Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
   
   
 
   
  İç Hastalıkları Kliniği Hematoloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Romatoloji ,İmmünoloji ve Alerji, Geriatri, Sosyal Tıp Bilim Dalları ile 5'inci ve 6'ıncı katta Gastroenteroloji ve Onkoloji Bilim Dalları ise İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ayrı binalarda hizmet vermektedir.

İç Hastalıkları Kliniği 14 yoğun bakım, 6 Kemik İliği Nakil Ünitesi ve 125 servis yatağı ile yataklı hasta hizmetini sürdürmektedir  
   
 
   
 
   
 

Yataklı servis dışında zemin katta poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Aferez ünitesinde, allojenik ve otolog kök hücre nakli yapılacak hastaların periferik kanından mononükleer hücrelerin toplanıp dondurulması ve uygun koşullarda saklanması işlemleri yapılmaktadır. Otolog kök hücre reinfüzyonları ve sonrasında hastaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca tüm hastanede yatan hastalara yönelik plazmaferez, lökoferez, trombositaferezi ve fotoferez işlemleri yapılmaktadır.

   
 
   
 

Kliniğimizde toplam 80 hemşire görev yapmaktadır.

Kliniğimiz hemşireleri hastanemiz bünyesinde açılan CPR, Yoğun Bakım ve EKG eğitimlerine düzenli olarak katılmaktadır.

   
 
   
  Başhemşire Başak BAYDAL
 
1996 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun olup, Dahiliye kliniğinde çalışmaya başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında süpervizör hemşirelik yapmış, 2002 yılından itibaren klinik başhemşiresi olarak görev yapmaktadır.
 
e-posta: baydalbasak@gmail.com