Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
   
 
11 Ağustos 2005, 25903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine göre, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolüne yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikasına sahip olan beş enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışmaları  yürütmekteyiz.

Yüksek Hemşire Nurhayat KEPELİ
Uzman Hemşire Demet DİKİŞ
Yüksek Hemşire Nilgün Deniz KÜÇÜKLER
Yüksek Hemşire Behiye ULUSOY
Yüksek Hemşire Nilay KORKMAZ
Yüksek Hemşire Şükran AKŞİT BARIK

SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI
 
Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyonları önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek amacıyla hastane enfeksiyonları sürveyansı yapılmakta ve toplanan verilerin kayıtları düzenli olarak Sağlık Bakanlığı UHESA (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı) veri sistemine girilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D , İç Hastalıkları A.B.D, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Hastalıkları A.B.D.  Yoğun Bakım Ünitesi, Nöroloji A.B.D. Yoğun Bakım Ünitesi, Tülay Aktaş Medikal Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi  A.B.D. kliniklerinde hastaya dayalı sürveyans yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde,  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Hastalıkları A.B.D.  Yoğun Bakım Ünitesi ve Nöroloji A.B.D. Yoğun Bakım Ünitesi’nde invaziv araç ilişkili sürveyans yapılmaktadır.

Sürveyans sonuçları 3 ayda bir  istatistik veri  olarak  enfeksiyon kontrol komitesine sunulmakta ve yönetime bildirilmektedir.

HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA VE ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
 
Haftada bir kez enfeksiyon kontrol ekibi ile bir araya gelerek çalışmalar değerlendirilmektedir.

1)   Hastanemizde çalışan hemşire, yardımcı destek personeli, temizlik personeli, tıbbi atık personeli, çamaşırhane ve yemekhane personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verilmektedir. Eğitim konuları arasında;

- “Hastane Enfeksiyonlarında Kontrol ve Önlemler”
- “El Hijyeni”
- “Standart Önlemler ve İzolasyon”
- “Hastane Temizliği”
- “Tıbbi Atık Yönetimi”
- ‘‘VRE ve Çoğul Dirençli Mikroorganizmalarda İzolasyon Önlemleri’’
- “Dezenfeksiyon”
- “Asepsi – Dezenfeksiyon, Ameliyathane Temizliği”
- “Hastane Enfeksiyon Kontrolünde Çamaşırhane”
- “Hastane Enfeksiyon Kontrolünde Yemekhane”
- “Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Sağlık Personelinin Korunması”

gibi konular yer almaktadır.
 
2) Standart önlemler doğrultusunda  izolasyon uygulanması  gereken durumlar değerlendirilip gerekli kontrol ve önlemler alınarak  klinik çalışanlarına bilgi verilmektedir. Gerekli durumlarda hasta ve refakatçilerine,  VRE ve diğer çoğul dirençli mikroorganizmalarda izolasyon ile ilgili bilgi verilmektedir.

3)  Hastane temizliği, tıbbi atıkların uygun şekilde toplanması ve taşınması,alet ve yer- yüzey dezenfeksiyonuna yönelik standart önlemler oluşturulmuştur ve bu  doğrultuda belirli aralıklarla hastane kliniklerine ziyaret ve kontroller yapılmaktadır.

4)  Alet ve yer-yüzey dezenfektanı, alkol bazlı el dezenfektanı, antiseptik solüsyonlar alımı ve takibi yapılmaktadır.

5) Kontamine alet yaralanmalarında önlem ve kontroller alınıp, yaralanan sağlık çalışanlarının kayıtları tutularak, serolojik takibi yapılmaktadır.

6) Hastanemizde çalışan doktor, hemşire, teknisyen ve yardımcı destek personelinin, E.Ü. Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin Hepatit B bağışıklanması ve takibi yapılmaktadır.

EĞİTİM

1)  Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen  “Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kursu” nda hastanemiz eğitim veren kurumlar arasında yer almaktadır. Eğitimler bir hafta teorik, üç hafta pratik uygulamadan oluşmaktadır.

2)   Eğitim Hemşireliğinin düzenlediği;
  • Oryantasyon kursunda;

              - “Hastane enfeksiyonlarının tanımı ve önemi”
                   - “El hijyeni”
              - “Standart önlemler ve izolasyon”
              - “Dezenfeksiyon”
              - “I.V. kateter enfeksiyonları ve önlenmesi”

  • Yoğun Bakım kursunda ( Sağlık Bakanlığı Onaylı);
               - “Dezenfeksiyon” 
               - “Hepatitler”
  • Acil Bakım Hemşireliği kursunda( Sağlık Bakanlığı Onaylı);

               - “Hastane enfeksiyonları, kaynakları ve önleme yolları”
               - “Asepsi ilkeleri”
               - “Sık görülen hastane enfeksiyonları”


ile ilgili eğitimler verilmektedir.

 

   
 

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği İletişim Telefonu :
0 232 390 49 69