Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 

 

Nükleer Tıp bilimi; hastalıklara tanı koymak veya tedavi etmek amacıyla radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Bunu yaparken hastayı ve çevresindekiler: radyasyon zararlı etkilerinden korumak esastır. Nükleer Tıp uzmanı hastalıklara tanı koyarken organların hastalık nedeniyle bazen işlevlerini radyoaktif yardımı ile film (sintigrafi) üzerinde görüntülere çeviren cihazlardan yararlanır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Nükleer Tıp çalışmaları ilk kez 1964 yılında Konak Devlet Hastanesi binası içinde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı 1. Dahiliye Kliniğindeki Nükleer Tıp Laboratuvarında sürdürülürken 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesi binasının Bornova'da açılmasıyla yeni hastane binasına taşındı. Nükleer Tıp alanında çalışmaların ilerlemesiyle önce ''Nükleer Tıp Birimi'' haline getirildi. Daha sonra 1975 yılında Nükleer Tıp Enstitüsü kurularak çalışmalar bu yeni kurum içinde sürdürüldü. 1982 yılında 2547 sayılı yüksek öğrenim yasasındaki değişikliklerle Enstitü kapatılarak, Nükleer Tıp Anabilim Dalı kuruldu.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nın ilk binası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi B blok binasına sonradan eklenen yan blok'un 3.katıydı. Aslında Radyoloji Kliniği çalışma alanı olarak planlanmış olup ve radyasyon korunması için kurşun kaplı bir kaç odası bulunan, bu alan Nükleer Tıp'ın radyasyonla ilgili çalışmaları için uygundu. Bu tek katta 700 metrekarelik bir alanda bir Anabilim Dalı Başkanı ikisi Nükleer Tıp Uzmanı, bir sağlık fiziği uzmanı olmak üzere 3 uzman, 2 asistan, 4 sağlık teknisyeni, 1 hemşire ve iki yardımcı personelle, cihaz olarak da, 1 Gama kamera, iki tiroid hastalıkları tanısında kullanılan cihazla başlatılan Nükleer Tıp çalışmaları 3 Ekim 2011 tarihinde hizmete giren yeni binasında ve sadece Nükleer Tıp'a ait olan 3 katlı 1965 metrekarelik alanda 8 öğretim üyesi, 1 Nükleer Tıp uzmanı, 6 uzmanlık öğrencisi, 2 sağlık fizikçisi, 22 sağlık teknisyeni, 5 hemşire, 2 yardımcı personel, 5 temizlik personeli ile sürdürmektedir. Sağlık hizmetine sunulan doğru cihazlar son teknolojik yeniliklerle donatılmış olup 1 PET/BT 1 SPECT/BT (Türkiye Üniversitelerindeki üç cihazdan biri) ve 4 Gama kameradan oluşan bu modern cihazlar başta bir çok kanser türleri olmak üzere tiroid kalp ve böbrek hastalıklarına erken dönemde ve doğru tanı koymada mükemmelliği yakalamış durumdadır ve ilave olarak 2 dansitometre cihazı, Ria Laboratuvarı, 4 adet de iyot tedavi odası mevcutdur.