Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
   
   
  Anabilim Dalı; E.Ü.T.F. Hastanesi ana binasından ayrı olup, ana binaya yaklaşık 500 metre uzaklıktadır. Fizik Tedavi binası 2 kat ve bodrum katından oluşmaktadır. Bodrum katında teknik atölye, hidroterapi birimi, röntgen birimi, arşiv, mutfak, personel soyunma odaları ve malzeme depoları bulunmaktadır. Birinci katta İdari Birim, hasta muayene odaları, Tedavi Birimi, Rehabilitasyon Salonu, EMG Laboratuarı, Ürodinami Laboratuarı, Kemik Dansitometre Laboratuarı, Vestibüler Rehabilitasyon, İzokinetik Test Birimi, Yutma Rehabilitasyonu, hasta odaları, Seminer Salonu ve Kütüphane; üst katta ise Hemşire Çalışma Ünitesi, Asistan Odaları ve hasta odaları yer almaktadır. Anabilim dalına ait hasta naklinde kullanılan 1 adet hasta nakil aracı vardır.
   
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda toplam 13 hemşire görev yapmaktadır. Kliniğimizdeki tüm hemşireler hastanemizin düzenlediği CPR kursuna katılmıştır. Ayrıca EKG, İlkyardım, Araştırma ve İletişim Kurslarını başarı ile tamamlamış hemşirelerimiz mevcuttur.
   
 
 
 
 
   
  SERVİS: Hastaların yatarak tedavi gördüğü servis ünitesi; 14'dü alt katta, 41'i üst katta olmak üzere toplam 55 yataklıdır. 2 suit, 5 tek kişilik özel, 4 çift kişilik özel, 16 iki kişilik, 2 dört kişilik odası olan kliniğimizin hemşirelik hizmetlerini 12 hemşire yürütmektedir. Yıllık ortalama 600 hastaya yatarak tedavi hizmeti verilmektedir
   
   
 
   
  TEDAVİ BİRİMİ: Günübirlik tedaviye gelen ve yatan hastalara elektroterapi hizmeti veren birimimizde 7 sağlık teknisyeni çalışmaktadır. Birimde günde ortalama 100 hastaya tedavi hizmeti verilmektedir.
   
   
 
   
  REHABİLİTASYON ÜNİTESİ: Günübirlik tedaviye gelen ve yatan hastalara rehabilitasyon hizmeti veren birimimizde 12 fizyoterapist görev yapmaktadır. Ünitede günde ortalama 80 hasta tedavi hizmetinden yararlanmaktadır.
   
   
 
   
  POLİKLİNİK: Merkez hastane binasında bulunan Ana Poliklinikte hastaların ilk muayeneleri yapılarak tanıları konmakta, tedaviye ihtiyacı olan hastalar belirlenip kliniğimizde tedavi programına alınmaktadır. Günde ortalama 50 hastaya hizmet verilmektedir. Anabilim Dalında bulunan Ayaktan Tedavi Polikliniğinde ise tanı konulup randevusu ayarlanmış hastaların tedavi protokolleri belirlenerek tedavileri başlatılmakta ve takip edilmektedir.
   
   
 
   
  ÜRODİNAMİ LABORATUVARI: 1 hemşire, 1 doktor ve Sorumlu Öğretim Üyesinin görev yaptığı laboratuvarda Nörojenik mesane tanılı hastalarda mesane tipini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.