Cerrahi Tıp Bilimleri >> E.Ü.T.F. Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
   
   
 

Çocuk Cerrahisi Kliniği 2 Şubat 1961 yılında Prof. Dr. İhsan Numanoğlu tarafından kurulmuştur.

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı:

- Yoğun Bakım,

   
 
   
 
   
  - Yeni Doğan,
   
 
   
 
   
  - Yanık,
   
 
   
 

- Ameliyathane ve

- Servis

   
 
     
 
   
 

olmak üzere beş birimden oluşmaktadır. Ayrıca kliniğimizde sistometri, rektal manometri, üroflowmetrilerin yapıldığı, TAK eğitiminin uygulandığı ürodinami ve manometri odası bulunmaktadır.

Birimlere göre yatak dağılımı:

- Yoğun Bakım yatak kapasitesi: 10

- Yeni Doğan yatak kapasitesi: 5

- Yanık Birimi yatak kapasitesi: 10

- Servis Birimi yatak kapasitesi: 36

Toplam yatak sayısı: 61

- 657 Kadrolu Hemşire sayısı: 21

- 4B-657 Kadrolu Hemşire sayısı: 17

- Sözleşmeli Hemşire sayısı: 1

Toplam Hemşire sayısı : 39

Hemşirelerin Mezuniyet Durumları:

- Lisans mezunu hemşire sayısı:31

- Ön Lisans mezunu hemşire sayısı:4

- Yüksek Lisans mezunu hemşire sayısı:3

- Doktoralı hemşire sayısı.1

Hemşirelerin Birimlere göre dağılımı:

- Ameliyathane Hemşiresi: 7

- Ameliyathane Post-op Hemşiresi: 1

- Ürodinami Hemşiresi: 1

- Poliklinik Hemşiresi: 1

- Birim Sorumlu Hemşiresi: 5

- Servis, Yoğun Bakım, Yeni Doğan, Yanık Hemşiresi: 24

Hemşirelerin kurslara katılımı:

- Yoğun Bakım Kursu alan Hemşire sayısı: 7

- CPR kursu alan hemşire sayısı: 39

Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği :1998 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi hemşireleri tarafından kurulmuştur.1998 den bu yana yönetimi Ege Çocuk Cerrahisi Hemşireleri tarafından yürütmektedir. İlk olarak 1997 yılında yapılan Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi dernek yönetiminin katkılarıyla her yıl düzenlenmektedir.