Temel Tıp Bilimleri >> Klinik Biyokimya
 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalına bağlı olarak 1992 yılında kurulmuştur.

Klinik Biyokimya Laboratuvarı günde polikliniklerden ~ 850, kliniklerden ~ 400, mesai dışı ~ 500 olmak üzere toplam  ~1750 hastaya, ayda  ~ 40.000 hastaya  hizmet veren bir laboratuvardır.
 
 
Laboratuvarda rutin olarak kan sayımı, idrar analizi, koagülasyon testleri, rutin biyokimyasal testler ( glikoz, üre,  trigliserid...v.b) spesifik proteinler , pıhtılaşma proteinleri, hormonlar, vitaminler  , tümör belirteçleri ve diğer kan testleri yapılmaktadır.                
 
Ayrıca periyodik olarak bazı özel testler de çalışılmaktadır. Mesai dışında acil kapsamındaki testler için laboratuvarımız 1 asistan + 3 sağlık teknisyeninden oluşan  nöbet ekibiyle kliniklere ve acil servise 24 saat hizmet vermektedir.Rutin hizmetlerinin yürütülmesinde 6 öğretim üyesi , 4 uzman ,rotasyonlu olarak 6 asistan, 1 başhemşire, 7 hemşire , 43 sağlık teknikeri , 5 biyolog, 1 ziraat mühendisi , 2 teknisyen , 2 sekreter ,4 yardımcı personel ,4 temizlik personeli   görev almaktadır
 
 
1999 yılı Kasım ayından itibaren laboratuvarımız, Laboratuvar İnformasyon sistemine (LİS) geçilmiş ve Hastane İnformasyon sistemi (HIS) ile bağlantılı olarak çalışılan sonuçlar network den alınabilir duruma gelmiştir.
 
Başhemşire Sibel ÇAĞLAR; 1992 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1993- 2001 yılları arasında Anestezi ve Reanimasyon A.D.’da yoğun bakım hemşireliği yaptı. 2001 Mart tarihinden itibaren Klinik Biyokimya başhemşireliği görevine devam etmektedir.

e-mail :  sibel.caglar@ege.edu.tr