Cerrahi Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 
 
 
 
 
Kalp Damar Cerrahisi Mayıs 1985 yılında Prof. Dr. İsa DURMAZ ve Prof. Dr. Ali TELLİ tarafından, Genel Cerrahi ile birlikte kuruldu. Mayıs 1993 tarihinde Göğüs Kalp Damar Cerrahisi olarak ek binaya taşınmıştır. Kalp Damar Cerrahisi 7 ameliyathane salonu 2 yoğun bakım,1 servis ünitesi, 1 poliklinik, 4 laboratuar 1 pansuman odası ve 2 merkezden oluşur. Kalp Damar Cerrahisinde toplam 63 hemşire ve 1 Başhemşire görev yapmaktadır. Başhemşire Asiye ARIKAN; 1988 yılı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu mezunudur. 12 yıl Kalp Damar Cerrahisi Yoğun bakım hemşiresi, 2 yıl yoğun Bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapmıştır. 16.10.2003 tarihinde Klinik başhemşireliğine atanmış olup, EKG CPR ve Yoğum Bakım Hemşireliği kurs programlarını tamamlamıştır.
 
 
AMELİYATHANE
 
 

7 ameliyathane salonu vardır:

  • 5 salon CABG operasyonları,
  • 1 salon Göğüs Cerrahisi operasyonları ,
  • 1 salon perifer arter Cerrahi operasyonları için kullanılmaktadır.

Ameliyathane'de 15 Hemşire görev yapmaktadır. 4 hemşire Ön lisans ve 11 hemşire Lisans mezunudur. E.Ü.T.F. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen CPR kursunu 4 hemşire , EKG kursunu 1 hemşire tamamlamıştır.

 
 
PERFÜZYONİST
3 hemşire ; 2 Lisans mezunu , 1 yüksek lisans mezunu, 2 biyolog, 2 laborant olmak üzere toplam 7 kişi görevlidir. E.Ü.T.F. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen CPR kursuna 2 hemşire , 2 teknik eleman ,EKG kursuna 2 hemşire katılmıştır.
 
 
YOĞUN BAKIM
 
 
CABG operasyonu, Göğüs Cerrahisi Operasyonu Konjenital Cerrahi Operasyonu kalp Transplantasyon ve Ventrikül Assiste Device hastalarının post op tedavi ve bakımlarının yapıldığı 15 yataklı yoğun bakım ünitesine sahiptir. 8 yatak kapasitesi ve 2 küçük müdahele salonu olan hemodiyaliz kateteri, port kateteri ve lokal varis operasyonlarının yapıldığı Gündüz Kliniğine sahiptir. Yoğun bakımda 32 hemşire görev yapmaktadır. 2 hemşire Ön lisans ve 30 hemşire Lisans mezunudur. Ege Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen CPR kursuna 20 hemşire , EKG 17 hemşire, yoğun bakım hemşireliği kursuna 5 hemşire katılmıştır. 1 hemşire Yeni doğan yoğun bakım hemşireliği, 1 hemşire çocuklarda ileri yaşam desteği kurs programlarını tamamlamıştır.
 
 
SERVİS
 
 
Ege Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin düzenlediği CPR kursunu 11 hemşire, EKG kursunu 8 hemşire ,tamamlamış bulunmaktadır.
 
 
DANIŞMAN HEMŞİRE
Hasta ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti verir. Yüksek lisansını psikiyatri hemşireliği bölümünde tamamlamış , Ege Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen CPR ve EKG kurs programlarına katılmıştır. Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezinin düzenlediği Koordinatörlük kursuna katılmış ve sertifika alarak Kalp Akciğer Transplantasyon Merkezinde Kalp Nakli ve Ventrikül Assiste Device Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.
 
 
POLİKLİNİK ve MUAYENE ODASI
 
2 Hemşire kadrolu olarak görev yapmaktadır. 2 hemşire Önlisans mezunudur. Ege Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen CPR kursuna 1 hemşire , EKG kursuna 1 hemşire katılmıştır.
 
 
LABORATUVAR VE MERKEZLER
 
 
1 - Kardiyak Rehabilitasyon Merkezi (1 fizyoterapist, 1 fizik tedavi uzmanı çalışmaktadır).
2 – EKO laboratuarı ,(1 laborant görevlidir)
3 - Homogreft laboratuarı
4 – Kan gazı laboratuarı
5 – Örnek toplama merkezi
6 – Kalp – Akciğer transplantasyon ve Ventrikül Assiste Device izlem merkezi
 
 
Klinik hemşireleri "Cerrahi Hemşireliği Kongresi" , " Kalp Damar Cerrahisi Kongresi" , Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi" ," Hemşirelikte Yönetim Kongresi" ne katılmışlardır. Klinik hemşireleri tarafından; "Konjenital Kalp Cerrahisinde hemşirelik Bakımı ve Sonuçları ", " Kalp Transplantasyonunda Anksiyete " , "Koroner By Pass Ameliyatı Olmuş Hastaların Bilgilendirilme Öncesi Ve Sonrası Durumluluk ve Süreklilik Anksiyetelerinin Değerlendirilmesi " , "Kalp Transplantasyonunda 3 Yıllık Deneyimimiz " , "Koroner By Pass Olmuş Hastaların Depresyonunda Danışmanlık ", "Koroner Arter Hastalarının Myokard Enfaktüsü Hakkındaki Bilgi Deneyimlerinin Ölçülmesi " , "Koroner By Pass Ameliyatı Geçiren Hastalarda Üç Farklı Isıtma Yönteminin Karşılaştırılması'', "Kalp Transplantasyonu Sonrası Enfeksiyonların Önlenmesi ve Bakımında Hemşirenin Rolü", ''Kalp Transplantasyonunda Depresyon", "Arteriyel Kan Gazı Analizi ile Pulse Oksimetre Ölçümü Arasındaki Uyumun Araştırılması'' isimli araştırmalar yapılmıştır.