Eğitim Hemşireliği >> Münevver SARSILMAZ
 

 

 

 
 
 

 

 • İş Adresi: E.Ü.T.F.H. Eğitim Hemşireliği Bornova / İZMİR
 • Telefon: 0 232 390 32 23
 • e- mail: munevver.sarsilmaz@ege.edu.tr mnvr@mynet.com
 • Doğum Tarihi: 20.08.1972
 • Doğum Yeri: İzmir

 

Eğitim Bilgileri:

 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Lisans Programı 1989 –1992

 

İş Deneyimleri:

 • E.Ü.T.F.H. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Eğitim Birimi (2009)
 • E.Ü.T.F.H. Acil Servis ABD Yoğun Bakım Sorumlu Hemşireliği (2007-2009)
 • E.Ü.T.F.H. KBB ABD Yoğun Bakım Sorumlu Hemşireliği (2006)
 • E.Ü.T.F.H. Kardiyoloji ABD Başhemşire vekilliği ve yoğun bakım sorumlu hemşireliği (2000- 2002)
 • E.Ü.T.F.H. Kardiyoloji ABD. Yoğun Bakım Sorumlu Hemşireliği (1996-­2006)
 • E.Ü.T.F.H. Kardiyoloji ABD. Yoğun Bakım Hemşireliği (1992 - 1996)
 • E.Ü.T.F.H. Kardiyoloji ABD. Eğitim Hemşireliği (1994 - 2006)
 • E.Ü.T.F.H. Eğitim Hemşireliği Birimi Kurs Eğitimciliği (1994 - 2012)

 

Dernek Üyelikleri:

 • Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1993-­1996 )
 • İlk Adım Hemşire Dergisi Yayın Kurulu (1993-­1994 )
 • Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği (1996-2012)
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği (1996-2012)
 • SANERC Eğitim Merkezi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği ( 2004-2012 )

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

 • Öğretmenlik Formasyon Sertifikası Ege Üniversitesi 1992 İzmir
 • Sağlık Bakımında Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Uluslararası Sempozyumu 1993 İzmir
 • Ulusal Hemşirelik Kongresi Ankara 1995
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu SANERC 1997 İstanbul
 • Kardiyo_pulmoner Canlandırma(CPR) ve Acil Kalp Bakımı Kursu SANERC 1997 İstanbul
 • Temel Ritim ve Aritmiler SANERC 1997 İstanbul
 • 13.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Türk Kardiyoloji Kongresi 1997 İzmir
 • 4.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu 1997 İzmir
 • İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu SANERC 1999 İstanbul İleri Elektrokardiyografi Kursu SANERC 1999 İstanbul Eğitimcinin Eğitimi Kursu 1999 İstanbul
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 Antalya
 • Solunum Tedavileri ve Mekanik Ventilatör Uygulamaları 2000 İstanbul Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Kursu 2000 İstanbul
 • Yönetim Kursu 2000 İstanbul
 • Denetleme Yöntemleri Kursu 2000 İstanbul
 • Kayıt ve Arşivleme Yöntemleri Kursu 2000 İstanbul
 • Yönetim Kursu 2001 İzmir
 • Kayıt ve Arşivleme Yöntemleri Kursu 2001 İzmir
 • Eğitimcilik Uygulamaları Kursu 2002 İzmir
 • Araştırma Kursu 2002 İzmir Bilgisayar Kursu 2002 İzmir
 • Araştırma Yöntemleri İstatistik Verileri Yorumlama Kursu 2002 İzmir
 • İngilizce Kursu 2005 İzmir
 • Ulusal kardiyoloji Kongresi 2005 Antalya
 • İngilizce Çeviri Kursu 2006 İzmir
 • Hemşirelikte Kalite Yöntemleri 2006 İzmir

 

Bildiri - Sunumlar:

 • Zoghi M, Sarsılmaz M. Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Panel Akut Koroner Sendromlarda Yeni Yaklaşımlar Tedavi Hemşirelik Bakımı Panelistliği (2005) İstanbul
 • Durmaz Akyol, A., Şenuzun E.F., Alkan, P., Sarsılmaz, M., Çalışkan, H., Ege Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Koroner Bakım Ünitesi’ nde Hasta Ziyaretinin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkisi “,XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi – 29 Eylül-03 Ekim 1997, İzmir
 • Alkan, P., Sarsılmaz, M., Çalışkan, H., Durmaz Akyol, A., Şenuzun E. F., Ege Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Koroner Bakım Ünitesi’ nde Hasta Ziyaretinin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkisi, İlkadım Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Hemşirelik Dergisi, 1998, Cilt: 1, Sayı: 2, ss: 34-36
 • Sarsılmaz M., Ulusal Yoğun bakım hemşireliği sempozyumu Miyakard infaktüsünde rehabilitasyon sürecinde hemşirenin rolü (1998) İstanbul
 • Şenuzun F., Sarsılmaz M., Zoghi M. Akut Koroner Sendromlarda Kardiyoloji Kliniklerine Başvurmayı Geçiktiren Faktörlerin İncelenmesi: Pilot Çalışma, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya
 • Sarsılmaz M, Alkan P. Kardiyoloji Kongresi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Anjio Uygulanacak Hastaların Bilgi Düzeylerinin Bilgilendirme Öncesi Saptanması ve Bilgilendirme sonrası Stres Durumlarını Değerlendirilmesi Poster Sunumu (1998) İzmir
 • Üstün Ç, Can M, Avşar D, Sarsılmaz M. Yoğun Hemşireliği Kongresi Yoğun Bakım Ünitelerinde Etik Yaklaşımlar Sözel Bildiri Sunumu (2005) İzmir
 • Fadıloğlu Ç, Esen A, Engin E, Sarsılmaz M, E.Ü.T.F. Hastanesi ve E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dünyadan İlimize Hemşire Profili Panelistliği (2006) İzmir
 • Sarsılmaz M, Ulusal Hemşirelik sempozyumu Elektrokardiyoğrafinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında hemşirenin rolü (1998) İstanbul
 • Sarsılmaz M, Kardiyovasküler ilaç etkilerinin ve etkileşimlerinin gözlenmesinde hemşirenin sorumlulukları Yoğun bakım sempozyumu (1999) İstanbul
 • 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı; İskemi, Lezyon, Nekroz; (sunum), İstanbul 2010
 • Nursıng Care For Intravenous Immunoglobulın Treatment In Prımary Immunodefıcıency Patıents, The IX Meeting of INGID, Istanbul, 2010
 • EKG KURSU Eğitimcisi, 1. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 21-23 Ekim 2010, Çeşme-İzmir
 • M Sarsılmaz(1), B Eroğlu(1), A İslamoğlu(1), F Yücesoy (2), S Kır(2) Sağlikli Ve Hasta Çocuklarda Vücut Isısı Ölçümünde Kullanılan Civali Cam Termometre ile Timpanik Termometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması 15. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-19 Mayıs İstanbul 2011
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Eğitimi Alan Hemşirelerde Verilen Eğitimin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Edinilen Bilgilerin Uygulamaya Geçirilmesinde Karşılaşılan Engeller, 5.Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi (İNMC), Belek/Antalya, 17-19 Kasım 2011
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İşe Başlayan Hemşirelerin Birim Tercihleri Ve Pozitif Çalışma Ortamı Oluşturulması - Poster (Vildan TANIL, Deniz KARADENİZ, Münevver SARSILMAZ, Demet AVŞAR, Evrim BEŞBINAR) (26-29 Ekim 2014 Uluslarası Hemşirelikte Yönetim Kongresi -BODRUM )
 • BASINÇ YARASI PREVALANSI *Vildan TANIL * Münevver SARSILMAZ * Evrim BEŞBINAR * Sibel YİGİT *Gülay ÇANKAYA *Yurdanur Çetinkaya Ege İç hastalıkları Hemşireliği Kongresi 5-7 Mart 2015 Pinebay Kuşadası

 

Bilimsel Araştırmalar ve Yayınlar:

 • Özsaraç M, Sarsılmaz M., Dölek M, Sever M., Şener S, Kıyan S, Yürüktümen A, Yılmaz G, Acil Servisteki Periferik İntravenöz Kanül Uygulamalarında Kullanılan Kanül Materyalinin Girişim Ağrısı Üzerine Etkisi: Prospektif, Randomize Kontrollü Çalışma Türkiye Acil Tıp Dergisi Cilt: 12 Sayı:4 Sayfa: 151 - 156 .