Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 
 
   
 

Kuruluş ve Gelişimi:

Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği olarak, Ege Üniversitesi senatosunun 20.05.1958 tarih ve 6 sayılı kararıyla kurulmuş ve yönetimine Prof. Dr. N. SHEINFINKEL atanmıştır. 16.01.1959 tarihinde Doç. Dr. Necmettin ARKAN’nın atanmasıyla Tepecik’te Göğüs Hastalıkları hastanesinde 23 yatak ile faaliyete başlamıştır. 1960 yılında, 115 sayılı kanunun çıkmasıyla kürsü başkanlığına getirilen Doç. Dr. Necmettin ARKAN aynı yıl profesör olmuş ve vefat ettiği 1965 yılına kadar kürsü başkanlığını sürdürmüştür

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; yataklı birimi ilk olarak 1955 yılında kurulmuştur. Şu an toplam 85 yatak kapasitesiyle 5 ayrı yataklı birimde hizmet vermektedir. Yataklı birimler, Alkol ve Madde Bağımlılığı tedavi birimi, Karma servis, Kapalı Erkek servisi, Affektif hastalıklar birimi, Kapalı Kadın servisidir. Ana bilim dalımızda halen 8 Profesör, 8 Doçent, 1 Uzman, 19 Asistanı ve 7 Psikolog, 22 Hemşire çalışmaktadır. Genel polikliniğinde günde yaklaşık 150-160 hastaya randevulu ve beraberinde acil hastalara bakım sunulmaktadır. Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, Affektif hastalıklar polikliniği, Psikoz polikliniği, Psikoterapi polikliniği, Alkol ve Madde Bağımlılığı polikliniği, Anksiyete polikliniği olarak ayaktan hasta birimleriyle de çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Ağustos 2011 yılından itibaren Anabilim Dalımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faaliyete başlamıştır.