E.Ü.T.F. Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Hastanesi)
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı; 217 yatak Çocuk Hastanesinde, 23 yatak Tülay Aktaş Onkoloji hastanesinde olmak üzere toplam 240 yatakla hizmet vermektedir.Çocuk Acil servisinde 13 acil yatağı mevcuttur.    Çocuk Yoğunbakım Ünitesinde 9 yatak vardır. Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Mayıs 2011 tarihinde 1. ve 2. düzey olarak eklenen 19 yatakla birlikte 36 yataklı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çocuk Hastanesinin bilim dallarına ait 10 yataklı servisi mevcuttur. Servislerde toplam 114 hasta odası bulunmaktadır. Bunların 63 tanesi özel oda ve 2 tanesi de suit oda kapsamındadır.

Anabilim Dalı bünyesindeki Pediatri Bilim Dalları:
Nefroloji, Nöroloji, Hematoloji, Onkoloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, İmmünoloji, Kardiyoloji, Genetik ve Teratoloji, Solunum Allerji, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Pediatri'dir.
Poliklinik hizmetleri genel poliklinik ve bilim dalları poliklinikleri şeklinde hizmet vermekte olup; kronik hasta takibi, kan alma, aşı uygulamaları, ebeveyn eğitiminin yanı sıra ayaktan kemoterapi hizmeti, Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde hemodiyaliz ve periton diyaliz hizmeti verilmektedir.

   
 
   
  Başhemşire Selma Akpınar 1993 yılında E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun olmuştur. 1993-1995 yılları arasında E.Ü. İç Hastalıkları A.D.'da, 2001-2009 yılları arasında Acil Tıp A.D.'da hemşire olarak görev yapmıştır. Şubat 2009'dan itibaren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.'da başhemşire olarak görevini sürdürmektedir . 2002 yılında EKG, 2003 yılında Yoğun Bakım kursunu başarı ile tamamlamıştır.
e-mail: selma.akpinar@ege.edu.tr  
   
 
YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ
SERVİS HEMŞİRE DESKLERİ
   
   
1. DÜZEY YENİDOĞAN HASTA ODALARI
1. DÜZEY YENİDOĞAN
   
   
HEMATOLOJİ TRANSFÜZYON ODASI
ALLERJİ POLİKLİNİK TEST ODASI
   
  Klinikte 115 kadrolu, 9 4B kadrosunda 6 sözleşmeli toplam 130 hemşire görev yapmaktadır. Hemşirelerimizin 6'sı yüksek lisans, 109'u lisans, 11'i ön lisans,4'ü de Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. 45 hemşire serviste, 19 hemşire poliklinik ve müdahale odalarında, 25 hemşire yenidoğanda ,17 hemşire yoğunbakım ünitesinde,9 hemşire acil serviste , 5 hemşire kök hücre nakil ünitesinde, 2 hemşire TPN ünitesinde, 8 hemşire ve 2 teknisyen çocuk diyaliz ünitesinde görev yapmaktadır.
   
   
 
SERVİS HASTA ODALARI
DİYALİZ ÜNİTESİ
   
   
ACİL SERVİS
ACİL SERVİS
   
  Hemşirelerimiz bilimsel çalışmalar hazırlayarak kongrelerde başarılı sunumlar yapmış, kendi bünyelerinde düzenledikleri eğitim seminerleri dışında Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından düzenlenen Yoğunbakım kursunu 13 hemşire, EKG kursunu 6 hemşire, CPR kursunu 82 hemşire ve Sağlık Bakanlığının düzenlediği NRP kursunu da 22 hemşire, Yenidoğan Yoğunbakım kursunu 15 hemşire, Kemoterapi Hemşireliği kursunu 5 hemşire,Onkoloji hemşireliği kursunu 1 hemşire, Acil ve İlkyardım kursunu 3 hemşire başarı ile tamamlamıştır.Diyabet hemşireliği sertifikalı 1 hemşiremiz,Diyaliz sertifikasına sahip 3 hemşiremiz vardır.
   
 
BRONKOSKOPİ ODASI
HASTANE ANAOKULU
   
   
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. 2006 Kasım ayından itibaren Çocuk Hastanesi adı altında yeni binasında hizmet vermektedir. Çocuk hastanesinde yatan hasta çocuklar için 1 Anaokulu ve İlköğretim okulu vardır.Ayrıca Kan alma merkezi, Eczane , Biyokimya labaratuarı ve bilim dallarına ait labaratuarlar hastalarımıza hizmet vermektedir.
   
 
KAN ALMA MERKEZİ
LABORATUARLAR
   
  Kök hücre nakil ünitesi Kasım 2010 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır
 
BİYOKİMYA LABARATUARI
KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ
   
  Çocuk Radyoloji, Radyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak Çocuk Hastanesinde hizmet vermektedir.
   
 
ÇOCUK RADYOLOJİ
TPN ÜNİTESİ
   
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Total Parenteral Nütrisyon ünitesi Haziran 2011 tarihinden itibaren Çocuk Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır.