Birim ve Merkezler>> Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
   
   
 
   
 
E.Ü.T.F. HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
   
 
   
 

Göğüs Cerrahisi kliniği, 1996 yılına kadar Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı içinde yer almış, 1997 yılında Kalp Damar Cerrahisinde 2.Birim olarak adlandırılan yataklı bölüm Göğüs Cerrahisi'ne verilerek, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlanmıştır. Göğüs Cerrahisi hastaları halen 16 yatak kapasiteli olan bu bölümde tedavi görmektedir. Ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri ise Kalp Damar Cerrahisine ait birimlerde yürütülmektedir.

Hafta içi her gün poliklinik hizmeti de veren Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında yılda 2000'nin üzerinde poliklinik çalışması yapılmakta, 400'ün üzerinde hasta yatırılarak tedavi edilmekte ve 300'ün üzerinde ameliyat gerçekleştirilmektedir (2011 verileri).

   
 

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında , Ocak 2012 tarihi itibarı ile, 2 profesör, 1 doçent, 2 uzman, 5 asistan, 1 başhemşire, 9 hemşire, 1 acil tıp teknikeri, 2 sekreter, 10 yardımcı personel çalışmaktadır. Anabilim Dalında görevli hemşirelerin 6'sı yataklı birimde, 1'i yoğun bakımda, 2 hemşire ve 1 acil tıp teknikeri de ameliyathanede hizmet vermektedir. Yardımcı personelin, 5'i yataklı birimde, 2'i ameliyathanede, 1'i idari birimde, 2'si de temizlik elemanı olarak çalışmaktadır.

Kliniğimizde akciğer, akciğer zarı, göğüs duvarı ve mediasten hastalıklarının cerrahi tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Yapılan ameliyatların çoğu akciğer kanseri nedeniyledir. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nı ilgilendiren başlıca hastalıklar:

 • Akciğer kanseri
 • Akciğer kist hidatiği
 • Göğüs duvarı tümörleri
 • Mediasten tümörleri
 • Pnömotoraks
 • Akciğer zarı tümörleri
 • Kaburga hastalıkları
 • Göğüs duvarı şekil bozuklukları (kunduracı göğsü – güvercin göğsü
 • Aşırı terleme (hiperhidrozis)
 • Bronşektazi
 • Nefes borusu (trakea) hastalıkları
 • Kaburga hastalıkları
 • Göğüs duvarı şekil bozuklukları (kunduracı göğsü – güvercin göğsü)
 • Aşırı terleme (hiperhidrozis)
 • Bronşektazi ve Nefes borusu (trakea) hastalıkları

Bu ameliyatlar, her türlü donanıma sahip ameliyathanelerde gerçekleştirilmekte ve uygun hastalarda kapalı yöntemle (videotorakoskopik cerrahi ile) yapılmaktadır.

Başhemşire Çiğdem KURCAN; 1991 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunudur. 1991-2002 yılları arasında Anestezi ve Reanimasyon A.D.'da Yoğun bakım hemşireliği ve Ağrı kliniği hemşireliği yapmıştır. 2002 yılından itibaren Göğüs Cerrahisi A.D. Başhemşireliği görevine devam etmektedir. 2004-2006 yılları arasında THD İzmir Şube Başkanlığı görevini yapmış olup halen THD üyeliğini devam ettirmektedir.

e-mail: cigdem.kurcan@ege.edu.tr