Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F.H. Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı
   
   
  Baş Hemşire: ÖZGÜL BEKİR
   
  Radyasyon Onkoloji Hemşireleri:
 

*Binnaz Yıldız
*Nufuse Bayır
*Oya Bildik
*Emine Kaya
*Banu Koç
*Dilek Küpeli
*Figan Emrem
*Fatma Çimen

 

Brakiterapi ünitesinde; her gün 3-4 hasta ile tedavi programını, 2 hemşire ile sürdürmektedir. Bu hemşireler radyoterapi hemşiresi olarak tüm haklardan yararlanırlar. Dozimetreleri vardır.

Radyoterapi ile eş zamanlı uygulanan kemoterapi hastalarımızın tedavilerinin uygulaması için 1 hemşiremiz görev yapmaktadır. Günlük 8-10 hastaya kemoterapi uygulanmaktadır. Ayrıca 1 hemşiremiz de destek tedavileri yapar .

Poliklinik hizmetleri; yeni hasta kabulü ,hastaların tedavi planlamaları ve tedavideki hasta takipleri ve tedavisi bitmiş kontrol hastaları poliklinikleri olarak hizmet vermektedir.

   
  Klinik hemşirelerinin yaptıkları çalışmaları:
  - "Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Sigara Kullanım Alışkanlığı" ,
- "2. Physical and psychological Aspects of advanced" ,
- "Akciğer ve Larinks Kanserlerinin sigara ile ilişkisi" ,
- An Examination of the effectiveness of a standart Nursing care in Assesment of skin reactions due to Radiotheraphy" ,
- E.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hemşirelerin İş Yaşamlarına ve Örgütsel Gereksinimlerine İlişkin Değerlendirilmesi" konulu çalışmalar yapılmıştır (baş hemşirenin uzmanlık tez çalışmasıdır).