Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
   
   
  KURULUŞ VE GELİŞİMİ
 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü 20.05.1958 gün ve 6 sayılı senato kararıyla Fizyoloji Profesörü Dr. H. Schinfinkel'in başkanlığında Nöroloji uzmanı Dr. Ömer Şevki Dürüşken tarafından faaliyete geçirilmiştir. Ancak Nörolojinin esas kurucusu olan Prof. Dr. Bedriye Kot aynı yıl İstanbul'dan İzmir'e gelerek günümüzdeki Nöroloji Anabilim Dalı'nın ilk temellerini atmıştır. 1960'da Profesör olan Dr. Bedriye Kot Nöroloji Kürsüsünün ilk başkanı olarak atanmıştır. Nöroloji Kürsüsü 1961 yılında Tepecik Eşrefpaşa Hastanesine taşınarak 30 yataklı bir serviste çalışmalarına devam etmiştir. Prof. Dr. Bedriye Kot 1960-1961 yıllarında gittiği Amerika Birleşik Devletlerinde oradaki nöroloji enstitülerinin ülkemizde de kurulması ile ilgili çalışmalara başlamış ve kürsünün genç öğretim elemanlarını nörolojinin değişik alt birimlerini oluşturmak amacıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına göndermiştir. Halen aktif olarak devam eden bu birimler geçmişten günümüze yeni öğretim üyelerinin yetişmesiyle gelişerek büyümeye ve asistan yetiştirmeye devam etmektedir.

Kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üniversitelerde de görev yapmakta olan çok sayıda öğretim üyesi ve nöroloji uzmanı yetiştirmiş olan Nöroloji Anabilim Dalı 1998 yılında yapılan bir araştırma sonucunda ülkemizin en iyi nöroloji kliniği seçilmiştir.

   
  BİRİMLERİ
   
 
   
 

Nöroloji Anabilim Dalı 42 yataklı erişkin servisi, 16 yataklı Çocuk Nörolojisi Birimi, 12 yataklı Yoğun Bakım Birimi olmak üzere toplam 70 yataklı bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Nöroloji Anabilim Dalı kamuya yönelik çalışmalarında 50 yıldır ayaktan ve yatarak olmak üzere hasta hizmetleri sunmuştur. Hasta hizmetleri özel poliklinikler şeklinde uzman ve öğretim üyesi düzeyinde sunulmuştur. 1958 yılından itibaren bu güne kadar Anabilim Dalının bünyesinde kurulan ve halen hizmet veren birimler şunlardır:

   
  YATAKLI BİRİM ve LABORATUVARLAR
   
  – Yetişkin Servis
  – Çocuk Nörolojisi Birimi
  – Nörolojik Yoğun Bakım Birimi
   
 
  – Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
   
 
  – EEG Laboratuvarı
   
 
  – EMG Laboratuvarı
   
 
  – Nörosensöriyel Birimi
   
 
  - Nöropatoloji ve Kas Hastalıkları Birimi
  - Nöropsikoloji Birimi
  - Beyin Damar Hastalıkları Birimi
   
 
POLİKLİNİKLER MUAYENE GÜNLERİ
Genel poliklinik Her gün
Epilepsi Polikliniği Pazartesi
Baş Ağrısı Polikliniği Pazartesi
Parkinson ve Hareket bozuklukları Polikliniği Perşembe
Serebrovasküler Hastalıklar Polikliniği Salı
Multipl Skleroz Polikliniği Salı
Nöromüsküler Hastalıklar Polikliniği Perşembe
Demans Polikliniği Cuma
Uyku Bozuklukları Polikliniği Cuma
Çocuk Nörolojisi Pazartesi ve Perşembe