Cerrahi Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
   
   
 

- Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinde;

  • Jinekoloji servis
  • Obstetri servis
  • Onkoloji servis
  • Doğumhane
  • Yoğun Bakım
  • Ameliyathane bulunmaktadır.
   
  - Ayrıca
  • Jinekoloji polikliniği
  • Obstetri polikliniği
  • İnfertilite polikliniği
  • Menepoz polikliniği
  • Ürojinekoloji polikliniği
  • Perinotoloji polikliniği bulunmaktadır.
   
  JİNEKOLOJİ SERVİSİ
   
 
   
 
   
 

Jinekoloji servisinde 9 hemşire çalışmaktadır. 15'i iki kişilik ve 11'i özel oda olmak üzere toplamda 41 yatak bulunmaktadır.

Onkoloji serviste 3 hemşire çalışmaktadır.7'si iki kişilik, 10'u özel oda ve 1'i dört kişilik oda olmak üzere toplamda 27 yatak bulunmaktadır.

   
  OBSTETRİ SERVİSİ
   
 
   
 
   
  Obstetri servisinde 9 hemşire çalışmaktadır. 13'ü iki kişilik ve 17'si tek kişilik olmak üzere toplamda 43 yatak bulunmaktadır.
   
  YOĞUN BAKIM
   
 
   
  Yoğun bakımda 9 hemşire çalışmaktadır. Toplam yatak sayısı 17'dir.
   
  AMELİYATHANE
  Ameliyathane 11 hemşire çalışmaktadır. 5 adet ameliyat masası bulunmaktadır.
   
 
   
  DOĞUMHANE
   
 
   
 
   
  Doğumhanede 8 ebe çalışmaktadır.
  • Erken Doğum odası: 4 yatak
  • Travay odası: 4 yatak
  • Preeklemsi ve eklemsi odası: 2 yatak
  • Doğum masası: 3 adet
  • Doğum ameliyathanesi 2 adet
   
 
Perinatoloji polikliniği: İnfertilite polikliniği: Ürojinekoloji polikliniği:
     
     
Jinekoloji polikliniği: Obstetri polikliniği: Ultrason:
     
   
   
  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2016-2017 Hemşire Hizmetiçi Eğitim Planı