Dahili Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
 
 
 
 
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İnan SOYDAN
 
Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Ümit ERTÜRK
Prof. Dr. Cüneyt TÜRKOĞLU
Prof. Dr. Mustafa AKIN
Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY
Prof. Dr. Azem AKILLI
Prof. Dr. Cahide SOYDAŞ ÇINAR
Prof. Dr. Serdar PAYZIN
Prof. Dr. Filiz ÖZERKAN
Prof. Dr. Sanem NALBANTGİL
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN
Prof. Dr. Mehdi ZOGH
Prof. Dr. Meral KAYIKÇIOĞLU
Doç. Dr. Oğuz YAVUZGİL
Doç. Dr. Can HASDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Levent CAN
 
Tarihçe:
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1991 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren gerek bilimsel alanda gerekse eğitim faaliyetleri bakımından önemli aşamalar kaydederek günümüzde, Türkiye'deki en önemli kardiyoloji kliniklerinden biri durumuna gelmiştir. Anabilim Dalı'nda 16 öğretim üyesi ve 17 uzmanlık öğrencisi, 62 hemşire, 8 sağlık teknisyeni ve 38 yardımcı hizmetli görev yapmaktadır. Başlangıçtan itibaren girişimsel kardiyolojinin aktif biçimde uygulandığı Kardiyoloji Kliniğinin Koroner Bakım - Yetmezlik Yoğun Bakım, Anjiyo Yoğun Bakım, I. – II. ve III. Birim Servisleri, Anjiyo Laboratuvarı ve Poliklinik olmak üzere toplam beş birimi bulunmaktadır.
 
   
   
 

Klinik dershanesinde yıllık eğitim programı kapsamında öğretim üyeleri, uzmanlık öğrencileri ve konuk konuşmacılar tarafından interaktif ders, seminer, olgu sunumları ve paneller düzenli biçimde sunulmaktadır.

Kardiyoloji kliniği öğretim üyeleri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma yürütülmektedir.

 

İletişim:

Tel : 0 232 390 40 01 – 390 40 02 – 390 40 03

Fax : 0 232 390 32 87
 
Verilen Tıbbi Hizmetler:
 

Üç salonu bulunan hemodinami biriminde iki anjiyografi cihazı çalışmaktadır. Son 1 yılda yapılan Anjiyografi-Kalp Kateterizasyonu ve girişimsel işlemlerin toplam sayısı yaklaşık 2500'ü bulmuştur. Tanısal invaziv tetkiklerin yanında tedaviye yönelik Koroner Anjioplasti-Stent, PDA, ASD kapatılması işlemi, Pacemaker/ICD/CRT implantasyonu, Elektrofizyolojik Çalışma ve Kateter Ablasyonu gibi işlemler de yoğun biçimde uygulanmaktadır.

Noninvaziv laboratuvarlarda Efor EKG, Ekokardiyografi, TEE, Holter (EKG, TA), Tilt Table testleri yapılabilmektedir.

 
Poliklinikler:
 

Polikliniğimiz Kardiyoloji Kliniğinin içinde yer almaktadır.

Genel Kardiyoloji Polikliniğinde saat 08.00-12.00 arası toplam 40 hastanın muayenesi yapılıyor. Çarşamba-Perşembe günleri kliniğimizin seminer günü olduğu için muayeneler 09.30'da başlıyor. Bu nedenle 2 gün 35 hastaya bakılıyor.

 
 

Öğleden sonra saat 13.00'den itibaren toplam 40 hastanın sonuçları değerlendiriliyor. Kontrol muayaneleri için ayrılmış özel bir zaman dilimi yoktur. Kontrol muayene için gelen hastalar genel poliklinikte 08.00-12.00 arası muayeneleri yapılmaktadır.

Genel Kardiyoloji Polikliniği yanında Lipid, Kalp Yetmezliği, Coumadin kontrolü, Kalp Pili Kontrolü poliklinikleri ayrı ayrı hizmet vermektedir.

Coumadin kontrolü→ Hafta içi her gün
Lipid polikliniği → Çarşamba, Perşembe
Kalp yetmezliği polikliniği → Pazartesi
Kalp pili kontrolü → Çarşamba günleri öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

 
Randevu ve İletişim Bilgileri:
 

Genel poliklinik randevuları web üzerinden alınmaktadır. Hastane personeli için hergün 5 kişi için kontenjan bulunmakta olup poliklinik bilgi işlemden (telefon ya da bizzat başvurarak) muayene için randevu alabilmektedirler.

Bunların dışında EKO-Efor randevuları, Tilt Table, TA Holter, EKG Holter randevuları poliklinik Bilgi İşlem'e başvurularak verilmektedir.

Tel: 390 4001 – 4002 – 4003 - 4011 / 173 (poliklinik sorumlusu Havva Dökmen)
390 4068 Sonuç gösterme randevusu
390 3357 Danışma

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı 2016-2017 Hemşire Hizmet İçi Eğitim Planı