Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Radyoloji Anabilim Dalı
   
   
 

Radyoloji Bölümü 1959 yılında Tepecik Göğüs Hastalıkları bünyesinde Ege Üniversitesine bağlı olarak Radyoloji Enstitüsü adı altında açılmıştır.

Bünyesinde 1 profesör, 1 asistan, bir hizmetli bulunmaktadır. Aradan geçen yıllar içerisinde gelişimini sürdürmüş ve gelişimini sürdürmektedir.

Radyoloji Anabilim Dalı'nda 12 profesör, 3 Doçent, 9 Uzman, 18 Asistan, 8 Hemşire, 71 Teknisyen, 13 Sekreter, 7 hizmetli görev yapmaktadır.

6 Hemşire lisans mezunu, 2 hemşire ön lisans mezunudur. E.Ü.T.F. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin düzenlediği CPR kursunu 2 hemşire , Bilgisayar kursunu 1 hemşire , Acil Bakım Kursunu 1 hemşire başarı ile tamamlamıştır.

   
 
Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı günde ortalama 15-20 hastaya hizmet vermektedir.Tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
   
 
Ultrasonografi günde ortalama 250-300 hastaya hizmet vermektedir.
   
 
1.5 ve 3 Tesla Manyetik Rezonans cihazı ile günde 130-150 hastaya hizmet vermektedir..Gece nöbetlerinde ise yatan hastalara hizmet verilmektedir.
   
 
2 adet Bilgisayarlı Tomografi ile günde 100-130 hastaya hizmet vermektedir. Önümüzdeki günlerde yeni cihazın hizmete girmesi ile hasta sayısında artış olacaktır.
   
 
Floroskopi GİS-GÜS günde ortalama 20-30 hastaya hizmet vermektedir.
   
 
Direk grafiler günde 300-350 hastaya hizmet vermektedir.
   
 
Mamografi Ünitesinde günde ortalama 80-100 hastaya bakılmaktadır.