Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
   
 
   
 

Gastroenteroloji Kliniği 1976 yılında Prof. Dr. Namık Kemal Menteş tarafından kurulmuştur.

Halen 24 özel oda, 16 yoğun bakım yatağı ve kalanı 4 kişilik koğuşlar olmak üzere toplam 75 yatak mevcudu ile hizmete devam edilmektedir.

   
 
   
  Gastroenteroloji kliniği içinde biyokimya ve araştırma laboratuarları, motilite laboratuarı, parazitoloji laboratuarı, röntgen ünitesi, endoskopi laboratuarları (alt ve üst sindirim sistemi, ERCP, laparoskopi ünitesi) ultrasonografi ve endo-ultrasonografi laboratuarları mevcuttur. Bu laboratuarlarda hem tanı koydurucu hem de tedavi edici girişimler yapılmaktadır.
   
 
   
  Poliklinikte genel gastroenteroloji hastaları, karaciğer hastaları, inflamatuar barsak hastaları, reflü ve fonksiyonel barsak hastaları için ayrı bölümler mevcuttur. Polikliniklerimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır.
   
 
   
  Kliniğimizde 10 öğretim üyesi, 6 yan dal uzmanı, 35 hemşire, 3 röntgen teknisyeni, 5 endoskopi teknisyeni,10 erkek 6 bayan destek personeli ile hizmetini sürdürmektedir