hastaları, kontakt lens, kornea hastalıkları ve göz nakli ameliyatları sayılabilir.

Haftada iki gün sayılan hastalıklarla ilgili ameliyatlara girerken, haftanın dört günü de klinik içindeki kornea biriminde poliklinik hizmetleri sürdürülmektedir.

   
  GLOKOM BİRİMİ & UVEA BEHÇET HASTALIĞI BİRİMİ
   
 

Glokom, yani göz tansiyonu hastalığı sinsi bir hastalık olup erken tanısı ve tedavisi için yoğun tarama ve eğitim programları gerektiren bir halk sağlığı problemidir. Mevcut donanımı ile Glokom Birimi poliklinikten ve çevre sağlık kuruluşlarından gönderilen tüm göz tansiyonu hastalarının takip ve tedavisini yapabilecek durumdadır.

Glokom birimini yöneticisi Prof. Dr. Halil Ateş'tir. Uzm. Dr. Suzan Güven Yılmaz ile birlikte çalışmaktadırlar. Aynı bölümde üveit-Behçet hastalıkları da bakılmakta ve tedavi edilmektedir. Glokom ile ilgili daha geniş bilgi için www.glokom-net.org adresi ziyaret edilebilir.

Öğretim üyeleri bu sayılan birimlerdeki görevleri ve verdikleri sağlık hizmeti yanısıra eğitim ve araştırma hizmetlerini de sürdürmektedirler. Anabilim Dalımız hem stajyer öğrenci, hem de uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitimi vermektedir.

   
  İletişim için:
 
Tel: + 90 (232) 444 1 343
+ 90 (232) 388 14 69
+ 90 (232) 390 37 88
Faks: + 90 (232) 388 14 69
Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıklari Anabilim Dalı 35100 Bornova/İZMİR
Danışma: + 90 (232) 390 37 75
   
  Hizmet Birimlerine Ait Telefonlar
 
Retina 232 390 3793
Glokom 232 390 3779
Kornea 232 390 3781
Şaşılık 232 390 3791
  Diğer Bölümler
 
Servis hemşire deski 232 390 3787
Poliklinik 232 390 3236
Ameliyathane 232 390 4417
Nöbetçi Hekim 232 390 3792-4419
Görme Alanı 232 390 3790
   
 

İnternetten poliklinik randevusu almak için www.egehastane.ege.edu.tr web sayfasında "poliklinik randevusu" kutucuğu tıklanmalıdır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Telefon : (0232) 444 1 343