Eğitim Hemşireliği
                                                           
 

HAKKIMIZDA

Kurumun misyon, vizyon ve kalite politikası doğrultusunda hastanemizde yürütülen akreditasyon çalışmaları içerisinde farklı komitelerde görev almaktadırlar. Kurumumuzda yeni işe başlayan hemşirelere yönelik düzenlenen genel uyum eğitim programı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği kurs programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi tarafından oluşturulan Bilimsel Araştırma komisyonunda yer alıp düzenlenen bilimsel kongre ve araştırmalarda faaliyetlerini sürdürmektedirler.

 
Eğitim Hemşireleri
Uzman Hemşire Mukaddes CAN TÜRK
Uzman Hemşire Münevver SARSILMAZ
Uzman Hemşire Demet AVŞAR
   


Bakanlık Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu Programında Görevli Hemşireler
Uzman Hemşire Mukaddes CAN TÜRK ( Eğitim Hemşiresi)
Uzman Hemşire Münevver SARSILMAZ ( Eğitim Hemşiresi)
Uzman Hemşire Demet AVŞAR ( Eğitim Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Aysel Kahraman ( Stomaterapi Birimi Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Aslı Sarp Fışkın ( Kalp Damar Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Ayşe Vatansever ( Kalp Damar Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Ayşegül Cin ( Kalp Damar Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Burcu Yalın ( Kardiyoloji AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Banu Akşehirli ( Psikiyatri AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Cevher Demirkaya ( Genel Cerrahi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Demet Ersan ( Kalp Damar Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Deniz Ünlü ( İç Hastalıkları AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Erdem Kaya ( Anezsteziyoloji ve Reanimasyon AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Esen Ankara ( İç Hastalıkları AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Fatma Saklı ( Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Günseli Kaya ( Yanık Merkezi Başhemşiresi)
Yüksek Hemşire Leyla Kara ( Diyaliz Merkezi Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Meryem Göküş ( Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Mukadder Genç ( Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Başhemşiresi)
Yüksek Hemşire Nergiz Ter (Kalite Birimi Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Nilay Bilgili (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Nurşen Altuğ ( Organ Nakli Koordinatörü)
Yüksek Hemşire Nuran Günal ( Göğüs Hastalıkları AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Neşide Günay ( Acil Tıp AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Özlem Baba ( Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Semra Sözer ( Kardiyoloji AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Sinem Aras (Kalp Damar Cerrahisi A. D. Organ Nakli Koordinatörü)
Yüksek Hemşire Şükran Taşkın ( Diyaliz Merkezi Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Vildan Özkan Derviş ( Diyabet Eğitim Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Yeşim Alan ( Göğüs Hastalıkları AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Yurdanur Çetinkaya (Kalite Birimi Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Zeynep Mumcu ( Genel Cerrahi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Ziynet Hepçivici ( Anezsteziyoloji ve Reanimasyon AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Zeliha Mantar Öz ( Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Hemşiresi)
Yüksek Hemşire Zeren Gacar ( Göğüs Hastalıkları AD Hemşiresi)
 
GENEL UYUM EĞİTİMİ
Kurumumuzda yeni işe başlayan hemşirelere kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimleri kapsamaktadır. Genel Uyum Eğitimi hastane tanıtımı, özlük hakları, çalışan güvenliği vb. genel konularla birlikte hemşirelikle ilgili temel bilgileri de içermektedir.
Genel Uyum eğitimi örnek program:

 
1. gün
 
Saat Ders başlığı Eğiticiler
08.30-08.45 Tanışma M. Özkahya,V.Tanıl M. Çiçeklioğlu, Ö. S. Karabilgin
08.45-09.00 Hastane tarihçesi/ Genel hastane tanıtımı, Sosyal alanlar O. Gülbahar
09.00-10.15 Yönetimin tanıtılması, Özlük hakları ve kılık-kıyafet yönetmeliği K.Oralalp, Ersin Kabasakoloğlu
10.15-10.25 Ara  
10.25-11.10 Çalışan sağlığı ve güvenliği M.Türk
11.10-11.20 Ara  
11.20-11.50 Kurum içerisinde yürütülen kalite çalışmaları hakkında bilgi Vizyon, misyon, kalite politikaları ve kurum değerleri Kalite belgelerine ulaşım O. Gülbahar, V. Arslantürk, Ö. Çancı
11.50-13.00 Öğle arası  
13.00-13.40 Enfeksiyon Kontrolü N. Küpeli, D. Dikiş
13.40-13.50    
13.50-14.35 Hasta Güvenliği Y. Çetinkaya, N. Ter
14.35-14.45 Ara  
14.45-15.05 Olay Bildirim Sistemi Y. Çetinkaya, N. Ter
15.05-15.15 Ara  
15.15-16.15 Atık yönetimi Ç. Büyüktopçu, C. Hezer
2. gün
Saat
Ders başlığı Eğiticiler
08.30-09.15 Yangın Güvenliği, Hastane Afet Planı S. Bayram, H. Çolpan
09.15-09.25 Ara  
09.25-09.55 Güvenlik                R. Cihan
09.55-10.05 Ara  
10.05-10.50 Hasta hakları ve sorumlulukları A. Davas, Y. Çetinkaya, D. Avşar
10.50-11.00 Ara  
11.00-11.20 Hasta kayıt S. İpteş
11.20-11.40 Arşiv işleyişi R. Çıplak
11.40-12.00 Bilgi güvenliği-Tıbbi Koordinatörlük Suphi Uçar
12.00-12.15 Kurs sonu değerlendirme M. Çiçeklioğlu, Ö. S. Karabilgin,  K.Oralalp
3. gün
Saat
Ders başlığı Eğiticiler
09.00-09.30 Hemşirelik hizmetleri  Tanıtım Mukaddes Can Türk
09.45-11.00 Hemşirelikte Bakım Standartları  Demet Avşar 
11.15-11.45 Bası Yarası  Değerlendirme formu      Nergis Ter
11.45-13.00 Öğle Arası  
13.00-13.45 Ağrı Değerlendirmesi  Kan Transfüzyonu    Yurdanur Çetinkaya
14.00-14.45 NG Kateter Takılması ve  Foley Sonda Uygulaması Mukaddes Can Türk
15.00-15.45 Ödem ve hemşirelik bakımı Münevver Sarsılmaz
15.45-16.30 Bilinci Kapalı Hasta Bakımı, Vital Fonksiyonları Değerlendirme Demet Avşar
4. gün
Saat
Ders başlığı Eğiticiler
08.30-10.00 İlaç Uygulamaları Mukaddes Can Türk,  Münevver Sarsılmaz
10.15-11.00  Dezenfeksiyon - İntra- Venöz Kateter Komplikasyonları   İnfeksiyon Kontrol Hemşireleri
11.00-12.00  Eğitim Değerlendirme -  Kapanış